Jūs atrodaties šeit

MKPC aicina meža īpašniekus un nozares speciālistus uz apmācību kursiem

Mežsaimniecība

SIA LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs (MKPC) aicina meža īpašniekus uz apmācību kursiem novembrī un decembrī visā Latvijā par sekojošām tēmām:

  1. Mežaudžu kopšanas pamati (4 dienas);
  2. Mazvērtīgo un neproduktīvo mežaudžu produktivitātes celšana (2 dienas);
  3. Savvaļas dzīvnieku slimības, medījuma gaļas higiēna un pārtikas drošība (2 dienas).

Puse no apmācību laika ir praktiskās mācības mežā un citos objektos.

Lektori – pieredzējuši MKPC darbinieki, kā arī Latvijas mežzinātnes institūta „Silava”, LLU Meža fakultātes, Ērgļu arodvidusskolas un citu institūciju speciālisti.

Klausītāji saņems izdales materiālus, pēc kursu beigšanas – sertifikātus, kā arī pēc kursa „Mežaudžu kopšanas pamati” apgūšanas, − apliecību par zināšanu apguvi darbam mežā ar motorzāģi un krūmgriezi.

Plašāka informācija un apmācību programmas pieejamas MKPC mājas lapā www.mkpc.llkc.lv sadaļā Apmācības – Arodapmācības vai pa tālruni 63050477.

Apmācību kursu dalībnieku vietu skaits ierobežots. Pieteikties var MKPC nodaļās pa tālruni.

SIA LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs Eiropas Savienības un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma „Arodapmācības un informācijas pasākumi” aktivitātes „Arodapmācības” apakšaktivitātes „Nozares speciālistu līmeņa mācību organizēšana” ietvaros realizē apmācību programmas meža īpašniekiem un nozares speciālistiem.

Projektu līdzfinansē ES un ELFLA. Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Informācija par pasākumu norises vietām un laiku pielikumā.

 

Informāciju sagatavoja:

Sarmīte Grundšteine,

MKPC Informācijas un apmācību daļas vadītāja,

e-pasts: sarmite.grundsteine@mkpc.llkc.lv`

PielikumsIzmērs
apmacibas.pdf151.78 KB

Pievienot komentāru