Jūs atrodaties šeit

Apkopoti ES atbalsta mežiem 2. kārtas rezultāti

Mežsaimniecība

Lauku atbalsta dienests (LAD) ir publicējis operatīvo informāciju par pieteiktajiem projektiem ELFLA LAP pasākuma “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā” 2. kārtā.

Otrajā kārtā meža īpašnieki ir bijuši ļoti aktīvi, it īpaši apakšpasākumā “Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai”, kurā pieteiktais projekta finansējums ir par 1 796 899 euro lielāks par izsludināto.

Apakšpasākums

Pieteikumu skaits

Pieteiktais publiskais finansējums

Izsludinātais finansējums

Finansējuma pārpalikums vai iztrūkums

 

Meža ieaudzēšana

 

 

309

 

1 201 305

 

4 000 000

 

2 798 658

Meža ugunsgrēkos un dabas akatastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana

30

91 397

500 000

408 603

Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai

2 387

6 796 899

5 000 000

-1 796 899

KOPĀ

2 540*

8 089 601

X

X

t.sk. iesniegts EPS

85%

 

*unikālo projektu skaits, kur multiprojekts skaitīts kā viens projekts

(Lauku atbalsta dienesta informācija.)

Arī Meža konsultāciju pakalpojumu centra darbinieki aktīvi palīdzēja meža īpašniekiem sagatavot meža apsaimniekošanas atbalsta pasākumu plānus un projekta pieteikumus. Kopā 2. kārtā tika sagatavoti un iesniegti apmēram 180 projektu pieteikumi.

Pēc projektu izvērtēšanas LAD informēs projektu pieteicējus par piešķirto finansējumu.

Pievienot komentāru