Jūs atrodaties šeit

Mežu apmeklējumi

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra filiāle Meža konsultāciju pakalpojumu centrs realizē mežu apmeklējumu nodrošināšanu Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākumu 2014.–2020. gadam ietvaros, kas turpināsies līdz 2022. gada 31. decembrim.

Pasākuma mērķis ir nodrošināt mežu apmeklējumus saistībā ar noteiktu tematiku – konkrētām ilgtspējīgas saimniekošanas metodēm vai tehnoloģijām, saimniekošanas veida dažādošanu, dalību īsās piegādes ķēdēs, jaunu darījumdarbību un jaunu tehnoloģiju izstrādi, izmantošanu, meža noturības uzlabošanu un citiem mežsaimniecības jautājumiem. Tiek piedāvāti dažādi mežsaimniecību tēmu apmeklējumi gan Latvijā, gan ārzemēs.

Lai varētu piedalīties apmeklējumos, dalībniekiem ir jāpierāda iesaiste mežsaimniecības un/vai lauksaimniecības nozarē, kā arī jārēķinās ar līdzmaksājumu – Latvijas braucienos 20%, ārzemju – 30% apmērā no kopējām viena cilvēka izmaksām.

Kopš pasākuma realizācijas uzsākšanas 2019. gadā līdz šim brīdim, esam īstenojuši 71 grupu Latvijā, bet 7 grupas ārzemēs.

Par dažiem līdz šim notikušajiem meža apmeklējumiem variet lasīt plašāk MKPC informatīvajā izdevumā “Čiekurs.” Piemēram, par meža īpašnieku Slovākijas apmeklējumu var izlasīt "Čiekurs" Nr.4 (64) 2019 izdevumā. Visus izdevumus variet atrast apmeklējot saiti -http://new.llkc.lv/lv/nozares/mezsaimnieciba-citi-pakalpojumi-informativie-materiali/ciekurs

 


Izbrauc no

Norises laiks

Tēma

Brauc uz

Kontaktinformācija

         

Iepriekšēja pieteikšanās uz apmeklējumiem ir OBLIGĀTA! Vietu skaits grupās – ierobežots.

Pasākuma organizēšanas vietā nedrīkst ierasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingrā izolācija, vai kurām ir elpošanas ceļu infekcijas pazīmes.

Aicinām mežsaimniecībā iesaistītos, piedalīties mežu apmeklējumos par aktuāliem tematiem:

  • Kokaugu plantāciju un stādījumu izveide, mežaudžu ieaudzēšana (Latvija, Eiropa),
  • Meža apsaimniekošanas metodes aizsargājamās dabas teritorijās (Latvija, Eiropa),
  • Meža reproduktīvā materiāla ieguve un ražošana (Latvija, Eiropa),
  • Tehnikas un tehnoloģiju izmantošana privāto mežu apsaimniekošanā (Latvija, Eiropa),
  • Koksnes kā atjaunojamā dabas resursa loma bioekonomikā, inovatīvas un modernas koksnes pārstrādes tehnoloģijas, produktu izmantošanas iespējas (Latvija, Eiropa),
  • Sertificētu privāto mežu apsaimniekošana (Latvija, Eiropa),
  • Preventīvie pasākumi meža dzīvnieku un kaitēkļu nodarīto postījumu ierobežošanai (Latvija, Eiropa),
  • Sabiedrībai sociāli nozīmīgu mežu apsaimniekošana un labiekārtošana (Latvija, Eiropa).

Kontaktpersona par meža apmeklējumiem: mežsaimniecības projektu vadītāja Elvīra Grasmane. Saziņai caur e-pastu elvira.grasmane@mkpc.llkc.lv vai zvanot uz tālruņa numuru +371 27813558

Apmeklējumi tiek nodrošināti Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020.gadam, kas turpināsies līdz 2022. gada 31. decembrim “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Atbalsts saimniecību un mežu apmeklējumiem” ietvaros.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests