Jūs atrodaties šeit

Kokaugu audzēšana neizmantotās zemēs, plantāciju meži

Mežsaimniecība

Interesē kā ieaudzēt kokus neizmantotās zemēs vai kā ierīkot plantāciju mežus?

Aicinām uz mācībām: Kokaugu audzēšana neizmantotās zemēs, plantāciju meži - jau 15., 16. decembrī Aizputē, Aizputes novada Tūrisma informācijas centrs, Robežu iela 27.  
Tēmas: 

  • Bērzu plantāciju apskate, to ierīkošana, kopšana, aizsardzība, audzēšanas riski apsaimniekošana, praktiskie piemēri un pieredze, apsekošana dabā, inventarizācijas rādītāju praktiska noteikšana
  • Dažādu sugu un vecuma plantāciju meži, to ierīkošana, kopšana, aizsardzība, audzēšanas riski apsaimniekošana, praktiskie piemēri un pieredze, apsekošana dabā, inventarizācijas rādītāju praktiska noteikšana
  • Kokaugu plantācijas, to ierīkošana, sugu, šķirņu izvēle, vietas izvēle, augsnes sagatavošana, izmaksas, stādīšanas termiņi, stādīšanas shēmas, mēslošana, agrotehniskā kopšana un stādījumu aizsardzība. Dažādu koku sugu augšanas gaita plantācijās. Plantāciju ierīkošanas pieredze Latvijā.
  • Kokaugu stādījumi kā lauksaimniecības kultūra - Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma kontekstā un Eiropas Savienībā. Agromežsaimniecības piemēri Pasaulē.

Pieteikties līdz 13. decembrim: Artis Skudra, mob. 28212301, artis.skudra@mkpc.llkc.lv

Vietu skaits ierobežots!

Apmācības tiek organizētas Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītība un prasmju apguves pasākumi” ietvaros. Projektu atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests. Lektori pieredzējuši zinātnieki no LVMI Silava - Dagnija Lazdiņa un Kaspars Liepiņš. 

PielikumsIzmērs
apmacibas_aizpute.pdf293.08 KB