Jūs atrodaties šeit

Semināri meža īpašniekiem

Meža konsultāciju pakalpojumu centrs (MKPC) Valsts Lauku tīkla pasākumu ietvaros sadarbībā ar Valsts meža dienesta struktūrvienībām, Lauku atbalsta dienestu, Valsts ieņēmumu dienestu, LVMI „Silava” un citiem sadarbības partneriem arī šogad turpina organizēt BEZMAKSAS informatīvos seminārus meža īpašniekiem un citiem interesentiem par meža apsaimniekošanu un ar to saistītajiem jautājumiem.

Informatīvie  semināri tiek organizēti, lai informētu par aktualitātēm, kas saistītas ar valsts un ES likumdošanu un tās izmaiņām, valsts un ES atbalstu, Lauku attīstības programmas 2014.- 2020. gadam aktualitātēm un citām meža, vides, lauku nozares un valsts pārvaldes institūciju aktualitātēm. Semināros iespējams arī saņemt atbildes uz jautājumiem, praktiskus padomus, kā arī individuālas konsultācijas semināra noslēgumā.

MKPC organizē informatīvos seminārus par tēmām:

  • Par Lauku attīstības programmas aktualitātēm un pasākumiem
  • Par ES un Valsts likumdošanas prasībām un izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu
  • Finansējuma piesaistes iespējas lauku iedzīvotājiemPar Lauku attīstības programmas aktualitātēm un pasākumiem


Par plānotajiem semināriem (konkrētām tēmām, norises vietām, laikiem un datumiem) var interesēties MKPC mājas lapā  sadaļā Jaunumi vai VLT mājas lapā www.laukutikls.lv sadaļā Notikumu kalendārs vai sazinoties ar MKPC speciālistiem.

Šobrīd plānotie semināri

Datums

Nosaukums

Norises vieta

Kontaktinformācija

11. aprīlī

Aktualitātes meža īpašniekiem un lauksaimniekiem

Līvānu novads, Zundāni, Turku pagats Līvānu novads

Sākums plkst. 9.30

MKPC Preiļu nodaļa

Astrīda Rudzīte

Mob. 26410476

11. aprīlī

Aktualitātes meža īpašniekiem un lauksaimniekiem

Līvānu novads, Liepu iela 5, Upenieki, Jersikas pag., Līvānu novads

Sākums plkst. 13.00

MKPC Preiļu nodaļa

Astrīda Rudzīte

Mob. 26410476

15. aprīlī

ES un valsts likumdošanas izmaiņas, kas attiecas uz lauku

un mežu apsaimniekošanu

Dagdas novads, Dagdas pilsēta, Mičurina iela 3, Dagdas vidusskola

Sākums plkst. 13.00

MKPC Dienvidlatgales nodaļa
Jānis Dzalbs 29789364, 26459513

10.maijā

ES atbalsta pasākuma "Ieguldījumi meža platību

paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā" realizācijas iespējas.

Zilupes novads, s-ba "Škirpāni", "Jumis".

Sākums pl. 9.00

MKPC Ludzas nodaļa
Ludvigs Karvelis
mob. 29411165

Par plānotajiem informatīvajiem semināriem (konkrētām tēmām, norises vietām, laikiem un datumiem) var interesēties MKPC mājaslapā vai Valsts Lauku tīkla mājaslapā, vai, sazinoties ar MKPC speciālistiem.