Jūs atrodaties šeit

Kā izdevīgāk pārdot meža cirsmu?

Mežsaimniecība

Tuvojoties ziemai un iestājoties miera periodam dabā, sākas meža darbu sezona. Meža īpašnieki sāk domāt arī par kāda izauguša meža stūrīša nociršanu. Rodas jautājums, kā izdevīgāk pārdot ciršanai plānoto mežu un neiekrist ar negodīgiem pircējiem? Sniedzam atbildes uz biežāk uzdotajiem meža īpašnieku jautājumiem.

Gatavojos pārdot cirsmu. Avīzēs daudz sludinājumu, kuros sola par cirsmu samaksāt visaugstāko cenu. Kā varu zināt, kurai firmai tā tiešām būs visaugstākā?

Lai noskaidrotu visaugstāko iespējamo tirgus cenu cirsmai, tā jāpiedāvā pēc iespējas lielākam pircēju skaitam. Taču, lai cirsmu varētu piedāvāt, tā vispirms jāizdasto (jānovērtē izcērtamo koku kubatūra m³, izmērot koku caurmēru un augstumu). Izpētot cirsmas novērtējumu un apskatot ciršanas un pievešanas apstākļus dabā, firmas darbinieki izvērtēs, cik lielu samaksu par to var maksāt. Cena būs atkarīga ne tikai no tā, cik augstu peļņas procentu katrs pircējs vēlas paturēt sev, bet arī cik izdevīgi līgumi noslēgti gatavo sortimentu tālākpārdošanai. Kad noskaidrota visaugstākā cena konkrētajai cirsmai, pārdevējs var ievākt informāciju par konkrēto firmu un, ja tā šķiet gana uzticama, arī noslēgt darījumu.

Kādēļ cirsma jādasto? Meža inventarizācijas materiālos taču ir norādīts, cik kubikmetru uz hektāra ir katrā nogabalā!

Meža inventarizācijas materiālos norādītā cirsmas krāja noteikta aptuveni, pēc acumēra metodes. Lai arī lielākoties taksatori ir gana pieredzējuši, diemžēl ne visi ir ļoti cītīgi izstaigājuši katru nogabalu. Sevišķi piesardzīgi jāuztver senāk veikto meža inventarizāciju dati. Meža valsts reģistrā kubikmetri ik gadus tiek “pieaudzēti klāt” pēc vienas teorētiskas shēmas, kas var atšķirties no situācijas dabā. Cirsmu dastojot, nereti izrādās, ka būtiski atšķiras ne tikai izcērtamais apjoms, bet arī sugu sastāvs. Cirsmu pārdodot, gan pircējs, gan īpašnieks ir ieinteresēti zināt precīzo cirsmas novērtējumu.

Firma man piedāvā, ka mežu izdastos paši, bez maksas. Tad kādēļ man vēl kādam par to jāmaksā?

Mēdz teikt, ka par velti ir tikai siers lamatās un arī − tikai otrajai pelei! Parasti firma šādu piedāvājumu izsaka, ja sajūt sevi par vienīgajiem pircējiem. Taču tad firmas dastojumam priekš meža īpašnieka ir visai maza nozīme. Pirmkārt, viņš nekad neuzzinās, vai firmas nosauktais izcērtamais apjoms ir tiešām tāds, kādu ieguva dastojot. Otrkārt, piedāvāto cenu nav iespējams ne ar ko salīdzināt, un pārdevējs nezina, vai tā ir visaugstākā iespējamā. Katrs meža uzpircējs vēlas nopirkt pēc iespējas lētāk. Tā nav krāpšana, vienkārši bizness.

Vai dastošanu var veikt jebkurš vai arī dastotājam nepieciešama licence, tāpat kā taksatoram?

Dastotājam nav nepieciešama nekāda speciāla apliecība, no šāda viedokļa to var veikt jebkurš, kas atpazīst koku sugas un prot nomērīt augstumus. Taču uzticēt dastošanu jebkuram gan nebūtu saprātīgi. Nereti arī dastotājus firmas mēdz materiāli ieinteresēt. Tādēļ cirsmu novērtēšanu var uzticēt tikai tādiem pakalpojumu sniedzējiem, par kuru godaprātu un neatkarību no izstrādātāju firmām meža īpašnieks ir pilnīgi pārliecināts.

Tikko saņēmu ciršanas apliecinājumu, vēl pat neesmu izdomājis, kam cirsmu pārdot, bet jau piezvanīja uzpircējs, solīja, ka nopirks cirsmu par visaugstāko cenu. Kā viņš vispār var zināt, ka man kaut kas pārdodams? Neesmu taču savu telefona numuru mežā pie koka piespraudis, lai viņi zinātu, kam zvanīt!

Acīmredzot, kaut kur ir notikusi informācijas noplūde. Nekādā gadījumā nevajag steigties pirmajiem piedāvātājiem kaut ko pārdot. Veicot cenu aptauju pēc izdastotā apjoma, arī noskaidrosies, vai nosauktā cena tiešām ir visaugstākā. Pieredze liecina, ka tās firmas, kas tiešām spēj piedāvāt visaugstākās cenas, gaida, kad piezvanīs viņiem, un paši meža pārdevējus „nemedī”.

Firma piedāvā cirsmas apmaksu veikt pēc izstrādātā koksnes apjoma. Vai varu šādā veidā uzticēties viņiem?

Arī tad, ja firma apsola beigās uzrādīt visas promvestās koksnes pavadzīmes, to, vai kāda “nav palikusi” rakstāmgaldā, pārdevējs nevar pārbaudīt. Arī noslēdzot pārdošanas līgumu ar kādu firmu ar šādiem nosacījumiem, cenu aptauja pirms tam jāveic, citādi nebūs iespējams noskaidrot visizdevīgāko piedāvājumu. Pēc izstrādātā apjoma norēķinu parasti veic krājas kopšanas cirtēm.

Būsim gudri un nepārdosim savu mežu pirmajam pretimnācējam. Mūsu tautas paruna vēsta “Kamēr būs aitas, būs arī cirpēji”. Un vēl saka: “Septiņreiz nomēri, vienreiz nocērt!” − šī raksta sakarā – septiņiem piedāvā, vienam pārdod! 

Alda Velvere

Foto: Sarmīte Grundšteine