Jūs atrodaties šeit

Mežu apmeklējumi

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra filiāle Meža konsultāciju pakalpojumu centrs uzsācis mežu apmeklējumu nodrošināšanu Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākumu 2014.–2020. gadam ietvaros, kas turpināsies līdz 2021. gada 1. oktobrim.

Pasākuma mērķis ir nodrošināt mežu apmeklējumus saistībā ar noteiktu tematiku – konkrētām ilgtspējīgas saimniekošanas metodēm vai tehnoloģijām, saimniekošanas veida dažādošanu, dalību īsās piegādes ķēdēs, jaunu darījumdarbību un jaunu tehnoloģiju izstrādi, izmantošanu, meža noturības uzlabošanu un citiem mežsaimniecības jautājumiem. Tiek piedāvāti dažādi mežsaimniecību tēmu apmeklējumi gan Latvijā, gan ārzemēs.
Lai varētu piedalīties apmeklējumos, dalībniekiem ir jāpierāda iesaiste minētajās nozarēs, kā arī jārēķinās ar līdzmaksājumu – Latvijas braucienos 20%, ārzemju – 30% no kopējām viena cilvēka izmaksām.

Tuvākie plānotie mežu apmeklējumi:

Izbrauc no

Datums

Tēma

Uz kurieni

Pieteikšanās

Sigulda un Cēsis 13. - 14.augusts Meža apsaimniekošanas metodes aizsargājamās dabas teritorijās Rāznas nacionālā parka teritorija Laila Šestakovska
tālr. 28323647 laila.sestakovska@mkpc.llkc.lv
Iecava 14.augusts Kokaugu plantāciju un stādījumu izveide, mežaudžu ieaudzēšana "Meža pētīšanas stacija" zinātniskais mācību centrs "Mežmāja" un valsts zinātniskās izpētes meži Rita Daščiora
tālr. 22019356 rita.dasciora@mkpc.llkc.lv
Dagda 22. - 23.augusts Sabiedrībai sociāli nozīmīgu mežu apsaimniekošana un labiekārtošana Gaujas nacionālā parks, Randu pļavas, Purezers Jānis Dzalbs
tālr. 26459513
janis.dzalbs@mkpc.llkc.lv
Jēkabpils 26. - 27.augusts Meža apsaimniekošanas metodes aizsargājamās dabas teritorijās Ķemeru Nacionālais parks, Jāņupītes dabas taka un Lāčupītes dendrārijs Inga Buša
tālr. 26534704
inga.busa@mkpc.llkc.lv
Madona 27. - 28.augusts Meža apsaimniekošanas metodes aizsargājamās dabas teritorijās Šlīteres dabas taka un "Meža pētīšanas stacija" zinātniskais mācību centrs "Mežmāja",  valsts zinātniskās izpētes meži Mairita Bondare
tālr. 28381176 mairita.bondare@mkpc.llkc.lv
Grobiņa 12. - 13.septembris Sabiedrībai sociāli nozīmīgu mežu apsaimniekošana un labiekārtošana Gaujas nacionālā parks, Randu pļavas, Veczemju klintis, Purezers Agrita Šēnberga
tālr. 29285111 agrita.senberga@mkpc.llkc.lv

Iepriekšēja pieteikšanās uz apmeklējumiem ir OBLIGĀTA! Vietu skaits grupās – ierobežots.

Pasākuma organizēšanas vietā nedrīkst ierasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingrā izolācija, vai kurām ir elpošanas ceļu infekcijas pazīmes.

Aicinām mežsaimniecībā iesaistītos, piedalīties mežu apmeklējumos par aktuāliem tematiem:

  • Kokaugu plantāciju un stādījumu izveide, mežaudžu ieaudzēšana (Latvija, Eiropa),
  • Meža apsaimniekošanas metodes aizsargājamās dabas teritorijās (Latvija, Eiropa),
  • Meža reproduktīvā materiāla ieguve un ražošana (Latvija, Eiropa),
  • Tehnikas un tehnoloģiju izmantošana privāto mežu apsaimniekošanā (Latvija, Eiropa),
  • Savvaļas dzīvnieku audzēšana ierobežotās meža platībās (Latvija),
  • Meža nekoksnes resursu ieguve un pārstrāde (Latvija),
  • Koksnes kā atjaunojamā dabas resursa loma bioekonomikā, inovatīvas un modernas koksnes pārstrādes tehnoloģijas, produktu izmantošanas iespējas (Latvija, Eiropa),
  • Sertificētu privāto mežu apsaimniekošana (Latvija, Eiropa),
  • Preventīvie pasākumi meža dzīvnieku un kaitēkļu nodarīto postījumu ierobežošanai (Latvija, Eiropa),
  • Sabiedrībai sociāli nozīmīgu mežu apsaimniekošana un labiekārtošana (Latvija, Eiropa).

 

Apmeklējumi tiek nodrošināti Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020.gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Atbalsts saimniecību un mežu apmeklējumiem” ietvaros.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests