Jūs atrodaties šeit

Nosacījumi ieguldījumiem meža platības paplašināšanā

Mežsaimniecība

 

Valdība otrdien, 20.jūnijā, akceptēja grozījumus noteikumos par ieguldījumiem meža platības paplašināšanā un dzīvotspējas uzlabošanā. Grozījumi precizē kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumiem „Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā" apakšpasākumiem: „Meža ieaudzēšana", „Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana" un „Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai".

Veiktie precizējumi noteikumos veicinās pasākuma īstenošanas aktivitāti, jo turpmāk pasākumu īstenošanas vieta būs visa Latvijas teritorija bez ierobežojumiem.

Ir papildināti atbalsta saņemšanas nosacījumi par meža stādāmā materiāla izmantošanu. Turpmāk meža ieaudzēšanai varēs izmantot arī kategorijas „ieguves vieta zināma" meža reproduktīvo materiālu.

Noteikumi "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 4.augusta noteikumos Nr.455 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākuma "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā" īstenošanai"" stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".