Jūs atrodaties šeit

Semināri meža īpašniekiem

Meža konsultāciju pakalpojumu centrs (MKPC) Valsts Lauku tīkla pasākumu ietvaros sadarbībā ar Valsts meža dienesta struktūrvienībām, Lauku atbalsta dienestu, Valsts ieņēmumu dienestu, LVMI „Silava” un citiem sadarbības partneriem organizē BEZMAKSAS informatīvos un izglītojošos seminārus meža īpašniekiem un citiem interesentiem par meža apsaimniekošanu un ar to saistītajiem jautājumiem.

Informatīvie  semināri tiek organizēti, lai informētu par aktualitātēm, kas saistītas ar valsts un ES likumdošanu un tās izmaiņām mežu apsaimniekošanā, valsts un ES atbalsta saņemšanas iespējām, kā arī citām meža, vides, lauku nozares un valsts pārvaldes institūciju aktualitātēm.  Semināros iespējams arī saņemt atbildes uz jautājumiem, praktiskus padomus no nozares speciālistiem. Līdz spēkā esošo ierobežojumu atcelšanai visi VLT pasākumi norit attālināti digitālā vidē. Vasaras sezonā semināros plānots sniegt informāciju par dažādām meža īpašniekiem aktuālām tēmām – aizsargājamo meža platību apsaimniekošana, jaunaudžu ierīkošana un kopšana, mežaudžu apsaimniekošana, sugu sastāva veidošana, dažādi ciršu veidi, mežsaimniecisko darbu organizēšana, meža aizsardzība u.c.

Norises laiks Semināra tēma Norises vieta Kontaktinformācija
28.10.2021 plkst. 10.00

Eiropas Zaļais kurss

Programma

Zoom platforma
Lai iedalītos seminārā nepieciešams aizpildīt pieteikuma anketu: https://forms.gle/1pEyLSqrdKJsbuAc6

MKPC Preiļu nodaļa
Astrīda Rudzīte
Tālr. 26410476
astrida.rudzite@mkpc.llkc.lv

MKPC Centrālais birojs
Edgars Iecelnieks
Tālr: 28018569
edgars.iecelnieks@mkpc.llkc.lv

29.10.2021 plkst. 10.00

Par Lauku attīstības programmas aktualitātēm un pasākumiem

Programma

Zoom platforma
Lai iedalītos seminārā nepieciešams aizpildīt pieteikuma anketu: https://forms.gle/PHyWCourkf41Q9WY9

MKPC Madonas nodaļa
Mairita Bondare
Tālr. 28381176
mairita.bondare@mkpc.llkc.lv

MKPC Centrālais birojs
Edgars Iecelnieks
Tālr: 28018569
edgars.iecelnieks@mkpc.llkc.lv

29.10.2021 plkst. 14.00

Meža apsaimniekošana, laba un pārņemama prakse

Programma

Zoom platforma
Lai iedalītos seminārā nepieciešams aizpildīt pieteikuma anketu: https://forms.gle/1yCMM5gx15yAtdST8

MKPC Madonas nodaļa
Mairita Bondare
Tālr. 28381176
mairita.bondare@mkpc.llkc.lv

MKPC Centrālais birojs
Edgars Iecelnieks
Tālr: 28018569
edgars.iecelnieks@mkpc.llkc.lv

09.11.2021 plkst. 10.00

Meža stādījumu aizsardzība pret pārnadžu bojājumiem. Egļu astoņzobu mizgrauža bojājumi. Postījumu novēršana.

Programma

Zoom platforma
Lai iedalītos seminārā nepieciešams aizpildīt pieteikuma anketu: https://forms.gle/ruXKLgs7XssVWQoe6

MKPC Dienvidkurzemes nodaļa
Agrita Šēnberga
Tālr. 29285111
agrita.senberga@mkpc.llkc.lv

MKPC Centrālais birojs
Edgars Iecelnieks
Tālr: 28018569
edgars.iecelnieks@mkpc.llkc.lv

17.11.2021 plkst. 10.00

Meža atjaunošana, stādu izvēle, augsnes sagatavošana.

Programma

Zoom platforma
Lai iedalītos seminārā nepieciešams aizpildīt pieteikuma anketu: https://forms.gle/c15a9QyWVR6YR1u99

MKPC Dienvidkurzemes nodaļa
Agrita Šēnberga
Tālr. 29285111
agrita.senberga@mkpc.llkc.lv

MKPC Centrālais birojs
Edgars Iecelnieks
Tālr: 28018569
edgars.iecelnieks@mkpc.llkc.lv

Izglītojošo semināru mērķis ir nodrošināt bezmaksas seminārus visā valsts teritorijā par meža īpašniekiem aktuālām tēmām viņu profesionālās kompetences pilnveidošanai, rezultātā paaugstinot privāto mežu apsaimniekošanas kvalitāti un efektivitāti, ceļot meža īpašnieku kā uzņēmēju konkurētspēju. Semināru dalībniekiem iespējams iegūt infomāciju no meža nozares speciālistiem par jaunako pētījumu atziņām un to pielietošanu praksē, dažādām inovācijām meža apsimniekošanā, racionālu zemes izmantošanu mežsaimniecības produkcijas ieguvei, meža nekoksnes resursu izmantošanu un citām ar nozari saistītām tēmām.

Galvenās izglītojošo semināru tēmas:

•             Meža ne koksnes resursi to izmantošana;

•             Vidi saudzējoša meža apsaimniekošana;

•             Meža koksnes resursu racionāla apsaimniekošana, izmantošana un ieguve;

•             Efektīvas medību saimniecības veidošana;

•             Meža apsaimniekošana, laba un pārņemama prakse.

 Par plānotajiem semināriem (konkrētām tēmām, norises vietām, laikiem un datumiem) var interesēties sazinoties ar MKPC speciālistiem.

Uzmanību! MKPC izglītojošajos pasākumos ļauts piedalīties tiem dalībniekiem, kas var uzrādīt derīgu Covid-19 vakcinācijas, pārslimošanas vai negatīvu testēšanas sertifikātu.

Pasākuma organizēšanas vietā nedrīkst ierasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingrā izolācija, vai kurām ir elpošanas ceļu infekcijas pazīmes.