Jūs atrodaties šeit

Demonstrējumi saimniecībās un mežos

Meža konsultāciju pakalpojumu centrs īstenojis Valsts Lauku tīkla pasākuma "Demonstrējumi saimniecībās un mežos un Lauku dienas" meža sadaļu.

Tā mērķis ir popularizēt labas meža apsaimniekošanas prakses piemērus (par ES atbalsta pasākumu un citām ar ES pasākumu realizāciju saistītām aktuālām tēmām), veicinot meža īpašnieku savstarpējo pieredzes apmaiņu. Demonstrējumu objekti tiek izvēlēti tā, lai tie raksturotu šobrīd aktuālus meža apsaimniekošanas jautājumus, dažādas pieejas, labos piemērus un būtu pieejami iespējami vienmērīgāk visas valsts teritorijā. Mežu demonstrējumu programmā tiks apzināti praktisko demonstrējumu objekti privāto meža īpašnieku mežos, iedalot tos tēmās un izstrādājot karti ar to atrašanās vietām un aprakstu. Aktivitātes ietveros tiek apzināti jau eksistējoši objekti, par kuriem meža īpašnieks piekrīt dalīties pieredzē un neiebilst objektu apmeklēšanai.

Demonstrējumu objektu saraksts ar kontaktinformāciju publiski pieejams meža īpašniekiem un citiem interesentiem. Viņi, izvēlējušies interesējošās tēmas, attiecīgi pēc savas dzīvesvietas varēs apmeklēt objektus un dalīties pieredzē.

Informācija par demonstrējumu objektiem pa tēmām:

Apzīmējumi: 
Koku sugas: P – priede, E – egle, Le – lapegle, B – bērzs, Ba – baltalksnis, Ma – melnalksnis, A – apse, OZ – ozols, Os – osis, Kļ – kļava, G − goba 
Audzes sastāvs: 8(sugas īpatsvara koeficients)B(suga)2(vecums – 2gadi) 1Bl1Ba18

 


Demonstrējumu saimniecības "Pūpoli" oficiāla atvēršana   

Trešdiena, 20 Jūnijs 2012 11:41

Piektdien, 15.jūnijā, notika demonstrējumu saimniecības "Pūpoli" oficiāla atvēršana.

Foto autors: Indulis Burka

Demonstrējumu saimniecība izveidota sadarbojoties meža īpašniekam Raimondam Mežakam ar LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centra (MKPC) un Pasaules Dabas fonda (PDF)  speciālistiem. Tā atrodas uz Vecumnieku, Neretas un Jaunjelgavas novadu robežas un Raimonds Mežaks apsaimnieko vairākus nelielus ģimenes īpašumus, pielietojot videi draudzīgas meža apsaimniekošanas metodes.

Interesenti demonstrējumu teritorijā varēs iepazīties ar nekailciršu mežsaimniecības metodes pielietojumu atšķirīgos meža augšanas apstākļu tipos, apskatīt hibrīdo alksni un noklausīties Raimonda Mežaka interesanto stāstījumu. Raimonds Mežaks atzīst, ka šādi apsaimniekotu īpašumu gan lētāk par miljonu nepārdotu.


Foto autors: Indulis Burka

Pasākuma atklāšanā Uģis Rotbergs uzsvēra, ka svarīgi ir popularizēt šo labo pieredzi. Šajā gadījumā Raimonds Mežaks brīvprātīgi ir apņēmies saimniekot pēc šis metodes un stāstīt citiem, LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs Valsts lauku tīkla pasākumu ietvaros organizē seminārus, bet Pasaules dabas fonds organizē transportu nokļūšanai uz demonstrējumu saimniecību.

Meža īpašnieki ir aicināti apmeklēt un apskatīt demonstrējumu teritoriju „Pūpoli”, sekojot līdzi informācijai par semināriem interneta vietnēs;www.mkpc.llkc.lv un www.laukutikls.lv vai sazinoties ar MKPC darbiniekiem un Raimondu Mežaku pa tālruni 29639946.

 


Izveidota jauna mežsaimniecības demonstrējumu teritorija "Pūpoli"

Piektdiena, 30 Decembris 2011 12:34

Valsts lauku tīkla pasākumu ietvaros sadarbībā ar Pasaules Dabas fondu un meža īpašnieku Raimonda Mežaku Vecumnieku novadā izveidota jaunamežsaimniecības demonstrējumu teritorija "Pūpoli". 

Demonstrējumu teritorijā apskatāmi nekailciršu mežsaimniecības demonstrējumu objekti atšķirīgos meža augšanas apstākļu tipos. Plašāka informācija pieejama šeit.

Demonstrējumu teritoriju var apskatīt sazinoties ar Raimondu Mežaku pa tālruni 29639946.