Jūs atrodaties šeit

Semināri meža īpašniekiem

Meža konsultāciju pakalpojumu centrs (MKPC) Valsts Lauku tīkla pasākumu ietvaros sadarbībā ar Valsts meža dienesta struktūrvienībām, Lauku atbalsta dienestu, Valsts ieņēmumu dienestu, LVMI „Silava” un citiem sadarbības partneriem arī šogad turpina organizēt BEZMAKSAS informatīvos seminārus meža īpašniekiem un citiem interesentiem par meža apsaimniekošanu un ar to saistītajiem jautājumiem.

Informatīvie  semināri tiek organizēti, lai informētu par aktualitātēm, kas saistītas ar valsts un ES likumdošanu un tās izmaiņām, valsts un ES atbalstu, Lauku attīstības programmas 2014.- 2020. gadam aktualitātēm un citām meža, vides, lauku nozares un valsts pārvaldes institūciju aktualitātēm. Semināros iespējams arī saņemt atbildes uz jautājumiem, praktiskus padomus, kā arī individuālas konsultācijas semināra noslēgumā.

MKPC organizē informatīvos seminārus par tēmām:

  • Par Lauku attīstības programmas aktualitātēm un pasākumiem
  • Par ES un Valsts likumdošanas prasībām un izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu
  • Finansējuma piesaistes iespējas lauku iedzīvotājiemPar Lauku attīstības programmas aktualitātēm un pasākumiem


Par plānotajiem semināriem (konkrētām tēmām, norises vietām, laikiem un datumiem) var interesēties MKPC mājas lapā  sadaļā Jaunumi vai VLT mājas lapā www.laukutikls.lv sadaļā Notikumu kalendārs vai sazinoties ar MKPC speciālistiem.

Šobrīd plānotie semināri:

PLĀNOTIE SEMINĀRI

Datums

Norises vieta

Kontaktinformācija

26. septembrī

Ziemeļaustrumu virsmežniecības zāle, Gulbene

Sākums plkst. 10.00

MKPC Ziemeļaustrumu nodaļa
Ginta Ābeltiņa
mob. 226117578

26. septembrī

Rīgas ielā 5, Ērgļu saieta nams, Ērgļu novads

Sākums plkst. 10.00

MKPC Madonas nodaļa
Mairita Bondare
mob. 28381176

26. septembrī

Saieta nams Sproģi, Zalves pagasts, Neretas novads

Sākums plkst. 10.00

MKPC Sēlijas nodaļa
Jekaterina Blaua
​mob. 26534704

27. septembrī

Suntažu kultūras nams, 3. stāva zālē, Ogres novads

Sākums plkst. 13.00

MKPC Rīgas reģionālā nodaļa
Rita Daščiora
mob. 22019356

28. septembrī

Jaunannas tautas nams, Alūksnes novads

Sākums plkst. 10.00

MKPC Ziemeļaustrumu nodaļa
Ginta Ābeltiņa
mob. 226117578

28. septembrī

Bebru iela 108, LLKC Jēkabpils birojs

Sākums plkst. 10.00

MKPC Sēlijas nodaļa
Jekaterina Blaua
​mob. 26534704

29. septembrī

Latvijas Lauk konsultāciju izglītības centra birojā 2.stāva zāle, Poruka iela 2, Madona

Sākums plkst. 10.00

MKPC Madonas nodaļa
Mairita Bondare
mob. 28381176

3. oktobrī

Salas pagasts, Birži, Biržu iela 11, Biržu tautas nams 

Sākums plkst. 10.00

MKPC Sēlijas nodaļa
Jekaterina Blaua
​mob. 26534704

3. oktobrī

Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības centrs, Brīvības iela 7, Dobele, Dobeles novads

Sākums plkst. 10.00

MKPC Zemegales nodaļa Ieva Doniņa mob. 26352648

3. oktobrī

LLKC Balvu birojs, Brīvības iela 46a, Balvi

Sākums plkst. 10.00

MKPC Ziemeļaustrumu nodaļa
Ginta Ābeltiņa
mob. 226117578

4. oktobrī

Parka iela 1, Ragana, Krimuldas novads

Sākums plkst. 10.00

MKPC Rīgas reģionālā nodaļa
Rita Daščiora
mob. 22019356

4. oktobrī

Latvijas Dabas muzejs, Kr.Barona iela 4, 6 stāva konferenču zālē

Sākums plkst. 17.30

MKPC Rīgas reģionālā nodaļa
Rita Daščiora
mob. 22019356

5. oktobrī

Pagastmāja, Vietalvas pag., Pļaviņu novads

Sākums plkst. 10.00

MKPC Sēlijas nodaļa
Jekaterina Blaua
​mob. 26534704

9. oktobrī

SIA LLKC, Rīgas iela 34, Ozolnieki, Ozolnieku novads

Sākums plkst. 10.00

MKPC Zemegales nodaļa Ieva Doniņa mob. 26352648

10. oktobrī

Bauskas mežniecība, “Ošiņi”, Bauskas novads

Sākums plkst. 10.00

MKPC Rīgas reģionālā nodaļa
Rita Daščiora
mob. 22019356

11. oktobrī

Jaunpils reģionālais attīstības centrs “Rats”, Jaunkalni, Jaunpils novads

Sākums plkst. 11.00

MKPC Zemegales nodaļa Ieva Doniņa mob. 26352648

11. oktobrī

Iecavas novada dome, Skolas iela 4, Iecava, Iecavas novads

Sākums plkst. 10.00

MKPC Rīgas reģionālā nodaļa
Rita Daščiora
mob. 22019356

12. oktobrī

Bārbeles tautas nams, Vecumnieki, Vecumnieku novads

Sākums plkst. 10.00

MKPC Rīgas reģionālā nodaļa
Rita Daščiora
mob. 22019356

13. oktobrī

Auces novads pieaugušo izglītības un informācijas centrs, Jelgavas iela 1a, Auce, Auces novads

Sākums plkst. 11.00

MKPC Zemegales nodaļa Ieva Doniņa mob. 26352648