Jūs atrodaties šeit

Pēdējā iespēja pieteikties uz mācībām par kokaugu audzēšanu neizmantotās zemēs, plantāciju mežiem

Mežsaimniecība

Meža konsultāciju pakalpojumu centra Ziemeļkurzemes nodaļa 29. un 30. maijā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītība un prasmju apguves pasākumi” ietvaros organizē mācības “Kokaugu audzēšana neizmantotās zemēs, plantāciju meži" Kuldīgā. 

Pieteikties līdz 18. maijam– Valdis Usne mob. 26438175 e-pasts valdis.usne@mkpc.llkc.lv

Vietu skaits ierobežots!

Lektore LVMI SILAVA zinātniece Dagnija Lazdiņa. Mācību dalībniekiem būs iespēja saņemt LVMI Silava zinātnieku Mudrītes Daugavietes, Baibas Bambes, Dagnijas Lazdiņas un Anda Lazdiņa grāmatu - monogrāfiju "Plantāciju mežu augšanas gaita, produktivitāte un ietekme uz vidi".

Meža īpašnieki un lauksaimnieki apmācībās varēs uzzināt:

 • Likumdošanas prasības attiecībā uz kokaugu ieaudzēšanu.
 • Kokaugu stādījumi kā lauksaimniecības kultūra - Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma kontekstā un Eiropas Savienībā.
 • Kokaugu plantācijās audzējamās koku sugas Latvijā.
 • Stādāmā materiāla iegādes prasības un kvalitāte. Ieaudzējamo koku sugu izvēle, vietas izvēle, augsnes sagatavošana, izmaksas, stādīšanas termiņi, stādīšanas shēmas, mēslošana, agrotehniskā kopšana.
 • Dabas aizsardzības prasības un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas iespējas.
 • Dažādu koku sugu augšanas gaita plantācijās, prognozējamā krāja, pirmā iespējamā produkcija.
 • ES atbalsts meža ieaudzēšanai

Kā arī praktiskajā daļā iepazīsies ar LVMI SILAVA parauglaukumiem plantāciju mežu ierīkošanā – kā 20 gadu laikā plantācija ir veidojusies un attīstījusies, kā arī uzzinās praktiski:

 • Kā apsekot neizmantotas zemes dabā un kā izveidot apsaimniekošanas plānu?
 • Kā novērtēt plantāciju meža koku kvalitāti un produktivitāti?
 • Kā sagatavot stādmateriālus plantācijām?
 • Kādi dokumenti jāiesniedz Valsts meža dienestā, lai noformētu un izveidotu plantāciju?

Projektu atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.