Jūs atrodaties šeit

Semināri meža īpašniekiem

Meža konsultāciju pakalpojumu centrs (MKPC) Valsts Lauku tīkla pasākumu ietvaros sadarbībā ar Valsts meža dienesta struktūrvienībām, Lauku atbalsta dienestu, Valsts ieņēmumu dienestu, LVMI „Silava” un citiem sadarbības partneriem arī šogad turpina organizēt BEZMAKSAS informatīvos seminārus meža īpašniekiem un citiem interesentiem par meža apsaimniekošanu un ar to saistītajiem jautājumiem.

Informatīvie  semināri tiek organizēti, lai informētu par aktualitātēm, kas saistītas ar valsts un ES likumdošanu un tās izmaiņām, valsts un ES atbalstu, Lauku attīstības programmas 2014.- 2020. gadam aktualitātēm un citām meža, vides, lauku nozares un valsts pārvaldes institūciju aktualitātēm. Semināros iespējams arī saņemt atbildes uz jautājumiem, praktiskus padomus, kā arī individuālas konsultācijas semināra noslēgumā.

MKPC organizē informatīvos seminārus par tēmām:

  • Par Lauku attīstības programmas aktualitātēm un pasākumiem
  • Par ES un Valsts likumdošanas prasībām un izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu
  • Finansējuma piesaistes iespējas lauku iedzīvotājiemPar Lauku attīstības programmas aktualitātēm un pasākumiem


Par plānotajiem semināriem (konkrētām tēmām, norises vietām, laikiem un datumiem) var interesēties MKPC mājas lapā  sadaļā Jaunumi vai VLT mājas lapā www.laukutikls.lv sadaļā Notikumu kalendārs vai sazinoties ar MKPC speciālistiem.

Šobrīd plānotie semināri

Datums

Nosaukums

Norises vieta

Kontaktinformācija

15. martā

ES atbalsts meža īpašniekiem 2019. gadā. Padomi meža apsaimniekošanā

Stalbes tautas nams, Pārgaujas novads

Sākums plkst. 13.00

MKPC Ziemeļvidzemes nodaļa
Andris Vīrs
mob.26108426

19. martā

ES un Valsts likumdošanas izmaiņas, kas attiecas uz lauku un meža apsaimniekošanu.

Alūksnes novads, Liepnas pagasta pārvalde „Liepziedi”, Liepna

Sākums plkst. 10.00

MKPC Ziemeļaustrumu nodaļa
Diāna Supe
mob. 26314426

19. martā

ES atbalsts meža īpašniekiem. Konsultāciju projekts un LAP apmācības.

Skrundas novads, Skrunda, Lielā iela 1a, kultūras nama mazā zāle

Sākums plkst. 10.00

MKPC Dienvikurzemes nodaļa
Maruta Pragulbicka
mob. 20222041

20. martā

ES atbalsts mežiem, mazo ērgļu aizsardzība Latvijā, attālās izpētes risinājumi pārmitro mežu apsaimniekošanā

Latvijas Dabas muzejs, Kr. Barona iela 4, Rīga

Sākums plkst. 17.30

MKPC Rīgas reģionālā nodaļa
Rita Daščiora
mob. 22019356

20. martā

Aktualitātes meža īpašniekiem un lauksaimniekiem

Aknīstes novads, Skolas iela 1a, Aknīste,

Sākums plkst. 10.00

MKPC Sēlijas nodaļa
Inga Buša
mob.26534704

23. martā

ES un valsts likumdošanas izmaiņas, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu

Dagdas novads, Dagdas pilsēta, Mičurina iela 3, Dagdas vidusskola, 203.kab.

Sākums plkst. 9.00

MKPC Dienvidlatgales nodaļa
Jānis Dzalbs
mob. 26459513

25.martā

ES atbalsta iespējas mežsaimniecībā

Ciblas novads, s-bas Birztaliņas, Bārenīši, Priedes

 Sākums plkst. 9.00

MKPC Dienvidlatgales nodaļa
Jānis Dzalbs
mob. 26459513

25.martā

ES un valsts likumdošanas izmaiņas, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu

Dagdas novads, Andzeļu pag. Tautas nams

Sākums plkst.12.00

MKPC Dienvidlatgales nodaļa
Jānis Dzalbs
mob. 26459513

26.martā

ES un valsts likumdošanas izmaiņas, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu

Dagdas novads, Ķepovas pag., Vides izglītības un kultūras centā "Ķepa"

Sākums plkst.12.00

MKPC Dienvidlatgales nodaļa
Jānis Dzalbs
mob. 26459513

26.martā

ES un valsts likumdošanas izmaiņas, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu

