Jūs atrodaties šeit

ES finansējums mežsaimniecības infrastruktūras attīstībai

Mežsaimniecība

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludinājis projektu iesniegumu pieņemšanu apakšpasākumā “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”. Projektu iesniegumu pieņemšana norisināsies no 2017. gada 7. novembra līdz 2017. gada 7. decembrim.

Apakšpasākuma mērķis ir uzlabot mežsaimniecības infrastruktūru.

Atbalstāmās aktivitātes:

  1. meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana, tai skaitā pārbūvētajam vai atjaunotajam meliorācijas objektam piegulošo ceļu pārbūve vai atjaunošana (bez seguma);

  Kārtā pieejamais publiskais finansējums:

  • fiziskām personām, lauku saimniecībām un pašvaldībām –  8 000 000 EUR.

Projektu iesniegumus iesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā aparātā. Projekta iesniegumi, kas tiks saņemti pasta sūtījuma veidā, netiks pieņemti un reģistrēti.

Sīkāka informācija LAD mājas lapā