Jūs atrodaties šeit

Starptautiskā meža diena 21. martā – “Mācies mīlēt mežus!”

Mežsaimniecība

Katru gadu 21. martā Apvienoto Nāciju Organizācija pievērš uzmanību mežu nozīmei pasaulē.

2019. gada galvenā tēma: “Mežs un izglītība - mācies mīlēt mežus!”

Mācīties izprast mūsu mežus un nodrošināt bērniem pamatzināšanas par mežu, lai labāk izprastu to nozīmi, ir būtisks solis, lai aizsargātu dabas resursus nākamajām paaudzēm. Meži palīdz uzturēt tīru gaisu, augsni, ūdeni un cilvēkus veselīgākus. Mežiem ir būtiska nozīme, risinot dažas no lielākajām problēmām, ar kurām mēs šodien saskaramies, piemēram, klimata pārmaiņas un tie veicina ilgtspējīgu pilsētu - lauku kopienu saglabāšanu. Šobrīd vairāk nekā puse pasaules iedzīvotāju dzīvo pilsētās, paredzams, ka līdz 2050. gadam to skaits pieaugs līdz pat 70 %, līdz ar to cilvēki arvien vairāk atsvešinās no dabas. Cilvēkiem arvien vairāk pietrūkst izpratnes par mežu un tā priekšrocībām, trūkst zināšanas par nepieciešamību tos pārvaldīt ilgtspējīgi.

Galvenā uzmanība tiek pievērsta izglītības nozīmei par mežu - gan ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas veicināšanai, gan bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. Veselīgi meži nozīmē veselīgas, izturīgas kopienas un pārtikušu ekonomiku.

Galvenās ziņas, kam tiek pievērsta nozīme šogad:

  • Mūsu izpratne par mežu ir nozīmīga mežu saglabāšanai nākotnē.
  • Nekad neesi par jaunu, lai sāktu mācīties par mežu.
  • Gan modernās, gan tradicionālās zināšanas ir būtiskas, lai mežus saglabātu veselīgus.
  • Ieguldījumi mežsaimniecības izglītībā var veidot pasauli labāku.
  • Sievietēm un vīriešiem jābūt vienlīdzīgai iespējām iegūt meža izglītību.