Jūs atrodaties šeit

Tālmācībā iespējams apgūt bioloģiskās lauksaimniecības programmu

Tālākizglītība

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs piedāvā apgūt tālmācībā profesionālās pilnveides izglītības programmu „Bioloģiskā lauksaimniecība” (180 stundas).

 

Kas var apgūt un kāpēc jāapgūst programma „Bioloģiskā lauksaimniecība?

Programmu var apgūt klausītāji ar jebkuras pakāpes sākotnējo izglītību. Klausītājiem bez lauksaimnieciskās izglītības tā jāapgūst:

  • pārņemot apsaimniekošanā ģimenes īpašumā esošu saimniecību vai arī iegādājoties lauksaimniecībā izmantojamo zemi;
  • izstrādājot saimniecības attīstības projektus, piesaistot to īstenošanā Eiropas Savienības finanšu līdzekļus;
  • zināšanu līmeņa paaugstināšanai programmas apguve ir vēlama jebkuram cilvēkam, uzsākot darbus bioloģiskajā lauksaimniecībā.

Ko var apgūt šajā programmā?

Bioloģiskās lauksaimniecības programma ietver zināšanu apguvi par lauksaimniecības politiku, bioloģiskās lauksaimniecības likumdošanu un sertifikāciju, bioloģiskās augkopības un lopkopības pamatiem, dabas resursiem un to aizsardzību un ražošanas plānošanu. Pēc teorijas sekmīgas apguves klausītājiem praktiski jāizstrādā saimniecības ražošanas plāns.

Ko var iegūt pēc sekmīgas programmas apguves?

Sekmīgi nokārtojot noslēguma teorētisko eksāmenu un aizstāvot izstrādāto saimniecības ražošanas plānu, klausītāji saņem apliecību par profesionālās pilnveides izglītības programmas apgūšanu „Bioloģiskā lauksaimniecība” 180 stundu apjomā.

Ilgums

Mācību ilgums līdz 3 mēnešiem (nepieciešamības gadījumā mācību laiku var pagarināt).

Atbalsts mācību laikā

Mācību laikā klausītāji var sazināties ar LLKC nozaru speciālistiem, kā arī, saņemt atbalstu LLKC reģionālajās nodaļās visā Latvijā.

Izmaksas

Programmas apguves izmaksas ir EUR 120.00 (t.sk. PVN): reģistrācija, piekļuve tālmācības materiāliem, vienas dienas obligātās klātienes mācības un eksāmens Ozolniekos.

Papildu izmaksas EUR 40.00 (t.sk. PVN), ja eksāmens tiek kārtots reģionos.

Reģistrēšanās

LLKC mājas lapā www.llkc.lv, sadaļā „Tālmācība”.

 

Papildu informācija

Jolanta Sūna-Strautiņa

Tālr. 63007563, mob. tālr. 22018942, e-pasts: jolanta.suna@llkc.lv

Pievienot komentāru