Jūs atrodaties šeit

Mežu apmeklējumi

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra filiāle Meža konsultāciju pakalpojumu centrs uzsācis mežu apmeklējumu nodrošināšanu Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākumu 2014.–2020. gadam ietvaros, kas turpināsies līdz 2020. gada 1. oktobrim.

Pasākuma mērķis ir nodrošināt mežu apmeklējumus saistībā ar noteiktu tematiku – konkrētām ilgtspējīgas saimniekošanas metodēm vai tehnoloģijām, saimniekošanas veida dažādošanu, dalību īsās piegādes ķēdēs, jaunu darījumdarbību un jaunu tehnoloģiju izstrādi, izmantošanu, meža noturības uzlabošanu un citiem mežsaimniecības jautājumiem. Tiek piedāvāti dažādi mežsaimniecību tēmu apmeklējumi gan Latvijā, gan ārzemēs.
Lai varētu piedalīties apmeklējumos, dalībniekiem ir jāpierāda iesaiste minētajās nozarēs, kā arī jārēķinās ar līdzmaksājumu – Latvijas braucienos 20%, ārzemju – 30% no kopējām viena cilvēka izmaksām.

Aicinām mežsaimniecībā iesaistītos, piedalīties mežu apmeklējumos par aktuāliem tematiem.

  • Kokaugu plantāciju un stādījumu izveide, mežaudžu ieaudzēšana (Latvija, Eiropa),
  • Meža apsaimniekošanas metodes aizsargājamās dabas teritorijās (Latvija, Eiropa),
  • Meža reproduktīvā materiāla ieguve un ražošana (Latvija, Eiropa),
  • Tehnikas un tehnoloģiju izmantošana privāto mežu apsaimniekošanā (Latvija, Eiropa),
  • Savvaļas dzīvnieku audzēšana ierobežotās meža platībās (Latvija),
  • Meža nekoksnes resursu ieguve un pārstrāde (Latvija),
  • Koksnes kā atjaunojamā dabas resursa loma bioekonomikā, inovatīvas un modernas koksnes pārstrādes tehnoloģijas, produktu izmantošanas iespējas (Latvija, Eiropa),
  • Sertificētu privāto mežu apsaimniekošana (Latvija, Eiropa),
  • Preventīvie pasākumi meža dzīvnieku un kaitēkļu nodarīto postījumu ierobežošanai (Latvija, Eiropa),
  • Sabiedrībai sociāli nozīmīgu mežu apsaimniekošana un labiekārtošana (Latvija, Eiropa).

Šobrīd akuālie Mežu apmeklējumi

Izbraukšana no

Datumi

Tēma

Uz kurieni

Pieteikšanās

Ludzas 19. auguts

Tehnikas un tehnoloģiju izmantošana privāto mežu apsaimniekošanā

Krustpils novads    Brīvu vietu vairs nav

Saldus 

18., 19. augusts

Kokaugu plantāciju un stādījumu izveide, mežaudžu ieaudzēšana

Programma

Madonas nov.

Maruta Pragulbicka
mob.20222041
maruta.pragulbicka@mkpc.llkc.lv

Siguldas caur Rīgu 21., 22. augusts

Kokaugu plantāciju un stādījumu izveide, mežaudžu ieaudzēšana

Programma

Šķēdes meža novads Meža pētīšanas stacijas meža objekts, Talsu novads

Kuldīgas novads

Laila Šestakovska 
mob. 28323647
laila.sestakovska@mkpc.llkc.lv

Preiļiem 23., 24. augusts

Sabiedrībai sociāli nozīmīgu mežu apsaimniekošana

Kokaugu plantāciju un stādījumu izveide, mežaudžu ieaudzēšana

Programma

Kandava, Kandavas novads

 

Kabile, Kuldīgas novads

 

Astrīda Rudzīte
mob. 26410476
astrida.rudzite@mkpc.llkc.lv

Rīgas vai Iecavas

25., 26. augusts

Meža nekoksnes resursu ieguve un pārstrāde

Programma

Valmiera un Smiletene

Rita Daščiora
mob. 22019356
rita.dasciora@mkpc.llkc.lv

Kuldīgas 19., 20. septembris Meža apsaimniekošanas metodes aizsargājamās daba teritorijās

“Kalna Gavieši”, Skujenes pagasts, Amatas novads

Priekuļu pašvaldības meži Cēsu pilsētas apkārtnē

Valdis Usne
mob.29462977
valdis.usne@mkpc.llkc.lv

Apmeklējumi tiek nodrošināti Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020.gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Atbalsts saimniecību un mežu apmeklējumiem” ietvaros.Iepriekšēja pieteikšanās uz apmeklējumiem ir OBLIGĀTA! Vietu skaits grupās – ierobežots.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Apmeklējumi tiek nodrošināti Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020.gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Atbalsts saimniecību un mežu apmeklējumiem” ietvaros.