Jūs atrodaties šeit

Mežu apmeklējumi

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra filiāle Meža konsultāciju pakalpojumu centrs uzsācis mežu apmeklējumu nodrošināšanu Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākumu 2014.–2020. gadam ietvaros, kas turpināsies līdz 2020. gada 1. oktobrim.

Pasākuma mērķis ir nodrošināt mežu apmeklējumus saistībā ar noteiktu tematiku – konkrētām ilgtspējīgas saimniekošanas metodēm vai tehnoloģijām, saimniekošanas veida dažādošanu, dalību īsās piegādes ķēdēs, jaunu darījumdarbību un jaunu tehnoloģiju izstrādi, izmantošanu, meža noturības uzlabošanu un citiem mežsaimniecības jautājumiem. Tiek piedāvāti dažādi mežsaimniecību tēmu apmeklējumi gan Latvijā, gan ārzemēs.
Lai varētu piedalīties apmeklējumos, dalībniekiem ir jāpierāda iesaiste minētajās nozarēs, kā arī jārēķinās ar līdzmaksājumu – Latvijas braucienos 20%, ārzemju – 30% no kopējām viena cilvēka izmaksām.

Aicinām mežsaimniecībā iesaistītos, piedalīties mežu apmeklējumos par aktuāliem tematiem.

  • Kokaugu plantāciju un stādījumu izveide, mežaudžu ieaudzēšana (Latvija, Eiropa),
  • Meža apsaimniekošanas metodes aizsargājamās dabas teritorijās (Latvija, Eiropa),
  • Meža reproduktīvā materiāla ieguve un ražošana (Latvija, Eiropa),
  • Tehnikas un tehnoloģiju izmantošana privāto mežu apsaimniekošanā (Latvija, Eiropa),
  • Savvaļas dzīvnieku audzēšana ierobežotās meža platībās (Latvija),
  • Meža nekoksnes resursu ieguve un pārstrāde (Latvija),
  • Koksnes kā atjaunojamā dabas resursa loma bioekonomikā, inovatīvas un modernas koksnes pārstrādes tehnoloģijas, produktu izmantošanas iespējas (Latvija, Eiropa),
  • Sertificētu privāto mežu apsaimniekošana (Latvija, Eiropa),
  • Preventīvie pasākumi meža dzīvnieku un kaitēkļu nodarīto postījumu ierobežošanai (Latvija, Eiropa),
  • Sabiedrībai sociāli nozīmīgu mežu apsaimniekošana un labiekārtošana (Latvija, Eiropa).

Šobrīd akuālie Mežu apmeklējumi

Izbrauc no Datumi Tēma Uz kurieni Pieteikšanās
Madona 18. oktobris

Savvaļas dzīvnieku audzēšana ierobežotās meža platībās

Medījamo dzīvnieku, putnu izbāzeņu izgatavošana

Briežu dārza apmeklējums - dambrieži

Privātā medību saimniecība - briežu dārzs, meža pīles

Praulienes pag., - Ļaudonas pag. - Jumurdas pag. 

Programma

Mairita Bondare
mob. 28381176
mairita.bondare@mkpc.llkc.lv

  13. - 19. oktobris Meža reproduktīvā materiāla ieguve un ražošana

Itālija

Programma

Grupa nokomplektēta

Maija Birkena - Dzelzkalēja
mob. 29160755
apmacibas@mkpc.llkc.lv

  14. - 19. oktobris Meža apsaimniekošanas metodes aizsargājamās dabas teritori

Slovākija
Zvolen

Programma

Grupa nokomplektēta
 
Maija Birkena - Dzelzkalēja
mob. 29160755
Gulbenes 25. - 26. oktobris Meža nekoksnes resursu ieguve un pārstrāde

Smiltene - Valmiermuiža - Kocēni

Programma

Diāna Supe
mob.26314426
diana.supe@mkpc.llkc.lv
Jēkabpils 7. - 8. novembris Meža nekoksnes resursu ieguve un pārstrāde

Jēkabpils - Madonas nov. - Valmiermuiža - Līgatne - Ērgļi

Programma

Inga Buša
mob.26534704
inga.busa@mkpc.llkc.lv

Apmeklējumi tiek nodrošināti Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020.gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Atbalsts saimniecību un mežu apmeklējumiem” ietvaros.Iepriekšēja pieteikšanās uz apmeklējumiem ir OBLIGĀTA! Vietu skaits grupās – ierobežots.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Apmeklējumi tiek nodrošināti Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020.gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Atbalsts saimniecību un mežu apmeklējumiem” ietvaros.