Jūs atrodaties šeit

Mežkopības un mežizstrādes pakalpojumu sniedzējiem iespējams pieteikties atbalsta saņemšanai tehnikas iegādei

Mežsaimniecība

No šī gada 3. jūnija līdz 3. jūlijam norisinās projektu iesniegumu pieņemšanaLauku atbalsta dienesta atklātajā konkursā Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas pasākuma Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu) aktivitātē Esošās saimniecības darbības attīstība vai dažādošana, atbalstot mežkopības un citas mežizstrādes darbības, izņemot meža koku audzētavu darbību, un mežsaimniecības palīgdarbības – tikai mežizstrādes pakalpojumu sniegšanu.

Kopējais publiskais finansējums pieejams Ls 1 000 000 apmērā.
Šī ir iespēja mežkopības un mežizstrādes pakalpojumu sniedzējiem iegādāties jaunu aprīkojumu un rokas motorinstrumentus mežaudžu kopšanai un atjaunošanai, kā arī darba aizsardzības līdzekļus, saņemot finansiālo atbalstu 50% apmērā par kopējo attiecināmo izmaksu summas līdz 100 000 euro.

Savukārt mežizstrādes tehnikas iegāde tiek atbalstīta ar 40 % atbalsta intensitāti, iegādājoties tādas mežizstrādes pašgājējtehnikas (pievešanas, treilēšanas, koku gāšanas, atzarošanas un sagarināšanas mašīnu) vienības, kuru pašmasa nav lielāka par piecām tonnām, kā arī tās aprīkojuma iegāde, ja tas funkcionāli nepieciešams minētās tehnikas darbībai. Iegādātajai tehnikai jābūt konstruktīvi un rūpnieciski ražotai speciālas nozīmes kravu pārvadāšanai vai specifisku darbu veikšanai, un uz tām jābūt uzstādītām specifisko funkciju veikšanai paredzētajām iekārtām.

Meža apsaimniekošanas un mežistrādes pakalpojumu sniedzēji, izmantojot šo ES finansiālo atbalstu, var iegādāties krūmgriežus, motorzāģus, „dzelzs zirgu”, mazgabarīta forvarderus, mazgabarīta harvesterus un citu līdzīga veida tehniku, kas galvenokārt varētu kalpot privāto mežu apsaimniekošanas darbos. 

Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā ES atbalsts.

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD Centrālajā aparātā Klientu apkalpošanas daļā Rīgā, Republikas laukumā 2, 3. stāvā, 308. kabinetā (tālr. 67027693, 67027684), vai LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs, elektroniski (atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) vai izmantojot LAD elektronisko pieteikšanās sistēmu.

Sagatavoja LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs (MKPC)

Pievienot komentāru