Jūs atrodaties šeit

Augkopība

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Lauksaimniekiem iespēja pieteikties ierīkot demonstrējumu augkopībā Valsts Lauku tīkla pasākumā „Demonstrējumi lauku saimniecībās”

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Valsts Lauku tīkla pasākuma "Demonstrējumi lauku saimniecībās"ietvaros līdz 2014. gada 28. martam aicina lauksaimniekus pieteikt dalību demonstrējuma ierīkošanai saimniecībā.

Demonstrējumu tēmas:

Bioloģiskā lauksaimniecības sistēma un bioproduktu marķējums

Eiropas Kopienas normatīvie akti nosaka pamatprincipus par bioloģisko produktu ražošanu, marķēšanu, kontroli un tādējādi arī aizsardzību produktiem, kas iegūti ar bioloģiskās ražošanas metodēm. Eiropas Savienības dalībvalstīs ir noteikta vienota kārtība, kādām jābūt obligātajām norādēm bioloģisko produktu marķējumā.

Zaļās karotītes dalībniekiem priekšrocības iepirkumos

Praksē ir sākusi darboties sistēma, kas paredz, ka valsts un pašvaldību iepirkumos kā viens no kritērijiem, kas dod papildu priekšrocības, ir dalība Nacionālajā pārtikas kvalitāte shēmā. Proti, pārtikas ražotājiem un viņu piedāvātajiem produktiem ir lielākas iespējas uzvarēt iepirkumos, ja viņi ir Nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas jeb Zaļās karotītes dalībnieki.

Mērķis – pašvaldību iepirkumos vietējie produkti

Pārtikas produktu iepirkumiem Latvijas pašvaldības gadā tērē vairāk kā 18 miljonus eiro ik gadu. Kā panākt, lai šī nauda pēc iespējas vairāk paliktu pašu pašvaldību teritorijās, nodrošinot ekonomisko izaugsmi uz vietas? Pašvaldību un lauksaimniecības produktu ražotāju sadarbības veicināšanai LLKC pērn iesāka pilotprojektus Limbažos un Tukumā, kuru mērķis ir panākt, lai vietējo lauksaimnieku saražotā pārtika tiktu piedāvāta vietējām skolām, bērnudārziem un pārējām pašvaldību iestādēm.

Zemnieku saeima aicina uz konferenci par ūdens resursu apsaimniekošanas tehnoloģijām un praksi

Biedrība „Zemnieku saeima” sadarbībā ar projekta Baltic Compact partneriem aicina piedalīties konferencē „Ūdens resursu apsaimniekošanas tehnoloģijas un prakse – jaunas iespējas un izaicinājumi lauksaimniekiem un sabiedrībai”, kas norisināsies š.g. 13.-14.martā, Rīgā.

Konferences mērķis ir dalīties pieredzē un zināšanās, kā arī iepazīstināt ar sasniegtajiem rezultātiem ierīkojot un testējot kontrolētās drenāžas un ūdens apsaimniekošanas tehnoloģijas dažādās valstīs, dažādās vietās un dažādos apstākļos.

Noslēgusies datu vākšana 2013.gada lauku saimniecību struktūras apsekojumam

Kopskaitā 180 Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) konsultanti pabeiguši darbu pie lauku saimniecību struktūru apsekojuma, aptaujājot 25 000 lauku saimniecības visā Latvijā.

Datu vākšana notika sadarbībā ar Centrālo statistikas pārvaldi, kas veic kārtējo lauku saimniecības struktūras apsekojumu ar mērķi iegūt kvalitatīvu un starptautiski salīdzināmu statistisko informāciju par lauku saimniecību struktūru. Tā tiks izmantota, lai izvērtētu lauksaimniecības nozares attīstības tendences, kā arī lauksaimniecības politikas plānošanai un novērtēšanai.

Lauku uzņēmēji gūst jaunas zināšanas un pieredzi, iesaistoties arodapmācībās

LLKC Valmieras un Valkas konsultāciju biroji šo gadu ir uzsākuši, vadot ES līdzfinansēto arodapmācību projektu. Interesentiem – lauku uzņēmējiem, saimniecību vadītājiem un speciālistiem piedāvājām teorētisko un pieredzes apmaiņas apmācību trīs dažādās tēmās. Visvairāk apmeklētā bija programma par augu aizsardzības līdzekļu pareizu lietošanu. Piedaloties šajās mācībās, augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem bija iespēja saņemt apliecinājumu, pamatojoties uz kuru Valsts augu aizsardzības dienests pagarināja apliecību.

Ziemošanas apstākļi Latvijas dārzos

Daudzus interesē, kā augi varētu pārciest ziemu. Taču par to, kā augļu koki būs pārziemojuši, varēs spriest tikai tad, kad jau briedīs nākamā raža.

Mēs nevaram iespaidot meteoroloģiskos apstākļus, nevaram tos pat pietiekoši labi prognozēt ilgtermiņā, taču varam saimniekot savos dārzos, samazinot iespējamos riskus ar atbilstošu kopšanu. Slikta augu kopšana, nepareiza vainagu veidošana, mitruma vai barības vielu nepietiekamība vai pārbagātība, kā arī pārāk liela raža pazemina ziemcietību.

Kad un kā pieteikt Lauku bloku precizēšanas pieprasījumu?

Jau ziņots, ka no 2014. gada vienotā platības maksājuma saņemšanai var pieteikt visu zemi, kas ir labā lauksaimniecības stāvoklī un tiek apsaimniekota, jo ir atcelts 2003. gada ierobežojošais nosacījums.

Līdz šim vienoto platības maksājumu varēja saņemt par lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kura tika apsaimniekota un bija bijusi labā lauksaimniecības stāvoklī 2003. gada 30. jūnijā. Šis nosacījums neļāva saņemt maksājumu par to lauksaimniecības zemi, ko lauksaimnieki bija iekopuši pēc 2003. gada, piemēram, bija atbrīvojuši no krūmiem. Šobrīd šis nosacījums ir atcelts.

Lapas