Jūs atrodaties šeit

Augkopība

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Izvērtē zemnieku saimniecībās ierīkoto demonstrējumu rezultātus

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrā Ozolniekos 11. decembrī notika seminārs „Izmēģinājumu un demonstrējumu rezultāti augkopībā 2013”, kurā tika analizēti šogad zemnieku saimniecībās ierīkotie izmēģinājumi un demonstrējumi augkopībā. Rezultāti ir apkopoti un publicēti informatīvajā izdevumā „Izmēģinājumi un demonstrējumi augkopībā 2013”, kas ierobežotā daudzumā pieejams LLKC birojā Ozolniekos un LLKC 26 konsultāciju birojos novados. Ar prezentācijām uzstājās demonstrējumu konsultanti un lauksaimniecības zinātnieki.

LLKC aicina būt uzmanīgiem, slēdzot zemes nomas līgumus

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) aicina lauksaimniekus, kuri pārslēdz zemes nomas līgumus ar zemes īpašniekiem, nopietni izvērtēt nomas līgumā iekļautos nosacījumus, īpaši gadījumos, kad līgums tiek slēgts ar ārvalstu zemes īpašniekiem.  Zemes nomas līgumu slēgšanai par pamatu iesakām izmantot LLKC izstrādāto nomas līguma paraugu (skatīt pielikumu).

LLKC atgādina, ka katrs nomas darījums ir individuāls un ar specifiskām tehniskajām prasībām, tādēļ katrs gadījums ir jāvērtē individuāli, un līgums jāpielāgo atbilstoši katrai situācijai.

Praktiski pētījumi zemnieku saimniecībās

Lauksaimniekiem jau vairāku gadu garumā ar valsts atbalstu tiek dota iespēja savā saimniecībā pētīt un risināt dažādus aktuālus jautājumus gan augkopībā, gan lopkopībā. SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” organizē demonstrējumu ierīkošanu saimniecībās ar mērķi parādīt dažādu jautājumu risinājumus citiem lauksaimniekiem, kā arī informēt lauksaimniekus par aktualitātēm nozarē.

Noslēgušies augkopības demonstrējumi saimniecībās

Noslēgušies zemnieku saimniecībās ierīkotie izmēģinājumi un demonstrējumi augkopībā. Par to, kādi rezultāti iegūti un kādas atziņas gūtas, varēs iepazīties noslēguma seminārā Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrā š.g. 11. decembrī.

Lauksaimniekiem piešķirts dīzeļdegvielas apjoms, kam piemērots akcīzes nodokļa atbrīvojums

LAD lauksaimniekiem ir piešķīris no akcīzes nodokļa atbrīvotu dīzeļdegvielas apjomu – 15 litrus par vienu atbilstošās platības hektāru (pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 344 „Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo dīzeļdegvielu (gāzeļļu), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem”).

Piesakies VLT un ZST pasākumiem!

Lai veiksmīgāk turpinātu Valsts Lauku tīkla un Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla sadarbību ar organizācijām, lauku reģionu un piekrastes iedzīvotājiem, Valsts Lauku tīkls (VLT) un Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkls (ZST) aicina organizācijas izteikt savus priekšlikumus VLT un ZST 2014. gada pasākumiem.

Piesakies VLT un ZST pasākumiem!

Lai veiksmīgāk turpinātu Valsts Lauku tīkla un Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla sadarbību ar organizācijām, lauku reģionu un piekrastes iedzīvotājiem, Valsts Lauku tīkls (VLT) un Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkls (ZST) aicina organizācijas izteikt savus priekšlikumus VLT un ZST 2014. gada pasākumiem.

Apkopotas iegūtās vasarāju ražas

Šī gada graudaugu ražas sezona ir noslēgusies. Ar lauksaimnieku aptauju par iegūtajām vasarāju ražām noslēgusies arī ikgadējā laukaugu ražas prognozēšana.

Kopumā vasarāju ražas šogad vērtējamas kā apmierinošas. Kaut šogad nav sasniegtas 2012. gada rekordražas, lielākā daļa graudu audzētāju ar ražu var būt apmierināti.

Attēlā redzamas pēdējo trīs gadu vasarāju ražu prognožu salīdzinājums.

Lapas