Jūs atrodaties šeit

Meža īpašnieki iepazīstas ar "Meža hidroloģikā režīma ietekmēšanu"

Mežsaimniecība

Meža konsultāciju pakalpojumu centra Madonas un Ziemļaustrumu nodaļas 8. un 9. augustā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītība un prasmju apguves pasākumi” ietvaros organizēja mācības "Meža hidroloģiskā režīma ietekmēšana".

Meža īpašnieki ar interesi klausījās lektores Zani Lībieti un lektores Andželikas Bondares prezentācijas un uzdeva sev interesējošos jautājums par mācībās aplūkotajām tēmām:

  • Meliorācijas nozīme meža ražības paaugstināšanā, ietekme uz augsni un mežaudzi
  • Nosusināšanas metodes un paņēmieni
  • Latvijas hidromelioratīvo būvnieku asociācija – mērķi, uzdevumi un iespējas. Likumdošanas prasības meža meliorācijā, meliorācijas kadastrs
  • Mežizstrādes ietekme uz meža hidroloģisko režīmu
  • Ūdens apriti saudzējoša mežsaimniecība, pasākumi ūdens kvalitātes aizsardzībai
  • ES atbalstu mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā 

Projektu atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.