Jūs atrodaties šeit

Aktuālie kursi

 Augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju apliecības pagarināšana

Notikums

Vieta

Atbildīgais

Datums/laiks

AAL pārdevēju apliecību iegūšana no jauna (pamatkurss)

Rīgas iela 34, Ozolnieki, Ozolnieku novads, Ozolnieku pagasts.

Kristīne Žēpere

 (tālr. 29159170; 63007562), zepere.kristine@llkc.lv

17.10.2019

 • Kursu sākums plkst.10:00.
 • Kursu maksa:– EUR 50.00 (t.sk. PVN). Cenā ierēķināts arī maksājums VAAD par apliecību sagatavošanu un testa veikšanu.
 • Uz kursiem līdzi jāņem 1 fotogrāfija (3x4cm), apliecības noformēšanai.

Pieteikšanās anketa

Augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju apliecības iegūšana no jauna

Notikums

Vieta

Atbildīgais

Datums/laiks

AAL pārdevēju apliecību iegūšana no jauna (pamatkurss)

Rīgas iela 34, Ozolnieki, Ozolnieku novads, Ozolnieku pagasts.

Kristīne Žēpere

 (tālr. 29159170; 63007562), zepere.kristine@llkc.lv

17.10.2019

 • Kursu sākums plkst.10:00.
 • Kursu maksa:– EUR 60.00 (t.sk.PVN). Cenā ierēķināts arī maksājums VAAD par apliecību sagatavošanu un testa veikšanu.
 • Uz kursiem līdzi jāņem 1 fotogrāfija (3x4cm), apliecības noformēšanai.

 Pieteikšanās anketa

 

Apmācības augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecības pagarināšanai

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Ozolniekos organizē apmācības apliecības pagarināšanai 2. klases augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem.

Mācību norises vieta: LLKC, Rīgas ielā 34, Ozolniekos.

Mācību norises laiks: 31.10.2019. plkst. 9.00 – 16.00

Galvenās apmācību tēmas:

 • Grozījumi normatīvajos aktos.
 • Administratīvo pārkāpumu kodekss. Administratīvā procesa likums. Galvenie pārkāpumi.
 • Izmaiņas augu aizsardzības līdzekļu reģistrā.
 • Nelegāli vai viltoti augu aizsardzības līdzekļi. Riski. Viltojumu identificēšana.
 • Kultūraugu slimības, nezāles. To klasifikācija. Kultūraugu kaitēkļi.
 • Nezāles, to klasifikācija. Izplatītāko nezāļu raksturojums.
 • Darba aizsardzības prasības strādājot ar augu aizsardzības līdzekļiem.

Līdzi jāņem: fotogrāfija (izmērs 3x4 cm) un vecā augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecība.

Kursu maksa: 45,00 eiro (t. sk. PVN) Cenā iekļauta jaunā apliecība, kuru dalībnieki saņems kursu noslēgumā.

Pieteikšanās mācībām:

 https://www.mitto.me/apmacibas-31102019/pieteikties

Kontakti: Rudīte Sanžarevska, tel. nr. 26148820, e-pasts: rudite.sanzarevska@llkc.lv

 

Augu aizsardzības līdzekļu droša, agronomiski un ekonomiski pamatota lietošana

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Ozolniekos organizē mācību grupu augu aizsardzībā, kuras ietvaros arī iespējams iegūt apliecību augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem (PIRKT, LIETOT, TIRGOT 2. reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļus).

Mācību norises vieta: LLKC, Rīgas ielā 34, Ozolniekos.

Mācību norises laiks: 4 mācību dienas 23.;24.;30.;31.10.2019.

Uz apmācībām līdzi jāņem viena fotogrāfija (izmērs 3x4 cm) apliecības sagatavošanai.

Kursu maksa: 120,00 eiro t.sk. PVN. Mācību maksā tiek iekļauta apmācība, izdales materiāli, kafijas pauze, VAAD tests un apliecība, ko uzreiz saņem mācību noslēgumā.

*Mazajām saimniecībām un mežsaimniecisko pakalpojumu uzņēmumiem, kam pēdējā noslēgtajā gadā ir apgrozījums, bet tas nepārsniedz 15 000 eiro un meža zemes īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem ar meža zemes platību līdz 50 hektāriem – 44,17 eiro t.sk. PVN (Saskaņā ar MK noteikumiem nr. 705)

Piesakies līdz 21.10.2019.

šeit: https://www.mitto.me/llkc-macibas-23243031/pieteikties

Papildus informācija:

Tālākizglītības nodaļa, Rudīte Sanžarevska, tālr. 26148820, 63050235, e-pasts – rudite.sanzarevska@llkc.lv

 

Meliorācijas sistēmas, to kopšana un uzturēšana

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Ozolniekos organizē mācību grupu par meliorācijas sistēmām, to kopšanu un uzturēšanu.

Mērķauditorija: lauksaimniecības vai meža zemes īpašnieki, lauku saimniecības.

Mācību norises vieta: LLKC Ozolnieki, Rīgas iela 34 ar izbraukumu uz praktisko nodarbību norises vietām Zaļenieku un Platones pagastā.

