Jūs atrodaties šeit

Semināri meža īpašniekiem

Meža konsultāciju pakalpojumu centrs (MKPC) Valsts Lauku tīkla pasākumu ietvaros sadarbībā ar Valsts meža dienesta struktūrvienībām, Lauku atbalsta dienestu, Valsts ieņēmumu dienestu, LVMI „Silava” un citiem sadarbības partneriem organizē BEZMAKSAS informatīvos un izglītojošos seminārus meža īpašniekiem un citiem interesentiem par meža apsaimniekošanu un ar to saistītajiem jautājumiem.

Informatīvie  semināri tiek organizēti, lai informētu par aktualitātēm, kas saistītas ar valsts un ES likumdošanu un tās izmaiņām, valsts un ES atbalstu, Lauku attīstības programmas 2014.- 2020. gadam aktualitātēm un citām meža, vides, lauku nozares un valsts pārvaldes institūciju aktualitātēm. Semināros iespējams arī saņemt atbildes uz jautājumiem, praktiskus padomus, kā arī individuālas konsultācijas semināra noslēgumā.

Laiks Semināra tēma Norises vieta Kontaktinformācija
11.03.2021 plkst.10.00 Aktualitātes privāto mežu īpašniekiem meža apsaimniekošanā

Tiešsaistē Zoom platformā.
Lai piedalītos seminārā nepieciešams reģistrēties:

https://forms.gle/zDHP7QdiqUCoQt8H7

MKPC Ziemeļvidzemes nodaļa
Andris Vīrs
Tālr. 26108426
andris.virs@mkpc.llkc.lv

MKPC Centrālais birojs
Edgars Iecelnieks
Tālr. 28018569
edgars.iecelnieks@mkpc.llkc.lv

12.03.2021 plkst.10.00

ES atbalsts mežu īpašniekiem

Tiešsaistē Zoom platformā.

Lai piedalītos seminārā nepieciešams reģistrēties:

https://forms.gle/rBwT6EL1nh67wRho9

MKPC Rīgas reģionālā nodaļa
Rita Daščiora
tālr. 22019356
rita.dasciora@mkpc.llkc.lv

MKPC Centrālais birojs
Edgars Iecelnieks.
tālr. 28018569 edgars.iecelnieks@mkpc.llkc.lv

12.03.2021 plkst.14.00 Nodokļu piemērošana mežu un lauku apsaimniekošanā

Tiešsaistē Zoom platformā.
Lai piedalītos seminārā nepieciešams reģistrēties:

https://forms.gle/csXAzfDa1pP1bZaMA

MKPC Ziemeļkurzemes nodaļa
Anete Šteinerte
Tālr. 20280779
anete.steinerte@mkpc.llkc.lv

MKPC Centrālais birojs
Edgars Iecelnieks
Tālr. 28018569
edgars.iecelnieks@mkpc.llkc.lv

18.03.2021 plkst.16.00

Skolēnu un jauniešu neformālā izglītība mežsaimniecībā

Tiešsaistē Zoom platformā.

Lai piedalītos seminārā nepieciešams reģistrēties:

https://forms.gle/N3AymPDMDe1LPDJ26

MKPC Dienvidkurzemes nodaļa
Agrita Šēnberga
tālr. 29285111
agrita.senberga@mkpc.llkc.lv

MKPC Centrālais birojs
Edgars Iecelnieks
tālr. 28018569
edgars.iecelnieks@mkpc.llkc.lv

 

Šogad semināru dalībnieki varēs uzzināt par svarīgāko meža apsaimniekošanā – ES atbalsta pasākumu īstenošanu, meža aizsardzības pasākumiem (iespējamo mizgraužu invāziju), meža inventarizācijas termiņiem, meža stādīšanu, jaunaudžu kopšanu u.c.

Izglītojošie semināri tiek organizēti par lauku iedzīvotājiem un meža īpašniekiem aktuālām tēmām profesionālās kompetences pilnveidošanai.

Galvenās izglītojošo semināru tēmas:

•             Meža ne koksnes resursi to izmantošana;

•             Vidi saudzējoša meža apsaimniekošana;

•             Meža koksnes resursu racionāla apsaimniekošana, izmantošana un ieguve;

•             Efektīvas medību saimniecības veidošana;

•             Meža apsaimniekošana, laba un pārņemama prakse.

 Par plānotajiem semināriem (konkrētām tēmām, norises vietām, laikiem un datumiem) var interesēties sazinoties ar MKPC speciālistiem.

Pasākuma organizēšanas vietā nedrīkst ierasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingrā izolācija, vai kurām ir elpošanas ceļu infekcijas pazīmes.