Jūs atrodaties šeit

Aicinām papildināt zināšanas par meža apsaimniekošanu

Mežsaimniecība

SIA LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs aicina meža īpašniekus, meža nozarē nodarbinātos speciālistus un medniekus uz apmācību kursiem visā Latvijā par mežu un ar to saistītām tēmām.

Tuvākajā laikā plānotās mācības:

Datums

Tēma

Vieta

Kontakti, lai pieteiktos

18. un 19. maijs, 2018

Meža atjaunošana un ieaudzēšana Co2 piesaistei, meža reproduktīvais materiāls

Gulbene

Ilgvars Briedis
mob. 26314426
Ilgvars.briedis@mkpc.llkc.lv

27. aprīlis un 12. maijs, 2018

Meža atjaunošana un ieaudzēšana Co2 piesaistei, meža reproduktīvais materiāls

Iecava

Rita Daščiora
mob. 22019356
rita.dasciora@mkpc.llkc.lv

5. un 6.maijs, 2018 Savvaļas dzīvnieku slimības, medījuma gaļas higiēna un pārtikas drošība Grobiņa Līva Tukiša
mob.29285111
liva.tukisa@mkp.llkc.lv

29. un 30. maijs, 2018

Kokaugu audzēšana neizmantotās zemēs, plantāciju meži

Kuldīga

Valdis Usne
mob. 26438175
valdis.usne@mkpc.llkc.lv

Apmācību kursu dalībnieku vietu skaits ir ierobežots, tāpēc iepriekšēja pieteikšanās uz mācībām obligāta.

Mācībās iespēja apgūt gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskās mācības mežā un citos objektos. Mācības tiek organizētas sadarbībā ar Latvijas lauksaimniecības universitāti (LLU), piesaistot vieslektorus no LLU Meža fakultātes, Pārtikas veterinārā dienesta, kā arī mežzinātniekus un citu institūciju speciālistus.

Klausītāji saņems izdales materiālus un apliecinājumu par mācību kursa beigšanu, kuru pēc MK noteikumu Nr. 455 "Kārtībā, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākuma “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā” īstenošanā” grozījumiem apmācību dalībnieks - meža īpašnieks var iegūt papildus 5 punktus projektu vērtēšanas procesā. Iesniedzot projekta pieteikumu Lauku atbalsta dienestam, pretendentam klāt jāpievieno apliecinājums par mācību kursu apguvi.

No 2018. gada 19. aprīļa līdz 2018. gada 21. maijam  norisinās projektu pieteikuma iesniegšana pasākumā “Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai” apak;spas;akumā "Meža ieaudzēšana". Arī uz šo pieteikšanās kārtu attiecās noteikuma grozījumi un tie pretendenti, kuri iepriekš ir apmeklējuši mācības, var projektam klāt pievienot apliecinājumu. Kuri vēl nav paspējuši apmeklēt mācības un vēlas saņemt 5 punktus, iesniedzot projektus nākamajās kārtās, aicinām uz mācībām visā Latvijā un izmantot šo iespēju turpmākos projektu iesniegšanas periodos. 

Apmācības tiek organizētas Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītība un prasmju apguves pasākumi” ietvaros. Projektu atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests. 

Pievienot komentāru