Jūs atrodaties šeit

SIA Skogssallskapet aicina pievienoties Mežu apsaimniekošanas sertifikāta grupai

Mežsaimniecība

Mežu apsaimniekošanas sertifikāts apliecina, ka īpašniekam piederošie meži vai īpašnieka valdījumā esošie meži tiek apsaimniekoti atbilstoši starptautiski noteiktiem atbildīgas mežu apsaimniekošanas principiem.

SIA Skogssallskapet, kurš vairāku īpašnieku vārdā ir uzņēmies mežu apsaimniekošanu, ir saņēmis resursu apsaimniekotāja sertifikātu. Sertifikāts ir attiecināms uz visiem atbilstošā apsaimniekotāja kontrolē esošajiem mežiem, un apsaimniekotājs sedz visas sertifikācijas izmaksas un ir atbildīgs par sertifikācijas standartu ievērošanu. Sertifikāta turētājs savā pārvaldībā esošajam mežu resursam drīkst pievienot jaunus mežu īpašumus.

Sīkāka informācija un pieteikšanās.