Jūs atrodaties šeit

Augkopība

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Ziemāju ražas - sliktākās pēdējo divu gadu laikā

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) augkopības speciālistu veiktā ziemāju ražas prognozēšana liecina – labas ražas no ziemājiem šogad nav gaidāmas.

„Cerība uz labu ražu izplēn, jo ziemā ziemāji ir pamatīgi cietuši,” norāda  LLKC Augkopības nodaļas vadītājs, agronoms Oskars Balodis.

Iznākusi „Lauku Lapa” Nr. 7 (112)

Iznākusi 2014. gada jūlija „Lauku Lapa”. Tās galvenās tēmas:

* Vienojas nemainīt kadastrālo vērtību lauksaimniecības zemei;

* Lauku zemes iegādei – papildu 5,7 miljoni eiro;

* Iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošana ienākumam no lauksaimniecības zemes pārdošanas;

* Bruto seguma aprēķins var palīdzēt izvēlēties jaunu nozari;

* Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu apkope un pārbaude;

* Jaunas prasības lauksaimniecības produktu integrētajā audzēšanā;

* Kukaiņi – apdraudējums mājlopu veselībai;

Jaunas prasības lauksaimniecības produktu integrētajā audzēšanā

Integrēto augu audzēšanas ieviešanu ne tikai Latvijā, bet arī citās Eiropas Savienības valstīs noteic Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2009/128/EK, kas nosaka Kopienas sistēmu pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas nodrošināšanai. Uz tās pamata katra dalībvalsts veica integrētās augu aizsardzības ieviešanu valstī ar 2014. gada 1. janvāri.

Bruto seguma aprēķins var palīdzēt saimniecībām izvēlēties jaunu nozari

Jau informējām, ka LLKC tika sagatavots  bruto seguma aprēķins 2013. gadam. Apkopoti augkopības un lopkopības nozares bruto segumu aprēķini lauksaimniecības uzņēmumos, kas atšķiras pēc ražošanas intensifikācijas pakāpes un ražošanas specifikas. Katrā bruto seguma aprēķinā ir izmantota konkrēta optimāla ražošanas tehnoloģija, un tas veikts par 61 augkopības kultūru un lopu grupu.

Augu izcelsmes produktu primārā ražošana tiek kontrolēta

Lielai daļai Latvijas augu izcelsmes primāro produktu ražotāju – svaigu augļu, dārzeņu un augu audzētājiem – ir sācies aktīvākais periods gadā, jo iestādītais un iesētais nupat sākt nest augļus: daļēji tas tiek realizēts uzreiz, bet daļēji – pārstrādāts galaproduktā.Pārtikas un veterinārā dienesta speciālisti skaidro būtiskāko informāciju par dienesta veiktajām regulārajām pārbaudēm, kā arī svarīgāko, kas jāievēro pašiem ražotājiem.

Lietainais laiks sējumiem un dārziem nācis par labu

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) augkopības speciālistu veiktā vasarāju ražas prognozēšana šobrīd liecina par labām vasarāju – kviešu un rapšu – ražām. Savukārt LLKC dārzkopības speciālisti norāda, ka aizvadīto dienu lietainais laiks dārziem nācis tikai par labu.

Risinājumi efektīvai kūtsmēslu un digestāta apsaimniekošanai

Kokneses novada zemnieku saimniecībā „Vecsiljāņi” noticis LLKC organizētais seminārs par efektīvu kūtsmēslu un digestāta apsaimniekošanu.

LLKC sadarbībā ar biedrību „Zemnieku saeima” organizēja semināru „Efektīva kūtsmēslu un digestāta apsaimniekošana – ieguvumi lauksaimniekiem un sabiedrībai”. Par pasākuma norises vietu tika izraudzīta Kokneses novada Bebru pagasta zemnieku saimniecība „Vecsiljāņi”, kuras īpašnieks Juris Sprukulis laipni piekrita uzņemt vairāk nekā 80 interesentu un iepazīstināt ar savu saimniecību un biogāzes ražotni.

Lauksaimniekiem un biškopjiem par augu aizsardzības līdzekļu lietošanu

Patlaban dažādās Latvijas vietās vasaras rapša attīstība ir no pumpura līdz ziedēšanas sākuma stadijai, notiek platību apstrāde aizsardzībai pret kaitēkļiem un augu slimībām. Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) atgādina par pareizu augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietošanu, mazinot to radīto risku Latvijas dabai un cilvēku veselībai.

Informācija lauksaimniekiem:

AAL atļauts lietot tikai tam mērķim un pret tiem kaitīgajiem organismiem, kas minēti marķējumā. Atcerieties:

Lauka diena demonstrējumu saimniecībā „Sproģi”

LLKC Liepājas konsultāciju birojs aicina uz demonstrējuma „Humīnvielu lietošanas ietekme uz ziemas kviešu ražu un kvalitāti” lauka dienu 18. jūnijā plkst. 11.00 zemnieku saimniecībā „Sproģi”  Pāvilostas novada Vērgales pagastā.

Lauka dienu atklājot, īpašnieks Ainars Vigulis iepazīstinās ar savu saimniecību. Turpinājumā tiks sniegta informācija par humīnvielu lietošanas ietekmi uz ziemas kviešu ražu un kvalitāti. Sekos iepazīšanās ar konkrētā demonstrējuma ierīkošanu saimniecībā „Sproģi”. Nobeigumā paredzētas diskusijas.

Plašāka informācija pielikumos

Lapas