Jūs atrodaties šeit

21.martā starptautiskā meža diena - Aizputes novadā

Mežsaimniecība

Starptautiskās meža dienas ietvaros 21. martā Meža konsultāciju pakalpojumu centra Dienvidkurzemes nodaļa organizē pasākumu - "Es un mežs!" Dzērves pamatskolā, Cīravas pagastā, Aizputes novadā.

Bērni darbosies vairākās radošās darbnīcās, kurās caur spēlēm, uzdevumiem, jautājumiem un krustvārdu mīklām iepazīs mežu un tajā notiekošos procesusu, kā arī dzīvniekus, putnus, ogas un sēnes. Tiks izgatavoti un izvietoti putnu būrīši. 

21. martā ir Starptautiskā Meža diena, kura iedibināta 2012. gadā ar ANO Ģenerālās asamblejas rezolūciju ar mērķi palielināt vispārējo informētību par meža nozīmību un iespējām, ko tas var sniegt visas cilvēces vajadzību apmierināšanai.