Jūs atrodaties šeit

Čiekurs

Informatīvais izdevums meža īpašniekiem "Čiekurs" ir izdevums, kuru sagatavo un izdod Meža konsultāciju pakalpojumu centrs (MKPC) Valsts Lauku tīkla pasākumu ietvaros.

Izdevumā pieejama meža īpašniekiem aktuāla, profesionāla un praktiska informācija par LAP pasākumiem, ES atbalsta saņemšanas iespējām, likumdošanas prasībām un tās izmaiņām, meža nozares aktualitātēm, labas un pārņemamas prakses piemēriem, svarīgiem meža apsaimniekošanas jautājumiem, kā arī īss notikumu apskats pasaulē un Latvijas novados.

Izdevums tiek sagatavots un izdots četras reizes gadā, katrs 5 000 eksemplāru metienā.

“Čiekurs” drukātā formā pieejams MKPC un LLKC centrālajā birojā − Ozolniekos, Rīgas ielā 34, kā arī MKPC un LLKC reģionālajās nodaļās.

Valsts meža dienestā − Rīgā, 13. janvāra ielā 15 un mežniecībās, Lauku atbalsta dienesta struktūrvienībās, pašvaldībās un bibliotēkās, kā arī sazinoties ar MKPC nodaļu speciālistiem.

Elektroniski izdevumu izsūtām mūsu klientiem – meža īpašniekiem un sadarbības partneriem. Ja arī Jūs vēlaties saņemt izdevumu elektroniski, lūdzam mūs informēt mkpc@mkpc.llkc.lv vai sarmite.grundsteine@mkpc.llkc.lv.

"Čiekurs" Nr.4 (72) 2021 Ziema

"Čiekurs" Nr.3 (71) 2021 Rudens

"Čiekurs" Nr.2 (70) 2021 Vasara

"Čiekurs" Nr.1 (69) 2021 Pavasaris

"Čiekurs" Nr.4 (68) 2020 Ziema

"Čiekurs" Nr.2 (66) 2020 Vasara

"Čiekurs" Nr.1 (65) 2020 Pavasaris

"Čiekurs" Nr.4 (64) 2019 Ziema

"Čiekurs" Nr.3 (63) 2019 Rudens

"Čiekurs" Nr.2 (62) 2019 Vasara

"Čiekurs" Nr.1 (61) 2019 Pavasaris

"Čiekurs" Nr.4 (60) 2018 Ziema

"Čiekurs" Nr.3 (59) 2018 Rudens 

"Čiekurs" Nr.2 (58) 2018 Vasara 

"Čiekurs" Nr.1 (57)" 2018 Pavasaris

"Čiekurs" Nr. 4 (56)" 2017 Ziema

"Čiekurs" Nr. 3 (55) 2017 Rudens

"Čiekurs" Nr. 2 (54) 2017 Vasara

"Čiekurs" Nr.1 (53) 2017 Pavasaris

'Čiekrus" Nr.4 (52) 2016 Ziema

"Čiekurs" Nr.3 (51) 2016 Rudens

"Čiekurs" Nr.2 (50) 2016 Vasara

"Čiekurs" Nr.1 (49) 2016 Pavasaris

"Čiekurs" Nr.4 (48) 2015 Ziema

"Čiekurs" Nr.3 (47) 2015 Rudens

"Čiekurs" Nr.2 (46) 2015 Vasara

"Čiekurs" Nr. 1(45) 2015 Pavasaris

"Čiekurs" Nr.3 (43) 2014 Rudens

"Čiekurs" Nr.2 (42) 2014 Vasara

"Čiekurs" Nr.1 (41) 2014 Pavasaris

"Čiekurs" Nr.4 (40) 2013 Rudens

"Čiekurs" Nr.3 (39) 2013 Vasara

"Čiekurs" Nr.2 (38) 2013 Pavasaris

"Čiekurs" Nr.1 (37) 2013 Ziema

"Čiekurs" Nr.4 (36) 2012 Rudens

"Čiekurs" Nr.3 (35) 2012 Vasara

"Čiekurs" Nr.2 (34) 2012 Pavasaris

"Čiekurs" Nr.1 (33) 2012 Ziema

"Čiekurs" Nr.4 (32) 2011 Rudens

"Čiekurs" Nr.3 (31) 2011 Vasara

"Čiekurs" Nr.2 (30) 2011 Pavasaris

"Čiekurs" Nr.1 (29) 2011 Ziema

"Čiekurs" Nr.3 (28) 2010 Rudens

"Čiekurs" Nr.2 (27) 2010 Vasara

"Čiekurs" Nr.1 (26) 2010 Pavasaris

''Čiekurs" Nr.4 (25) 2009 Ziema

"Čiekurs" Nr.3 (24) 2009 Rudens

"Čiekurs" Nr.2 (23) 2009 Pavasaris

"Čiekurs" Nr.1 (22) 2009 Ziema

"Čiekurs" Nr.4 (21) 2008 Rudens

"Čiekurs" Nr.3 (20) 2008 Vasara

"Čiekurs" Nr.2 (19) 2008 Pavasaris

"Čiekurs" Nr.1 (18) 2008 Ziema

"Čiekurs" Nr.4 (17) 2007 Rudens

"Čiekurs" Nr.3 (16) 2007 Vasara

"Čiekurs" Nr.2 (15) 2007 Pavasaris 

"Čiekurs" Nr.1 (14) 2007 Ziema