Jūs atrodaties šeit

Aicinām uz semināriem par meža apsaimniekošanu

Mežsaimniecība

Meža konsultāciju pakalpojumu centrs sāk informatīvo semināru ciklu par aktualitātēm meža apsaimniekošanā.

Svarīgākās tēmas:

  • Jaunākais par ES atbalstu meža un aizaugušu zemju īpašniekiem;
  • Jaunumi saistībā ar izsludināto ES atbalsta projektu pieņemšanas 5. kārtu;
  • Meža vērtību inventarizācija (Dabas skaitīšana);
  • Bezmaksas konsultācijas, iespēja piedalīties mācībās u.c. meža īpašniekiem aktuāli jautājumi.

Semināru norises vietas, laiki:

PLĀNOTIE SEMINĀRI

Datums

Nosaukums

Norises vieta

Kontaktinformācija

27. aprīlī

Aktuālā informācija meža īpašniekiem – Natura 2000 kompensācijas maksājumi, ES nozīmes biotopu inventarizācija, meža likumdošana un ES atbalsta iespējas

Mērdzenes tautas nams, Kārsavas nov.

Sākums plkst. 9.00

MKPC Ludzas nodaļa
Ludvigs Karvelis
mob. 29411165

10. maijā

Aktuālā informācija meža īpašniekiem – Natura 2000 kompensācijas maksājumi, ES nozīmes biotopu inventarizācija, meža likumdošana un ES atbalsta iespējas

Malnavas pagasta pārvalde, Kārsavas novads

Sākums plkst. 9.00

MKPC Ludzas nodaļa
Ludvigs Karvelis
mob. 29411165

11. maijā

Aktuālā informācija meža īpašniekiem – Natura 2000 kompensācijas maksājumi, ES nozīmes biotopu inventarizācija, meža likumdošana un ES atbalsta iespējas

Zilupes tautas nams, Zilupes novads

Sākums plkst. 9.00

MKPC Ludzas nodaļa
Ludvigs Karvelis
mob. 29411165

Sīkāka informācija par plānotajiem semināriem pieejama Valsts Lauku tīkla mājas lapā www.laukutikls.lv