Jūs atrodaties šeit

Jaunumi meža īpašniekiem pieejami e- semināros

Mežsaimniecība
Apmācības

Ārkārtas situācijas dēļ klātienes informatīvie semināri uz laiku ir atcelti, tādēļ LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs (MKPC) Valsts Lauku tīkla pasākumu ietvaros meža īpašniekiem sagatavojis un piedāvā bezmaksas informatīvos e-seminārus.

Tajos meža īpašnieki varēs uzzināt svarīgāko informāciju par valsts un ES likumdošanu un izmaiņām, pieejamo valsts un ES atbalstu meža īpašniekiem, Lauku

attīstības programmas 2014.–2020. gadam aktivitātēm un citām meža, vides, lauku nozares un valsts pārvaldes institūciju aktualitātēm.

E-semināri pieejami: http://llkc.lv/lv/nozares/mezsaimnieciba-apmacibas/E-Semin%C4%81ri

Lai meža īpašniekiem būtu iespēja uzzināt par aktuālo konkrētajā reģionā, semināri veidoti pēc reģionālā principa – par aktuālām tēmām informēs katra reģiona MKPC speciālisti, kā arī Latvijas Valsts mežzinātnes institūta (LVMI) “Silava”, Valsts meža dienesta(VMD) un Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) eksperti.

Neliels ieskats tematos

Agnis Šmits, Dr. biol. LVMI “Silava” vadošais pētnieks, stāstīs meža īpašniekiem par aktuālu tēmu  ̶  egļu astoņzobu mizgrauzi, tā raksturojumu, monitoringu un ierobežošanas pasākumiem. 

Oskars Zaļkalns, Dr. silv., VMD, inženieris meža aizsardzības jautājumos, informēs par mežam kaitīgo organismu monitoringu un prognozēm, t.sk. aktuālām slimībām, kā arī par  ugunsdrošības prasībām mežā un kā meža īpašniekiem sagatavoties ugunsnedrošajam periodam.

Irisa Mukāne, DAP, Dabas skaitīšanas vadītāja, stāstīs par dabas skaitīšanas procesu Latvijā un provizoriskiem rezultātiem. 

Savukārt MKPC speciālisti informēs par LAP pasākumiem, iespējām meža īpašniekiem (apmācības, mežu apmeklējumi, konsultācijas), ES atbalstu meža īpašniekiem, kā pieteikties kompensācijas maksājumiem par aprobežojumiem NATURA 2000 meža teritorijās, par meža atjaunošanas veidiem, ieaudzēšanas paņēmieniem, meža inventarizācijas termiņiem un datu aktualizāciju, kā arī par meža vērtības noteikšanu, kas to iespaido (izsoles, cenas u. c.).  Tā, piemēram, Ingas Bušas, MKPC Sēlijas nodaļas mežsaimniecības konsultantes, prezentācijā varēsiet soli pa solim uzzināt, kā pieteikties ES atbalstam un kompensācijām.

 

Meža konsultāciju pakalpojumu centrs Valsts Lauku tīkla pasākumu ietvaros sadarbībā ar Valsts meža dienesta struktūrvienībām, Lauku atbalsta dienestu, Valsts ieņēmumu dienestu, LVMI „Silava” un citiem sadarbības partneriem organizē BEZMAKSAS informatīvos seminārus meža īpašniekiem un citiem interesentiem par meža apsaimniekošanu un ar to saistītajiem jautājumiem.

 

Informāciju sagatavoja

Sarmīte Grundšteine,

MKPC projektu vadītāja,

tālrunis: 29133563.