Jūs atrodaties šeit

Semināri meža īpašniekiem

Meža konsultāciju pakalpojumu centrs (MKPC) Valsts Lauku tīkla pasākumu ietvaros sadarbībā ar Valsts meža dienesta struktūrvienībām, Lauku atbalsta dienestu, Valsts ieņēmumu dienestu, LVMI „Silava” un citiem sadarbības partneriem arī šogad turpina organizēt BEZMAKSAS informatīvos seminārus meža īpašniekiem un citiem interesentiem par meža apsaimniekošanu un ar to saistītajiem jautājumiem.

Informatīvie  semināri tiek organizēti, lai informētu par aktualitātēm, kas saistītas ar valsts un ES likumdošanu un tās izmaiņām, valsts un ES atbalstu, Lauku attīstības programmas 2014.- 2020. gadam aktualitātēm un citām meža, vides, lauku nozares un valsts pārvaldes institūciju aktualitātēm. Semināros iespējams arī saņemt atbildes uz jautājumiem, praktiskus padomus, kā arī individuālas konsultācijas semināra noslēgumā.

MKPC organizē informatīvos seminārus par tēmām:

  • Par Lauku attīstības programmas aktualitātēm un pasākumiem
  • Par ES un Valsts likumdošanas prasībām un izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu
  • Finansējuma piesaistes iespējas lauku iedzīvotājiemPar Lauku attīstības programmas aktualitātēm un pasākumiem


Par plānotajiem semināriem (konkrētām tēmām, norises vietām, laikiem un datumiem) var interesēties MKPC mājas lapā  sadaļā Jaunumi vai VLT mājas lapā www.laukutikls.lv sadaļā Notikumu kalendārs vai sazinoties ar MKPC speciālistiem.

Šobrīd plānotie semināri:

PLĀNOTIE SEMINĀRI

Datums

Nosaukums

Norises vieta

Kontaktinformācija

14. martā

Aktualitātes ES finansējuma piesaistē un aktuālākais lauksaimniecībā un mežsaimniecībā strādājošiem

Tautas nams, Porečje, Dagdas novads

Sākums plkst. 9.00

MKPC Dienvidlatgales nodaļa
Jānis Dzalbs
mob. 26459513

14. martā

Aktualitātes par ES atbalstu mežiem

Grobiņas mežniecība, Atpūtas iela 4, Grobiņa, Grobiņas novads

Sākums plkst. 13.00

MKPC Dienvidkurzemes nodaļa
Līva Tukiša
mob. 29285111

16. martā

Aktualitātes ES finansējuma piesaistē un aktuālākais lauksaimniecībā un mežsaimniecībā strādājošiem

Asūne (Tautas nams), Dagdas novads

Sākums plkst. 9.00

MKPC Dienvidlatgales nodaļa
Jānis Dzalbs
mob. 26459513

16. martā

Valsts un ES atbalsts meža īpašniekiem 2018. gadā

Stalbes tautas nams, Pārgaujas novads

Sākums plkst. 13.00

MKPC Ziemeļvidzemes nodaļa
Andris Vīrs
mob. 26108426

19. martā

Aktualitātes ES finansējuma piesaistē un aktuālākais lauksaimniecībā un mežsaimniecībā strādājošiem

Andrupene (Tautas nams), Dagdas novads

Sākums plkst. 9.00

MKPC Dienvidlatgales nodaļa
Jānis Dzalbs
mob. 26459513

19. martā

Aktualitātes ES finansējuma piesaistē un aktuālākais lauksaimniecībā un mežsaimniecībā strādājošiem

Andzeļi (Tautas nams), Dagdas novads

Sākums plkst. 12.30

MKPC Dienvidlatgales nodaļa
Jānis Dzalbs
mob. 26459513

20. martā

Aktualitātes ES finansējuma piesaistē un aktuālākais lauksaimniecībā un mežsaimniecībā strādājošiem

Svarinci (Tautas nams), Dagdas novads

Sākums plkst. 9.00

MKPC Dienvidlatgales nodaļa
Jānis Dzalbs
mob. 26459513

20. martā

Valsts u ES atbalsts lauksaimniecībai un meža īpašniekiem 2018. gadā. Atbalsta apjoms, tā saņemšanas nosacījumi.

Pašvaldības telpas, Biksēre, Madonas novads

Sākums plkst. 10.00

MKPC Madonas nodaļa
Mairita Bondare
mob. 28381176

20. martā

Aktualitātes ES finansējuma piesaistē un aktuālākais lauksaimniecībā un mežsaimniecībā strādājošiem

Ezernieki (Saietu nams), Dagdas novads

Sākums plkst. 12.30

MKPC Dienvidlatgales nodaļa
Jānis Dzalbs
mob. 26459513

21. martā

Aktualitātes ES finansējuma piesaistē un aktuālākais lauksaimniecībā un mežsaimniecībā strādājošiem

Konstantinova (Tautas nams), Dagdas novads

Sākums plkst. 9.00

MKPC Dienvidlatgales nodaļa
Jānis Dzalbs
mob. 26459513

21. martā

Aktualitātes ES finansējuma piesaistē un aktuālākais lauksaimniecībā un mežsaimniecībā strādājošiem

Dagdas kultūras nams, Dagda, Dagdas novads

Sākums plkst. 12.30

MKPC Dienvidlatgales nodaļa
Jānis Dzalbs
mob. 26459513