Jūs atrodaties šeit

Samazina administratīvo slogu

Mežsaimniecība

Ministru kabinetā atbalstīti Zemkopības ministrijas sagatavotie grozījumi 2013. gada 5. marta MK noteikumos Nr. 118 “Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi ierīko mežā, kā arī izsniedz atļauju tās ierīkošanai”.

Noteikumi nosaka kārtību, kādā lauksaimniecībā izmantojamā zemē ierīko mežu, kā arī izsniedz atļauju tā ierīkošanai. Izmaiņas noteikumos sagatavotas, lai samazinātu administratīvo slogu zemes īpašniekiem, kas vēlas ierīkot mežā lauksaimniecības zemi. Lai zemniekiem samazinātu izmaksas par atmežošanas procesu, izmaiņas noteikumos paredz, ka turpmāk vietējās pašvaldības nepieprasīs iesniegt atmežojamās meža zemes izvietojuma plānu, ko izgatavojis mērnieks, ja lauksaimniecības zemes ierīkošana plānota kā plantāciju mežs vai atmežošanai paredzētā platība tiek kompensēta ar ieaudzēta meža platību. Šajos gadījumos ar atmežošanu izraisīto negatīvo seku kompensācijas aprēķināšanai zemes īpašniekam būs jāiesniedz tikai atmežojamās meža zemes skice.

Plašāka informācija par grozījumiem pieejama Ministru kabineta mājaslapā vai www.likumi.lv.

ZM informācija

Foto: Ilze Skudra