Mācību norises laiks: 2 mācību dienas 23. - 24.10.2019.

Galvenās tēmas:

 • Meliorācijas jomu regulējošie normatīvie akti. Valsts un ES atbalsts meliorācijas sistēmu atjaunošanai, pārbūvei.
 • Meliorācijas sistēmu izbūves un darbības pamati.
 • Meliorācijas sistēmu ierīkošanas pamatprincipi.
 • Meliorācijas sistēmu apsekošana un tehniskā novērtēšana.
 • Meliorācijas sistēmu ierīkošanas pamatprincipi un izmantotie materiāli.
 • Vides aizsardzības aspekti melioratīvajos projektos.
 • Meliorācijas projekti.
 • Vides elementi izbūvētās meliorācijas sistēmās.
 • Meliorācijas sistēmu apsekošana.

Kursu maksa: 50,00-55,00 eiro t.sk. PVN. Mācību maksā tiek iekļauta apmācība, izdales materiāli, kafijas pauze, apliecinājums par dalību mācībās.

*Mazajām saimniecībām un mežsaimniecisko pakalpojumu uzņēmumiem, kam pēdējā noslēgtajā gadā ir apgrozījums, bet tas nepārsniedz 15 000 eiro un meža zemes īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem ar meža zemes platību līdz 50 hektāriem – 30,25 eiro t.sk. PVN (Saskaņā ar MK noteikumiem nr. 705)

Piesakies līdz 21.10.2019.

šeit:

mežsaimniecībā iesaistītie: https://www.mitto.me/melioracijas-sistemas/meznieciba

lauksaimniecībā iesaistītie: https://www.mitto.me/melioracijas-sistemas/lauksaimnieciba

Papildus informācija par reģistrāciju:

Tālākizglītības nodaļa, Rudīte Sanžarevska, tālr. 26148820, 63050235, e-pasts – rudite.sanzarevska@llkc.lv

 

Lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzība, vērtēšana, mākslīgā apsēklošana, olšūnu un embriju transplantācija (piena liellopi)

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” organizē mācības lopkopībā ar specializāciju piena šķirņu liellopu ganāmpulku pārraudzības un snieguma pārbaudes apgūšanā.

Apmācību struktūra: klātienes nodarbības un patstāvīgais darbs mājās. Noslēgumā eksāmens.

Mācību norises laiks: 21.;22.;28.;29.10.2019.

21.10.2019. sākums plkst. 10.00.

28.10.2019. Plānota datorizēta nodarbība – līdzi jāpaņem portatīvais dators un piekļuves dati ganāmpulkam. Ja šāda iespēja nav, lūgums paziņot kursa organizatoram.

Mācību norises vieta: LLKC, Ozolnieki, Rīgas iela 34.

Periodā 21.-22.10. un 28.-29.10.2019. bez papildu maksas nodrošinām naktsmītni LLKC dienesta viesnīcā. (Norādīt reģistrācijas formā pie piezīmēm)

Dalībnieka līdzmaksājums: 70,00 eiro t. sk. PVN.

 • Mazajām saimniecībām un mežsaimniecisko pakalpojumu uzņēmumiem, kam pēdējā noslēgtā gadā ir apgrozījums, bet tas nepārsniedz 15 000 eiro, un meža zemes īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem ar meža zemes platību līdz 50 hektāriem – 36,50 eiro t.sk. PVN

Vietu skaits ierobežots. Lūdzam obligāti pieteikties līdz 17. oktobrim šeit: https://www.mitto.me/lauksaimniecibas-dzivnieku-parraudziba/pieteikties

Plašāka informācija: Rudīte Sanžarevska, tālr. 26148820, 63050235, e-pasts – rudite.sanzarevska@llkc.lv

 

Seminārs par sistēmas (HACCP) izveides pamatprincipiem pārtikas aprites uzņēmumos

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (LLKC) organizē semināru par sistēmas (HACCP) izveides pamatprincipiem pārtikas aprites uzņēmumos.

Apmācību struktūra: klātienes nodarbības.

Apmācību norise: 25.10.2019. sākums plkst. 13:00 -17:00

Norises vieta: LLKC, Ozolnieki, Rīgas iela 34.

Galvenās apmācību tēmas:

 • HACCP definīcijas, likumdošanas prasības, HACCP ieviešanas priekšrocības/trūkumi;
 • Pārtikas nekaitīguma nodrošināšana uzņēmumā;
 • HACCP principi un to elastīga piemērošana. Laba higiēnas un laba ražošanas prakse.

Lektors: Ingrīda Bogdanova (pārtikas tehnologs, ēdināšanas pakalpojumu uzņēmuma SIA “Ingrīda” valdes locekle)

Seminārs ir bezmaksas.

Semināra apmeklējuma apliecinoša dokumenta sagatavošana: 10,00 eiro t.sk. PVN

Pieteikšanās līdz 24.10.2019. šeit: https://www.mitto.me/sistemas-haccp-izveides-pamatprincipi/pieteikties

Kontaktinformācija: LLKC Tālākizglītība Rudīte Sanžarevska, tālr. 26148820, 63050235, e-pasts – rudite.sanzarevska@llkc.lv.