Jūs atrodaties šeit

Aicinām uz bezmaksas apmācībām „Apaļo kokmateriālu uzmērīšana un kvalitātes vērtēšana”

Mežsaimniecība
Apmācības

Apmācību dalībnieks gūs ieskatu par koksnes uzbūvi un īpašībām, par mežizstrādē iegūstamo apaļo kokmateriālu sortimentu veidiem, kvalitātes prasībām, koksnes vainām, kas cieši saistīts ar racionālu kokmateriālu sortimentu ieguvi mežā, ka arī par kokmateriālu uzmērīšanas veidiem un prasībām.

Praktiskajās nodarbībās tiek apgūta apaļo kokmateriālu sortimentu kvalitātes novērtēšana (brāķēšana) un uzmērīšana – gan sīko dimensiju sortimentu uzmērīšana pēc kraujmēra, ietverot blīvuma koeficenta noteikšanu, gan lielo dimensiju sortimentu individuālā uzmērīšana.

Apmācības plānotas:

12., 13. maijā Valmiera Andris Vīrs, 26108426

Apmācības organizē LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs, lektori – profesionāli, sertificēti eksperti no Latvijas koksnes kvalitātes ekspertu savienības.

Apmācības tiek organizētas Eiropas Savienības un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma „Arodapmācības un informācijas pasākumi” aktivitātes „Arodapmācības” apakšaktivitātes „Nozares speciālistu līmeņa mācību organizēšana” ietvaros. 

Pievienot komentāru