Jūs atrodaties šeit

Pārdot meža īpašumu vai ciršanas tiesības?

Mežsaimniecība

Nereti mūs dzīvē pārsteidz situācijas, kurās nepieciešami   papildu līdzekļi, piemēram, veselības sakārtošanai, bērnu skološanai vai kam citam. Tad lūkojamies uz mežu, kur esam ieguldījuši un varam iegūt nepieciešamos līdzekļus. Būtu jāizšķiras  ̶̶  pārdot meža īpašumu jeb tikai vienu vai vairākas cirsmas (ciršanas tiesības).

Meža īpašuma pārdošana

Šķiet, ka vieglākais variants būtu pārdot meža īpašumu. Vienreiz saņemt līdzekļus un dzīvot bez turpmākām rūpēm par meža apsaimniekošanu un uzturēšanu. Mežu var pārdot fiziskai vai juridiskai personai, vai arī valstij  ̶  AS “Latvijas valsts meži” par aktuālo tirgus cenu. Tomēr jāatceras, ka meža vērtība ar katru gadu pieaug, reizēm pat neatkarīgi no mums, un vienreiz iegūtie līdzekļi ātri iztērējas.

Aktuāls jautājums par meža pārdošanu var kļūt arī tad, kad uzrunā kāda reklāma vai veikls uzņēmējs, kas iebraucis jūsu mājas pagalmā ar vilinošiem piedāvājumiem. Tad gan jābūt piesardzīgiem. Nekad nevajag piekrist pirmajam piedāvājumam, lai arī tas šķistu vilinošs. Ja tomēr esat nolēmis meža īpašumu pārdot, jāatceras, ka pēc nekustamā īpašuma pārdošanas fiziskai personai var nākties maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli 20% apmērā no saņemtā ienākuma.

Augoša meža (ciršanas tiesību) pārdošana

Lēmumu par meža pārdošanu nevajadzētu sasteigt, jo pastāv arī alternatīva – ciršanas tiesību pārdošana. Tas ļauj gan iegūt līdzekļus, gan saglabāt savā īpašumā mežu. Ja pēc ciršanas tiesību pārdošanas pārdomājat un vēlaties mežu pārdot, droši to varēsiet darīt.

Lai pārdotu ciršanas tiesības (cirsmas), meža īpašniekam jāorientējas meža apsaimniekošanā vai jāvēršas pie meža speciālista, kas palīdzēs saplānot cirsmas. Ja tās būs kailcirtes, cirsmas nepieciešams iestigot un novērtēt izcērtamos kubikmetrus (izmērīt kokiem augstumu un caurmēru), lai ar speciālas programmas palīdzību varētu noteikt kubatūru. Tas nepieciešams, lai noteiktu pārdošanas cenu. Vērtējumu  iespējams pasūtīt pakalpojumu sniedzējiem. Pirms ciršanas tiesību pārdošanas Valsts meža dienestā jāizņem ciršanas apliecinājums (atļauja). Cirsmas var pārdot fiziskai vai juridiskai personai, vai arī izsolē, piemēram, www.mezabirza.lv. Noteikti   jānoformē cirsmas pirkuma līgums, kas garantēs šī darījuma likumību.

Svarīgi atcerēties, ka par ienākumiem no fiziskas personas īpašumā esoša augoša meža atsavināšanas izciršanai un tajā iegūto kokmateriālu atsavināšanas piemēro 10% likmi, ko ietur pircējs. Tas gan ir jāpārbauda, citādi nāksies maksāt pašam. Attiecībā uz PVN jāatceras, ka fiziskai personai, kas vienu reizi 12 mēnešu laikā ir veikusi vienu darījumu, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko darbību, bet kura rezultātā nav pārsniegts noteiktais reģistrācijas slieksnis – 40 000 eiro, nav jāmaksā nodoklis. Savukārt, ja būs pārsniegts šis slieksnis, jāreģistrējas kā PVN maksātājam.

Pozitīvi, ka, pārdodot cirsmas, mežs paliek īpašumā, meža īpašnieks var turpināt rūpēties par savu meža īpašumu un saņemt ienākumus nākotnē.

Piemērs. Meža īpašums 5,6 ha platībā, dažāda vecuma un sugu audzes ar kopējo krāju 1700 m. Īpašumā pieaugusi bērzu audze ar egli piemistrojumā cērtamā vecumā 2,6 ha 700 m apjomā. Cērtamā audze novērtēta par 29 000 eiro. Visa īpašuma tirgus vērtība pēc tā brīža kokmateriālu cenām bija 41 000 eiro. Pārdodot īpašumu un nomaksājot ienākuma nodokli 20%,  īpašnieks iegūtu aptuveni 33 000 eiro. Izvērtējot kokmateriālu tirgus situāciju, īpašnieks pieņēma lēmumu pārdot tikai ciršanas tiesības uz 2,6 ha kailcirti interneta izsolē. Tā bija veiksmīga, ar vairākiem solījumiem, un ciršanas tiesības tika pārdotas par 35 600 eiro. Īpašnieka tīrais ienākums, samaksājot 10% nodokli, būtu 32 900 eiro. Tas ir līdzvērtīgs ienākumam no visa īpašuma pārdošanas. Turklāt zeme un mežs paliek īpašniekam.

Sarmīte Grundšteine,

MKPC direktora vietniece informācijas un apmācību jomā