Jūs atrodaties šeit

VESELS AUGS

Saimnieko gudrāk! Rīkojies saudzīgāk! Iegūsti vairāk ar tiešsaistes sistēmu "Vesels augs".

Viens no sarežģītākajiem aspektiem ziemas kviešu audzēšanas tehnoloģijā ir lapu un vārpu slimību izplatība. Slimību ierobežošanas nepieciešamību nosaka to attīstības dinamika un ietekme uz ziemas kviešu ražību un līdz ar to arī rentabilitātes līmeni. Projekta mērķis ir ziemas kviešu audzēšanas tehnoloģijas uzlabošana Latvijā, efektīvāk izmantojot resursus un palielinot peļņu. Šim nolūkam tiks radīta internetā pieejama ziemas kviešu lapu un vārpu slimību ierobežošanas atbalsta sistēma lauksaimniekam.

Izplatītāko ziemas kviešu slimību attīstības riska faktoru izvērtējums Latvijā, slimību ietekme uz ražu un ekonomisko rezultātu, ir galvenais uzdevums, ko no 2018. gada līdz 2023. gadam ir apņēmusies veikt Eiropas inovāciju partnerības (EIP) darba grupa. Šī mērķa realizācijā ir iesaistījušies lauksaimnieki, agronomi, ekonomisti, fitopatologi, statistiskās analīzes un informācijas tehnoloģiju speciālisti, vides zinātnieki u.c. Lai sasniegtu projekta mērķi, tiek iekārtoti 6 dažādi lauka izmēģinājumi un 3 slimību monitoringi 4 gadu garumā. Tiek vērtētas 15 ziemas kviešu šķirnes no slimību viedokļa visā veģetācijas perioda garumā, kā arī tiek veikti siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas mērījumi dažādos kviešu audzēšanas intensitātes līmeņos.

“Lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēmas izstrāde ziemas kviešu lapu un vārpu slimību ierobežošanai” ir Eiropas Inovāciju partnerības projekts, kas saņēmis finansējumu no Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai.

Kas ir "Vesels augs"?


 

WWW.VESELSAUGS.LV LIETOŠANA PRAKSĒ KOPĀ AR IEVU KAMERĀDI-SNIEDZI

1. NEDĒĻA (video tapis 3. maijā)

2. NEDĒĻA (apraksts tapis 10. maijā)

Šonedēļ noticis otrais ziemas kviešu lauka apmeklējums.

 Ziemas kvieši ir pavadījuši aukstu nedēļu. Meteostacija aukstākajā dienā -  5. maijā uzrādījusi diennakts vidējo temperatūru 2,77 °C. Ziemas kvieši ir mazliet cietuši no zemajām temperatūrām.  

Augu attīstības etaps šonedēļ ir AS 32 – vairumam augu posms zem otrā mezgla ir vismaz 2 cm.

Kviešu lapu dzeltenplankumainība ir redzama uz kviešu lapām un šobrīd uzskaitītā inficēšanas pakāpe sastāda 0,54%. Citu kviešu slimību pazīmes šobrīd nav redzamas.

Ko par šo saka programma www. veselsaugs.lv?

Kviešu lapu dzeltenplankumainībai risks ir zems, veiksim novērojumus nākamajā nedēļā.Taču programma uzrāda, ka nepieciešama papildus lauka apskate kviešu lapu pelēkplankumainībai.

Kas liek programmai pievērst mūsu uzmanību kviešu lapu pelēkplankumainības izplatībai? Iepriekšējā nedēļā meteo stacija ir fiksējusi mazu nokrišņu daudzumu – 2 mm, kas nozīmē iespējamu slimības sākumu. Tā kā uz lauka slimības pazīmes neatradām, veiksim novērojumus nākamajā nedēļā. 