Dagdas novads, Asūnes pag. Tautas nams

Sākums plkst. 9.00

MKPC Dienvidlatgales nodaļa
Jānis Dzalbs
mob. 26459513

26.martā

Aktualitātes ES atbalstam meža īpašniekiem

2019.gadā.Kompensācijas par mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem

Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes novads

Sākums plkst. 10.00

MKPC Dienvikurzemes nodaļa
Maruta Pragulbicka
mob.20222041

26.martā

ES atbalsts meža apsaimniekošanā

Rēzeknes novads, Bērzgales pag. pašvaldības telpas

Sākums plkst. 10.00

MKPC Rēzeknes reģionālā nodaļa

Viktors Jurčenko
mob. 28692818

27.martā

ES un valsts likumdošanas izmaiņas, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu

Dagdas novads, Ezernieku pag. Tautas nams

Sākums plkst. 9.00

MKPC Dienvidlatgales nodaļa
Jānis Dzalbs
mob. 26459513

27.martā

ES un valsts likumdošanas izmaiņas, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu

Dagdas novads, Svariņu pag., Tautas nams

Sākums plkst. 12.00

MKPC Dienvidlatgales nodaļa
Jānis Dzalbs
mob. 26459513

28. martā

ES atbalsts meža īpašniekiem 2019. gadā Jaunaudžu retināšana

Kuldīgas novads, Kuldīga 1905. gada iela 10

Sākums plkst. 10.00

MKPC Ziemeļkurzemes nodaļa
Valdis Usne
mob. 26438175

28. martā ES atbalsts meža īpašniekiem 2019. gadā Jaunaudžu retināšana

Talsu novads, Talsi, Krišjāņa Valdemāra iela 21A, Talsi,

Sākums plkst. 14.15

MKPC Ziemeļkurzemes nodaļa
Valdis Usne
mob. 26438175

28.martā

ES un valsts likumdošanas izmaiņas, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu

Dagdas novads, Bērziņu pag., Tautas nams

Sākums plkst. 12.00

MKPC Dienvidlatgales nodaļa
Jānis Dzalbs
mob. 26459513

29. martā

ES atbalsts meža īpašniekiem 2019 gadā. Meža ieaudzēšana un jaunaudžu retināšana

Nīcas novads, Bārtas iela 6, Nīca, Pieaugušo izglītības centrs.

Sākums plkst. 10.00

MKPC Dienvidkurzemes nodaļa
Artis Skudra
mob.28212301

29.martā

ES un valsts likumdošanas izmaiņas, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu

 Dagdas novads, Konstantinovas pag., Tautas nams

Sākums plkst. 12.00

MKPC Dienvidlatgales nodaļa
Jānis Dzalbs
mob. 26459513

29.martā

ES un valsts likumdošanas izmaiņas, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu

 Krāslavas novads, Aulejas pag. Tautas nams

Sākums plkst. 9.00

MKPC Dienvidlatgales nodaļa
Jānis Dzalbs
mob. 26459513

29.martā

ES atbalsts meža īpašniekiem 2019.gadā. Konsultāciju

projekts MKPC. Mežirbei draudzīga meža apsaimniekošana, mazā ērgļa projekts Latvijā

Jaunpiebalgas novads, Gaujas iela 4, Jaunpiebalga

Sākums plkst. 10.00

MKPC Cēsu nodaļa
Laila Šestakovska
mob. 28323647

22. martā ES un Valsts likumdošanas izmaiņas, kas attiecas uz lauku un meža apsaimniekošanu.

Balvu novads, Brīvības iela 46a

Sākums plkst. 10.00

MKPC Ziemeļaustrumu nodaļa
Diāna Supe
mob. 26314426

2. aprīlī

ES un Valsts likumdošanas izmaiņas, kas attiecas uz

lauku un meža apsaimniekošanu

Alūksnes novads, Veclaicenes tautas nams

Sākums plkst. 10.00

MKPC Ziemeļaustrumu nodaļa
Diāna Supe
mob. 26314426

3. aprīlī

ES un Valsts likumdošanas izmaiņas, kas attiecas uz

lauku un meža apsaimniekošanu

Apes novads, Virešu saieta nams „Mākonīši”

Sākums plkst. 13.00

MKPC Ziemeļaustrumu nodaļa
Diāna Supe
mob. 

Par plānotajiem informatīvajiem semināriem (konkrētām tēmām, norises vietām, laikiem un datumiem)

var interesēties MKPC mājaslapā vai Valsts Lauku tīkla mājaslapā, vai, sazinoties ar MKPC speciālistiem.