Jūs atrodaties šeit

Semināri meža īpašniekiem

Meža konsultāciju pakalpojumu centrs (MKPC) Valsts Lauku tīkla pasākumu ietvaros sadarbībā ar Valsts meža dienesta struktūrvienībām, Lauku atbalsta dienestu, Valsts ieņēmumu dienestu, LVMI „Silava” un citiem sadarbības partneriem arī šogad turpina organizēt BEZMAKSAS informatīvos seminārus meža īpašniekiem un citiem interesentiem par meža apsaimniekošanu un ar to saistītajiem jautājumiem.

Informatīvie  semināri tiek organizēti, lai informētu par aktualitātēm, kas saistītas ar valsts un ES likumdošanu un tās izmaiņām, valsts un ES atbalstu, Lauku attīstības programmas 2014.- 2020. gadam aktualitātēm un citām meža, vides, lauku nozares un valsts pārvaldes institūciju aktualitātēm. Semināros iespējams arī saņemt atbildes uz jautājumiem, praktiskus padomus, kā arī individuālas konsultācijas semināra noslēgumā.

MKPC organizē informatīvos seminārus par tēmām:

  • Par Lauku attīstības programmas aktualitātēm un pasākumiem
  • Par ES un Valsts likumdošanas prasībām un izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu
  • Finansējuma piesaistes iespējas lauku iedzīvotājiemPar Lauku attīstības programmas aktualitātēm un pasākumiem


Par plānotajiem semināriem (konkrētām tēmām, norises vietām, laikiem un datumiem) var interesēties MKPC mājas lapā  sadaļā Jaunumi vai VLT mājas lapā www.laukutikls.lv sadaļā Notikumu kalendārs vai sazinoties ar MKPC speciālistiem.

Šobrīd plānotie semināri:

PLĀNOTIE SEMINĀRI

Datums

Nosaukums

Norises vieta

Kontaktinformācija

27. aprīlī

Aktuālā informācija meža īpašniekiem – Natura 2000 kompensācijas maksājumi, ES nozīmes biotopu inventarizācija, meža likumdošana un ES atbalsta iespējas

Mērdzenes tautas nams, Kārsavas nov.

Sākums plkst. 9.00

MKPC Ludzas nodaļa
Ludvigs Karvelis
mob. 29411165

10. maijā

Aktuālā informācija meža īpašniekiem – Natura 2000 kompensācijas maksājumi, ES nozīmes biotopu inventarizācija, meža likumdošana un ES atbalsta iespējas

Malnavas pagasta pārvalde, Kārsavas novads

Sākums plkst. 9.00

MKPC Ludzas nodaļa
Ludvigs Karvelis
mob. 29411165

11. maijā

Aktuālā informācija meža īpašniekiem – Natura 2000 kompensācijas maksājumi, ES nozīmes biotopu inventarizācija, meža likumdošana un ES atbalsta iespējas

Zilupes tautas nams, Zilupes novads

Sākums plkst. 9.00

MKPC Ludzas nodaļa
Ludvigs Karvelis
mob. 29411165