Jūs atrodaties šeit

Semināri meža īpašniekiem

Meža konsultāciju pakalpojumu centrs (MKPC) Valsts Lauku tīkla pasākumu ietvaros sadarbībā ar Valsts meža dienesta struktūrvienībām, Lauku atbalsta dienestu, Valsts ieņēmumu dienestu, LVMI „Silava” un citiem sadarbības partneriem organizē BEZMAKSAS informatīvos un izglītojošos seminārus meža īpašniekiem un citiem interesentiem par meža apsaimniekošanu un ar to saistītajiem jautājumiem.

Informatīvie  semināri tiek organizēti, lai informētu par aktualitātēm, kas saistītas ar valsts un ES likumdošanu un tās izmaiņām, valsts un ES atbalstu, Lauku attīstības programmas 2014.- 2020. gadam aktualitātēm un citām meža, vides, lauku nozares un valsts pārvaldes institūciju aktualitātēm. Semināros iespējams arī saņemt atbildes uz jautājumiem, praktiskus padomus, kā arī individuālas konsultācijas semināra noslēgumā.

Šogad semināru dalībnieki varēs uzzināt par svarīgāko meža apsaimniekošanā – ES atbalsta pasākumu īstenošanu, meža aizsardzības pasākumiem (iespējamo mizgraužu invāziju), meža inventarizācijas termiņiem, meža stādīšanu, jaunaudžu kopšanu u.c.

Izglītojošie semināri tiek organizēti par lauku iedzīvotājiem un meža īpašniekiem aktuālām tēmām profesionālās kompetences pilnveidošanai.

Galvenās izglītojošo semināru tēmas:

•             Meža ne koksnes resursi to izmantošana;

•             Vidi saudzējoša meža apsaimniekošana;

•             Meža koksnes resursu racionāla apsaimniekošana, izmantošana un ieguve;

•             Efektīvas medību saimniecības veidošana;

•             Meža apsaimniekošana, laba un pārņemama prakse.

Tuvākajā laikā plānotie informatīvie semināri:

Datums

Nosaukums

Norises vieta

Kontaktinformācija

2. decembrī Par Lauku attīstības programmas aktualitātēm un pasākumiem Alūksnes novads, Mārkalnes pagasts. Tikšanās pie DUS "Virši" plkst. 9.20 MKPC Ziemeļaustrumu nodaļa
Elvijs Kantāns
Tālr. 26264611
elvijs.kantans@mkpc.llkc.lv
4. decembrī Aktualitātes meža īpašniekiem, MKPC pieejamais ES atbalsts Preiļu novads, Pelēču pagasts, "Bērza rubeņi"
Tikšanās pie pie Preiļu mežniecības, Preiļu pagasta Mežsētās plkst. 9.45
MKPC Preiļu nodaļa
Astrīda Rudzīte
Tālr. 26410476
astrida.rudzite@mkpc.llkc.lv
7. decembris Meža apsaimniekošanas aktualitātes. Meža inventarizācija. Jaunaudžu postījumu aizsardzība. Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas novads MKPC Dienvidkurzemes nodaļa
Agrita Šēnberga
tālr. 29285111
agrita.senberga@mkpc.llkc.lv
10.decembris Efektīvas medību saimniecības veikdošana Dagdas novads, Jaundomes muižas parka estrāde MKPC Dienvidlatgales nodaļa
Jānis Dzalbs
Tālr. 26459513
janis.dzalbs@mkpc.llkc.lv

Tuvākajā laikā izglītojošie semināri nav plānoti.

 Par plānotajiem semināriem (konkrētām tēmām, norises vietām, laikiem un datumiem) var interesēties sazinoties ar MKPC speciālistiem.

Pasākuma organizēšanas vietā nedrīkst ierasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingrā izolācija, vai kurām ir elpošanas ceļu infekcijas pazīmes.