 

3. NEDĒĻA (apraksts tapis 17. maijā)

Šonedēļ trešais demonstrējuma lauka apmeklējums. Iepriekšējā nedēļā laiks ir bijis silts un sauss, tādēļ lielu izmaiņu nav. Augiem tāpat kā iepriekšējā nedēļā ir AS32 attīstības stadija - vecajām lapām ir redzamas kviešu lapu dzeltenplankumainības slimības pazīmes.

Ko šonedēļ vēsta programma Vesels Augs?

Kviešu lapu dzeltenplankumainības kopējais risks ir zems, bet aizvien programma pievērš uzmanību tam, ka nepieciešama papildus lauka apskate, lai noteiktu kviešu lapu pelēkplankumainības izplatību.

Apsekojot laukus, kviešu lapu pelēkplankumainības pazīmes netika atrastas.  Sekosim līdzi nākamajā nedēļā – iespējams būs izmaiņas, jo 15.un16. maijā saimniecībā ir nolijuši 7,8 mm.

 

4. NEDĒĻA (apraksts tapis 24. maijā)

Ir pavadīta silta nedēļa bez lietus  ar diennakts vidējo temperatūru 9,64-18,02°C. Augi cieš no sausuma. 

Šķirnei "Skagen" sāk parādīties karoglapa un ir AS37 attīstības stadija.

Lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēma mums iesaka papildus lauka apskati, lai pārliecinātos par kviešu lapu dzeltenplankumainības un pelēkplankumainības izplatību ziemas kviešu laukā.

Lauka apskatē redzam, ka tā kā laiks ir bijis sauss un silts, slimību attīstība uz jaunajām nav notikusi, uz dažām lapām var redzēt kviešu lapu dzeltenplankumainības pazīmes, bet inficēšanās pakāpe šobrīd ir 0,29% un fungicīdu lietošana nav nepieciešama. Gaidīsim nākošo nedēļu.

5. NEDĒĻA (video tapis 2. jūnijā)

Šonedēļ jau 5. demonstrējuma lauka apmeklējums. Iepriekšējā nedēļā "Vilciņos" nolijuši vien 7.2 mm. Ko par to saka vietne veselsaugs.lv?

 

 

6. NEDĒĻA (apraksts tapis 8. jūnijā)

Šonedēļ jau 6. lauka apmeklējums. Ziemas kvieši ir sākuši vārpot un šobrīd ir 51 attīstības etaps- vārpas galotne parādās virs karoglapas maksts, pirmā vārpiņa tikko kļuvusi saskatāma. Jāņem vērā, ka augu lapas ir tīras un slimības pazīmes uz augšējām 3 lapām vēl nav pamanāmas.

Lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēma “Vesels augs” rāda, ka, ja nav lietoti līdz šim fungicīdi, kopējais risks kviešu lapu dzeltenplankumainības izplatībai ir augsts. Tā kā mūsu demonstrējumā augu lapas ir tīras un slimības pazīmes uz augšējām 3 lapām vēl nav pamanāmas, un arī nokrišņi pēdējā nedēļā vēl nav bijuši, tad ar fungicīdu lietošanu šķirnei Skagen vēl nesteigsimies.

Bet tajā pašā laikā citas šķirnes ir ieņēmīgākas pret slimībām, tāpēc audzētājiem jānovērtē sējumi un jāizvērtē vai likt fungicīdu tagad, vai pagaidīt līdz ziedēšanas fāzei. Arī iepriekšējās nedēļas nogalē vietām Latvijas reģionos bija vērojami nokrišņi, kas varētu sekmēt kviešu lapu dzeltenplankumainības attīstību dažām kviešu šķirnēm.

7. NEDĒĻA (apraksts tapis 15. jūnijā)

Ziemas kviešiem ir sākusies ziedēšana- redzamas pirmās putekšnīcas vārpas vidus daļā. Arī šajā nedēļā nokrišņi nav bijuši, līdz ar to slimību attīstība nav bijusi un ziemas kviešu augšējās lapas ir tīras. Vietām gan var pamanīt kviešu lapu deltenplankumainības pazīmes, bet kopējā inficēšanās pakāpe ir zem 1%.

