Jūs atrodaties šeit

Realizētie projekti

Erasmus+ programmas projekts  “Apmācības – vides, ūdensaizsardzības un kultūrvēstures objektu saglabāšana meža apsaimniekošanas darbos”.

Meža konsultāciju pakalpojumu centrs Erasmus+ programmā īsteno projektu “Apmācības – vides, ūdensaizsardzības un kultūrvēstures objektu saglabāšana meža apsaimniekošanas darbos”.

Mobilitātes norises laiks: 2016. gada oktobris

Partneris: Zveidrijas meža aģentūra – Skogsstyrelsen, www.skogsstyrelsen.se, Jonkoping.

Projekta "Apmācības - vides, ūdensaizsardzības un kultūrvestures objektu saglabāšana meža apsaimniekošanas darbos" mērķis ir apmācīt SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" filiāles "Meža konsultāciju pakalpojumu centrs" darbiniekus - apgūstot jaunas zināšanas, prasmes un apmācību metodes, lai turpmā, izmantojot šīs zināšanas, apmācītu Latvijas meža īpašniekus, mežstrādniekus un meža apsaimniekotājus. Apmācību programmas apguve un turpmāka šādas apmācību programmas ieviešana Latvijā - nodrošinās papildus zināšanu ieguvi meža īpašniekiem, mežstrādniekiem un meža apsaimniekotājiem, ievērot vides, ūdensaizsardzības un kultūrvēstures objektu saglabāšanas prasības meža apsaimniekošanas darbos koksnes resursu ieguves laikā.

Programmas izstrāde: novembris – decembris, 2016
Programma: Meža bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana mežizstrādē, kultūrvēsturiskie objekti mežā. 

Apmācību programmas piedāvājums un realizēšana Latvijā: no 2016. gada decembra, pamatojoties uz pieprasījumu.

Projekta laiks: 2016. gada augusts – 2017. gada maijs.

Projekts tiek īstenots Erasmus + programmā, līdzfinansē Eiropas Savienība.

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājas lapā www.erasmusplus.lv


Koksnes enerģija un ekoloģiski tīras tehnoloģijas

Nosaukums: Koksnes enerģija un ekoloģiski tīras tehnoloģijas

Vadošais partneris:

Ostergotlandes reģionālās attīstības departaments

Partneri:

Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs/Meža konsultāciju pakalpojumu centrs
Vidzemes plānošanas reģions
Zviedrijas meža aģentūra
Igaunijas Dabaszinātņu universitāte
Igaunijas privāto mežu centrs

Mērķis: Veicināt meža resursu efektīvu izmantošanu ekoloģiski tīras siltumenerģijas iegūšanai un paaugstināt atjaunojamo energoresursu izmantošanu un jaunāko tehnoloģiju pielietošanu projektā iesaistītajos reģionos.

Galvenās mērķa grupas:

  • Galvenās ieinteresētās puses, t.sk. institūcijas, aģentūras un reģionālās politikas, vides jautājumu un mežsaimniecības atbildīgie politiķi
  • Meža īpašnieki, darbu veicēji un ražošanas nozares
  • Sabiedrība

Budžets: Kopējais projekta budžets 1 438 155 EUR, ERDF - 1 150 996 EUR un nacionālais finansējums - 287 159 EUR.

Projekta laiks: 2010. gada maijs - 2012. gada decembris

Projekta mājas lapa: www.woodenergyproject.eu

Kontaktpersona: MKPC direktors Raimonds Bērmanis, tālr. 63050477, mob. 29461192, raimonds.bermanis@mkpc.llkc.lv,

Projekta atbildīgie reģionos: 
Valmiera, Valka - Andris Vīrs, mob. 26108426, andris.virs@mkpc.llkc.lv 
Alūksne, Balvi - Ginta Ābeltiņa, mob. 26117578, ginta.abeltina@mkpc.llkc.lv
Madona - Mairita Bondare, mob. 28381176, mairita.bondare@mkpc.llkc.lv
Cēsis - Laila Šestakovska, mob. 28323647, laila.sestakovska@mkpc.llkc.lv

Projekta informācijas buklets

Projekta informācijas buklets (angļu valodā)

Projekta informatīvais izdevums 30.maijs 2011 (angļu valodā)

Projekta informatīvais izdevums 30.janvāris 2012 (angļu valodā)