Jūs atrodaties šeit

Apmācības

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītība un prasmju apguves pasākumi” ietvaros organizējam apmācības meža īpašniekiem, meža nozarē nodarbinātajiem un medniekiem.

Uz mācībām iepriekš jāpiesakās - vietu skaits ierobežots!

Tuvākajā laikā plānotās mācības:

Datums

Tēma

Vieta

Kontakti, lai pieteiktos

17. un 18. aprīlis, 2018

Meža inventarizācija un inventarizācijas datu pielietošana meža apsaimniekošanā

Madona, Poruka iela 2

Mairita Bondare
mob. 28381176, mairita.bondare@mkpc.llkc.lv

25. un 26. aprīlis, 2018

Meža atjaunošana un ieaudzēšana Co2 piesaistei, meža reproduktīvais materiāls

Valmiera

Andris Vīrs
mob. 26108426
andris.virs@mkpc.llkc.lv

26. un 27. aprīlis, 2018

Meža atjaunošana un ieaudzēšana Co2 piesaistei, meža reproduktīvais materiāls

Preiļi

Astrīda Rudzīte
mob. 26410476
astrida.rudzite@mkpc.llkc.lv

18. un 19. maijs, 2018

Meža atjaunošana un ieaudzēšana Co2 piesaistei, meža reproduktīvais materiāls

Gulbene

Ilgvars Briedis
mob. 26314426
Ilgvars.briedis@mkpc.llkc.lv

27. aprīlis un 12. maijs, 2018

Meža atjaunošana un ieaudzēšana Co2 piesaistei, meža reproduktīvais materiāls

Iecava

Rita Daščiora
mob. 22019356
rita.dasciora@mkpc.llkc.lv

5. un 6.maijs, 2018 Savvaļas dzīvnieku slimības, medījuma gaļas higiēna un pārtikas drošība Grobiņa Līva Tukiša
mob.29285111
liva.tukisa@mkp.llkc.lv
maijs - jūnijs Meža sertifikācijas prasības meža apsaimniekošanā Ozolnieki Maija Birkena - Dzelzkalēja
mob. 29160755
maija.birkena-dzelzkaleja@mkpc.llkc.lv

29. un 30. maijs, 2018

Kokaugu audzēšana neizmantotās zemēs, plantāciju meži

Kuldīga

Valdis Usne
mob. 26438175
valdis.usne@mkpc.llkc.lv

 


Visas tēmas:

 • Kokaugu audzēšana neizmantotās zemēs, plantāciju meži;
 • Meža atjaunošana un ieaudzēšana CO2 piesaistei, meža reproduktīvais materiāls;
 • Mežaudžu kopšana ražības palielināšanai;
 • Mazvērtīgo un neproduktīvo mežaudžu ražības celšana. Neproduktīvu audžu nomaiņa. Koksnes pieaugums;
 • Eiropas Savienības atbalsts mežaudžu ražības palielināšanai;
 • Noturīga mežaudze un mežaudzes audzēšanas riski;
 • Meža sertifikācijas prasības meža apsaimniekošanā;
 • Meža bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana mežizstrādē, kultūrvēsturiskie objekti mežā;
 • Vidi saudzējoša meža apsaimniekošana privātajos mežos;
 • Savvaļas dzīvnieku slimības, medījuma gaļas higiēna un pārtikas drošība (noslēgumā sadarbībā ar Pārtikas veterināro dienestu tiek izsniegta apliecība);
 • Meža inventarizācija un inventarizācijas datu pielietošana meža apsaimniekošanā, Meža valsts reģistrs, kartogrāfiskais materiāls;
 • Meža īpašniekam nepieciešamās zināšanas meža apsaimniekošanā, meža apsaimniekošanas cikls;
 • Meža hidroloģiskā režīma ietekmēšana;
 • Meža apsaimniekošana kā uzņēmējdarbības veids;
 • Koksnes biomasas ieguve enerģijas ražošanai;
 • Apaļo kokmateriālu uzmērīšana un kvalitātes vērtēšana;
 • Mežizstrāde, darbs ar motorinstrumentiem (pēc eksāmena nokārtošanas tiek izsniegta apliecība darbam mežā ar motorzāģi un krūmgriezi);
 • Meža dzīvnieku postījumu samazināšanas iespējas;
 • Efektīvas medību saimniecības veidošana (t. sk. medību infrastruktūra, medību produkcijas t Kokaugu audzēšana neizmantotās zemēs, plantāciju meži;
 • Meža nekoksnes resursi, to apsaimniekošana un izmantošana.

Plašāka informācija par mācību kursu programmām pieejama šeit.

Mācībās iespēja apgūt gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskās mācības mežā un citos objektos. Mācības tiek organizētas sadarbībā ar Latvijas lauksaimniecības universitāti (LLU), piesaistot vieslektorus no LLU Meža fakultātes, Pārtikas veterinārā dienesta, kā arī mežzinātniekus un citu institūciju speciālistus. Klausītāji saņems izdales materiālus un apliecinājumus par mācību kursa beigšanu.  

Vietu skaits ierobežot, lūdzams pieteikties laicīgi!

Projektu atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.