Programmas “Vesels augs” algoritms rāda, ka šobrīd augsts risks slimības attīstībai ir gan no priekšauga ietekmes, gan augsnes apstrādes, gan meteoroloģiskajem apstākļiem. Tādēļ ieteicama apstrāde ar fungicīdu. Demonstrējuma laukā arī veicam šodien smidzinājumu ar Ascra Xpro 0,8 l/ha.

Tā kā slimības attīstības kritiskais periods ir ziemas kviešu ziedēšana un tas turpinās dzeltengatavības un nogatavošanās laikā,  saimniekiem šobrīd ir ļoti svarīgi izvērtēt savus kviešu laukus. Jāpēta, cik ļoti sējumi ir cietuši no sausuma un labākos laukos ir jāveic fungicīda smidzinājumi. Ja ir agrās kviešu šķirnes, kurām šobrīd ir varētu būt ziedēšanas beigas, tad ieteicama apstrāde ar fungicīdu, ievērojot to, ka gaisa temperatūra ir ne augstāka par 20°C. Ieteicama smidzināšana vēlās vakara stundās. Vēlās kviešu šķirnes, kuras ir tikko savārpojušas vai sākusies ziedēšana, varētu arī pirms smidzināšanas pagaidīt nedēļas beigās solīto lietu un tad smidzināt pret kviešu lapu dzeltenplankumainību, jo sekundāro infekciju pārnēsā lietus šļakatas, var izplatīties ar vēju samērā lielos attālumos.

Pārējo slimību izplatībai šobrīd ir zems risks.

8. NEDĒĻA (apraksts tapis 22. jūnijā)

Šonedēļ demonstrējumu laukā ir ziemas kviešu ziedēšanas beigas. Un pēdējās dienās ir nolijuši 34 mm. Variantā, kur ierīkota fungicīda lietošana, pēc programmas vesels augs ieteikumiem ir 16.jūnijā nosmidzināts pirmais fungicīds Ascra Xpro 0,8 l/ha. Programma rāda, ka šī fungicīda lietošana nodrošinās aizsardzību pret slimībā līdz 30.jūnijam.

Savukārt kontroles variantā, kurā netiek lietots fungicīds, kviešu lapu dzeltenplankumainības pazīmes vēl aizvien nav redzamas. Kopējā inficēšanās pakāpe ir 0,5 %. Ja saimniecībā nav līdz šim lietots fungicīds, tad ir jāizvērtē fungicīda lietošana un programma ‘Vesels augs” iesaka apstrādi ar fungicīdu.

Lietus ir sekmējis arī lapbvēlīgus apstākļus kviešu plēkšņu plankumainības un vārpu fuzariozes infekcijas izplatībai.

 

9. NEDĒĻA (apraksts tapis 29. maijā)

Ziemas kvieši šobrīd ir piengatavibas attīstības etapā. Pēdējās nedēļas laikā demonstrējumu laukā ir bijis silts laiks. Nedēļā diennakts vidējā temperatūra sasniedz no 17,35-19,8°C un nolijuši 14,8 mm.

Kontroles variantā, kurā nav lietots fungicīds, var redzēt, cik strauji ir attīstījusies kviešu lapu dzeltenplankumainība. Nedēļas laikā inficēšanās vidējā pakāpe ir pieaugusi līdz 4 %!

Variantos, kur ir lietots fungicīds augšējās divas lapas pārsvarā ir bez slimību pazīmēm, bet uz trešās lapas jau ir sākusies kviešu lapu dzeltenplankumainības attīstība. Vidējā inficēšanās pakāpe 0,88 %.

Uz vārpām šobrīd nevienā variantā nav pamanāmas slimību pazīmes, lai gan ir labvēlīgi apstākļi kviešu plēkšņu plankumainības un vārpu fuzariozes attīstībai.

Pēc ziedēšanas beigām vairs nav atļauts lietot augu aizsardzības līdzekļus, jo var uzkrāties pārāk liels atliekvielu daudzums graudos.