Jūs atrodaties šeit

Izsludināta otrā pieteikšanās kārta uz ES atbalstu mežsaimniecībā

Mežsaimniecība

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumā "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā".

Otrās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2016. gada 27. jūnija līdz 2016. gada 27. jūlijam ar kopējo publisko finansējumu EUR 9,5 milj, attiecīgi apakšpasākumam:

  • “Meža ieaudzēšana” – EUR 4000000,
  • “Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana” – EUR 500000,
  • “Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai” – EUR 5000000.

Plašāku informāciju par ES atbalstu var uzzināt MKPC nodaļās un bezmaksas informatīvajos semināros.

Valdība 10. maijā atbalstīja Zemkopības Ministrijas sagatavotos grozījumus noteikumos Nr. 455 “Kārtība, kāda piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumā „Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā” īstenošanai”.

Galvenie grozījumi veikti projektu atlases kritērijos. Atlases kritēriji ir izstrādāti tā, lai dotu līdzvērtīgas iespējas saņemt finansējumu gan mazajiem, gan lielajiem meža īpašniekiem. Klāt ir nākuši jauni atlases kritēriji un papildināti esošie. Lai pretendētu uz atbalstu apakšpasākumā “Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanā”, pēc projektu atlases kritērijiem projektam jāsaņem vismaz 35 punkti, kas ir par 5 punktiem vairāk nekā iepriekš. “Meža ieaudzēšanā” minimāli nepieciešamais punktu skaits paliek nemainīgs – 30.

Grozījumi paredz, ka atbalstu nevarēs saņemt par kociņu atbrīvošanu no lakstaugiem (agrotehnisko kopšanu). Atbalstu par jaunaudžu retināšanu varēs saņemt tikai tad, ja konkurējošo koku skaits tiks samazināts vismaz par 500 kokiem uz hektāra vai augšanas telpa tiks atbrīvota no bieza vai vidēja bieza krūmu aizzēluma.

Tā kā pirmajā kārtā austrumu reģionā nebija iespēja realizēt aktivitātes, kas saistītas ar stādīšanu, jo nebija pieejams atbilstošās kategorijas stādāmais materiāls, tad grozījumi paredz, ka meža atjaunošanai un nomaiņai varēs izmantot stādāmo materiālu ar kategoriju “izcelsmes vieta zināma”, bet meža ieaudzēšanai kategorijas paliek nemainīgas.

Grozījumi publicēti Latvijas Vēstnesī 216. gada 12.maijā. Grozījumi stājušies spēkā 2016. gada 13.maijā. 

Pievienot komentāru