Jūs atrodaties šeit

Meža koksnes resursu racionāla apsaimniekošana

Mežsaimniecība

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra filiāles Meža konsultāciju pakalpojumu centrs Valsts Lauku tīkla pasākuma ietvaros organizēts pasākums.

Programma:

  • 10.00 – 11.00 Ievads. MK noteikumi Nr. 935,,Noteikumi par koku ciršanu mežā,, Audzes šķērslaukums- svarīgs mērījums pie cirtes veida izvēles, tā praktiska noteikšana dažādās audzēs.Mairita Bondare, MKPC  Madonas-Cēsu nodaļas vadītāja. Raivis Jankavs, Centrālvidzemes virsmežniecības mežzinis.
  • 11.00–13.00 Bērzu audzes (kā plantāciju meži, dab. atjaunojušās audzes un mākslīgi stādītas mistraudzes meža zemē) to ierīkošana, kopšana, apsaimniekošana. Riski. Mudrīte Daugaviete,vad. pētnieks LVMI "Silava".
  • 13.00–15.15 Tējas pauze. M.Bondare
  • 13.15–15.15 Plantāciju mežu ierīkošanas un kopšanas praktiskā pieredze. Snieglieces, snieglauzes mežaudzēs - ko darīt? Meža īpašnieku biedrība- palīgs meža apsaimniekošanā Diskusijas.M.Daugaviete, R.Jankavs, M.BondareBiruta Nebare, MĪ biedrības ,,Vidzemes augstienes meži” vadītāja.

Seminārs objektos dabā  saimniecībā ,,Birzes”, tikšanās Vestienā pie autobusa pieturas plkst. 9 45

Kontaktinformācija: Mairita Bondare mob. 28381176, e-pasts:mairita.bondare@mkpc.llkc.lv

Vieta: Saimniecība ,,Birzes,, - Madonas novads, Vestienas pagasts, Saimniecība ,,Birzes,,

Datums: Otrdiena, 16 Jūlijs, 2013 - 10:00

Pievienot komentāru