Jūs atrodaties šeit

Par mums

LLKC VĪZIJA

Būt par vadošo lauku attīstības konsultāciju uzņēmumu, sekmējot Latvijas lauku gudru augsmi.

LLKC MISIJA

Apzinoties atbildību par lauku vidi, veicināt lauku labklājību, nodrošinot klientiem pieejamību zināšanām, konsultācijām un citiem ar nozari saistītiem pakalpojumiem.

LLKC VĒRTĪBAS

  • Klientu augsme;
  • Kompetence - panākumu pamats;
  • Godīgums – ar atbildību par paveikto; 
  • Neatkarība – izsvērti risinājumi.

LLKC VISPĀRĒJAIS STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS

Veicināt lauku (t.sk., mežsaimniecības) un zivsaimniecības augsmi, sekmējot uzņēmējdarbības uzsākšanu un ekonomisko efektivitāti sniedzot lauku uzņēmējiem, organizācijām un iedzīvotājiem konsultācijas un pakalpojumus saistībā ar nozares ražošanas procesu, grāmatvedību un biznesa plānošanu, kā arī, veicot pētījumus, izglītojot un informējot sabiedrību, atbalstot inovācijas lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un zivsaimniecībā.