Jūs atrodaties šeit

E- semināri meža īpašniekiem

Meža konsultāciju pakalpojumu centrs (MKPC) Valsts Lauku tīkla pasākumu ietvaros ir sagatavojis un piedāvā meža īpašniekiem BEZMAKSAS informatīvos e-seminārus. Tajos varēs uzzināt svarīgāko informāciju par valsts un ES likumdošanu un izmaiņām, pieejamo valsts un ES atbalstu meža īpašniekiem, Lauku attīstības programmas 2014.- 2020. gadam aktivitātēm un citām meža, vides, lauku nozares un valsts pārvaldes institūciju aktualitātēm.

Semināri ir izveidoti pēc reģionālā principa, lai meža īpašniekiem būtu iespēja uzzināt par aktuālo konkrētā reģionā. Par aktuālām tēmām informēs katra reģiona MKPC nodaļu speciālisti un attiecīgās tēmas Latvijas Valsts mežzinātnes institūta (LVMI) “Silava”, Valsts meža dienesta (VMD) un Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) eksperti.

MKPC Cēsu nodaļas vecākā mežsaimniecības konsultante Laila Šestakovska ir sagatavojusi aktuālu informāciju par audžu aizsardzību pret egļu astoņzobu mizgrauzi, meža īpašniekiem veicamajām darbībām un MKPC piedāvāto atbalstu. Plānotās rīcības egļu mežaudžu aizsardzībai pret egļu astoņzobu mizgrauzi (Ips typographus).

Plašāk par egļu astoņzobu mizgrauzi var uzzināt Agņa Šmita prezentācijās Egļu astoņzobu mizgrauža raksturojums un Egļu astoņzobu mizgrauža monitorings un ierobežošana, kā arī Oskara Zaļkalna prezentācijā Mežam kaitīgo organismu monitorings un prognozes (kaitēkļi, slimības u.c.).

Latgales e-semināra saturs:

E-semināra video: https://ej.uz/x9z8

Šobrīd nav aktuāli:

Zemgales e-semināra saturs:

E-semināra video: https://ej.uz/ikx4

Šobrīd nav aktuāli:

Vidzemes e-semināra saturs:

E-semināra video: https://ej.uz/9jbm

Šobrīd nav aktuāli:

Kurzemes e-semināra saturs:

E-semināra video: https://ej.uz/s9ot

Šobrīd nav aktuāli:

Cienījamie meža īpašnieki, sev interesējošus jautājumus varat uzdot sazinoties ar mūsu mežsaimniecības konsultantiem.

Ja Jums rodas tehniska rakstura sarežģījumi ar e-semināru noskatīšanos, lūdzu ziņojiet uz e-pastu: sarmite.grundsteine@mkpc.llkc.lv