Jūs atrodaties šeit

Noteikti Meža nozares Gada balvas “Zelta čiekurs” laureāti

Mežsaimniecība

Meža dienu komiteja ir noteikusi Meža nozares Gada balvas “Zelta čiekurs” 2017. gada ieguvējus nominācijās: “Par mūža ieguldījumu”, “Par inovatīvu uzņēmējdarbību”, “Par ilgtspējīgu saimniekošanu” un “Par ieguldījumu sabiedrības izglītošanā”. Balva “Zelta čiekurs” ir ikgadēja meža nozares augstākā atzinība par nozīmīgiem sasniegumiem un ieguldījumu nozares attīstībā, un šogad to pasniegs jau četrpadsmito reizi.

Balvu “Zelta čiekurs” nominācijā “Par mūža ieguldījumu”, kas tiek piešķirta par nozīmīgu mūža ieguldījumu nozares attīstībā, saņems izcili nozares ļaudis.

Juris Emsiņš – autors trim izgudrojumiem, kas saistīti ar jauna tipa palielināta biezuma liekti līmēto detaļu izmantošanu mēbeļu ražošanā. Viņa vadītais mēbeļu konstruēšanas birojs ir izstrādājis mēbeļu dizainu un mēbeļu konstrukcijas Latvijas mēbeļu ražošanas uzņēmumiem. J.Emsiņš ir izdevis savu autorizdevumu, meža nozarei nozīmīgo un vērtīgo grāmatu “Koks Latvijas valsts un tautas dzīvē”. Savas zināšanas viņš ir sekmīgi nodevis jaunajai paaudzei. Paralēli ražošanas un izglītības darbam J.Emsiņš vienmēr ir atradis iespēju nodarboties ar zinātniski – pētniecisko un radošo darbu.

Dr. Jānis Smilga, strādājot Latvijas valsts mežzinātnes institūtā “Silava”, (LVMI “Silava”) devis nozīmīgu ieguldījumu meža koku sugu selekcijas attīstībā Latvijā. Ilgstošā laika periodā veicis apšu mežaudžu izpēti un produktīvāko klonu atlasi. J.Smilgas galvenais veikums – apšu (Amerikas un Latvijas) starpsugu krustojumi. Ieguvis ātraudzīgus hibrīdus un ierīkojis to pārbaužu stādījumus, kuros jaunās paaudzes LVMI “Silava” zinātnieki ir atlasījuši produktīvākos klonus. Šie kloni pašlaik tiek rūpnieciski pavairoti stādu izaudzēšanai akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” (LVM) Audu kultūru laboratorijā, savukārt ar izaudzētajiem stādiem tiek ierīkotas apšu īscirtmeta plantācijas visās Baltijas valstīs.

Arnis Vairis Balodis – visu savu darba mūžu veltījis Latvijas mežiem, atjaunojot un kopjot mežaudzes, projektējot ceļus un meliorācijas sistēmas, virsstundās dzēšot ugunsgrēkus un organizējot citus saimnieciskos pasākumus. Ar viņa paveiktā darba kvalitāti varēs lepoties nākamās mežkopju paaudzes. Viņu neatstāj vienaldzīgu pamanītās problēmas mežā – nesakopta vide, aizdambēts grāvis, nepieciešamība kopt audzi un citas.

Dainis Blūmentāls – visus darba gadus bijis uzticīgs izvēlētajai mežsaimnieka profesijai. Zinošs speciālists ar bagātu darba pieredzi un patiesu interesi par labu rezultātu sasniegšanu. Viņš ir līderis ar izcilām vadītāja prasmēm – daudzus gadus ar labiem panākumiem vadījis dažādus kolektīvus, iemantodams kolēģu atzinību un cieņu. Viņš mīl humoru, vienmēr bijis aktīvs sabiedriskās dzīves organizētājs ar neizsīkstošu enerģiju, kā arī apveltīts ar sirsnīgu labestību.

Jānis Uzulis – devis nenovērtējamu ieguldījumu meža inventarizācijas datu digitalizācijā un mežaudžu datu bāzes izveidošanā, attīstībā un uzturēšanā. Mūsdienu meža datu bāzu izveides sākumā strādājis Zinātnes un ražošanas apvienības “Silava” (ZRA “Silava”) Skaitļošanas centrā.  Pēc meža nozares reorganizācijas 2000. gadā, kad datu bāzes uzturēšanu pārņēma Valsts meža dienests, J.Uzulis turpināja darbu ar informācijas sistēmu “Mersis”, no tās pirmās versijas līdz pat šai dienai.

Laureāti nominācijā “Par inovatīvu uzņēmējdarbību” ir SIA “Amber Wood” (Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads), LVM Mazsilu kokaudzētava (Abavas pagasts, Talsu novads) un SIA “Rīgas Krēslu fabrika” (Rīga).

Nominācijā “Par ieguldījumu sabiedrības izglītošanā” laureāti ir Kaspars Riže no Bārbeles, Marja Gustavsone no Zviedrijas un LVM skolu izglītības programma, ko īsteno Līga Abizāre, Anda Sproģe, Kaspars Riže un Tomass Kotovičs.

Laureāti nominācijā “Par ilgtspējīgu saimniekošanu” ir meža īpašnieki – Māris Bērziņš no Cieceres pagasta, Kārlis Martinsons no Limbažu pagasta un Guntis Vībāns no Zasas pagasta.

Gada balvas – lielais Zelta čiekursieguvēji nominācijās “Par inovatīvu uzņēmējdarbību”, “Par ieguldījumu sabiedrības izglītošanā” un “Par ilgtspējīgu saimniekošanu” tiks nosaukti apbalvošanas ceremonijas laikā, kas šogad norisināsies 1. decembrī Vidzemes koncertzālē “Cēsis”.

Balvas pretendentu vērtēšanu organizē Zemkopības ministrija, un tā notiek divās kārtās. Pirmajā kārtā kandidātus vērtē eksperti un otrajā – zemkopības ministra vadītā Meža dienu komiteja.

Zelta čiekurs sevī iemieso vienkāršību, atvērtību un Latvijas meža skaistumu: dvēselē vienkāršs, formā izsmalcināts, atvērts kā saule, silts kā mājas svētība un sīksts kā latvietis. Nav precīzāka apzīmējuma cilvēka mīlestībai pret mežu, tāpat kā nav labākas balvas, lai atalgotu cilvēka darbu Latvijas un Latvijas meža labā.

Papildu informācija:
Māra Mīkule
Meža dienu komitejas sekretariāts
tālrunis: 67027553

Informācija no www.zm.gov.lv