Jūs atrodaties šeit

Aktuālie kursi

Organizē semināru gaļas lopkopībā

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” organizē semināru gaļas lopkopībā pārraugiem, kuriem 5 gadu periodā jāceļ kvalifikācija (MK noteikumi nr. 566), saimniecību pārstāvjiem, kā arī citiem nozares interesentiem. Seminārā apgūsim saimniecību pieredzi gaļas liellopu audzēšanā, pārraudzības darba menedžmentu un gaļas liellopu audzēšanas ekonomiskos priekšnosacījumus.

Apmācību forma: praktiskas nodarbības saimniecībā.

Norises laiks: 27.09.2018. plkst. 10:30.

Norises vietas: SIA Lāses AM gaļas liellopu saimniecību Kolumbi un p/s “Stoķi”

Semināra sākums: “Kolumbi”, Rumbas pag. (GPS: 56.972252, 22.023210) plkst. 10:30.

Semināra turpinājums: "Stoķi", Durbes pagasts, Durbes novads, GPS (56.576714, 21.428651)

Dalības maksa: 30,00 eiro (t. sk. PVN). Maksāšana uz vietas skaidrā naudā.

Plašāka informācija un pieteikšanās:

Rudīte Sanžarevska, tālr. 26148820, 63050235, e-pasts – rudite.sanzarevska@llkc.lv. Piesakoties jānosauc dalībnieka vārds, uzvārds, personas kods (ja nepieciešamas kvalifikācijas stundas ievadīšanai LDC reģistrā), kontakttālrunis.

 

Dzīvnieku pārvadāšanas noteikumi

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Ozolniekos tiks rīkotas vienas dienas apmācības “Dzīvnieku pārvadāšanas noteikumi” par labturības prasībām pārvadāšanas laikā.

Mācību mērķauditorija: lauksaimniecības dzīvnieku pārvadātāji, pavadoņi un savākšanas centru darbinieki.

Mācību norises vieta: SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Ozolnieki, Rīgas iela 34.

Mācību norises laiks: 2018. gada 12. oktobrī plkst. 10.00-17.00

Galvenās apmācību tēmas –

 • Dzīvnieku fizioloģija un uzvedība.
 • Vispārīgie dzīvnieku pārvadāšanas nosacījumi. Pārvadājuma dokumenti. Dzīvnieku piemērotība pārvadāšanai. Pārvadāšanas noteikumi attiecībā uz transportlīdzekļiem.
 • Stresa jēdziens, dzīvnieku aprūpe ārkārtas gadījumos.
 • Labturības prasības un noteikumi pārvadāšanas laikā.
 • Regula (EK) Nr. 1/2005.

Lektore: PVD Novietņu uzraudzības daļas eksperte Tatjana Pastare

Kursu maksa: 50,00 eiro (t.sk. PVN)

Kursa noslēgumā dalībnieki iegūst kvalifikācijas sertifikātu lauksaimniecības dzīvnieku pārvadāšanai pa LR un uz ES valstīm.

Plašāka informācija un pieteikšanās: Rudīte Sanžarevska, tel. nr. 26148820, e-pasts: rudite.sanzarevska@llkc.lv

Piesakoties jāiesniedz dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas datums un dzimšanas vieta (kā pasē), kas nepieciešams sertifikāta sagatavošanai, kā arī norēķinu rekvizīti.

 

Pamatapmācība augu aizsardzības līdzekļu profesionālo lietotāju apliecību iegūšanai

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Ozolniekos organizē mācību grupu apliecības iegūšanai augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem (PIRKT, LIETOT, TIRGOT 2. reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļus).

Mācību norises vieta: LLKC, Rīgas ielā 34, Ozolniekos.

Mācību norises laiks: 02.-05.10.2018. plkst. 09.30

Galvenās apmācību tēmas:

 • Augu aizsardzības jēdziens
 • Normatīvie akti par augu aizsardzības līdzekļu glabāšanu un lietošanu
 • Kultūraugu slimības, kaitēkļi, nezāles un to klasifikācija
 • Integrētā augu aizsardzība, profilakse
 • Darba aizsardzības prasības, strādājot ar augu aizsardzības līdzekļiem
 • Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas

Uz apmācībām līdzi jāņem viena fotogrāfija (izmērs 3x4 cm) apliecības sagatavošanai.

Kursu maksa: 110.00 EUR t.sk. PVN. Mācību maksā tiek iekļauta apmācība, izdales materiāli, kafijas pauze, VAAD tests un apliecība, ko uzreiz saņem mācību noslēgumā.

Plašāka informācija un pieteikšanās:

Tālākizglītības nodaļa, Rudīte Sanžarevska, tālr. 26148820, 63050235, e-pasts – rudite.sanzarevska@llkc.lv.

 

Kursi pārraudzības uzsākšanai aitkopībā

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” organizē pamatmācības grupu pārraudzībā aitkopībā darbam vienā ganāmpulkā.

Mērķauditorija: personas, kas vēlas uzsākt pārraudzību aitkopībā, jau esošie pārraugi kvalifikācijas paaugstināšanai un citi nozares interesenti.

Apmācību struktūra: 3 dienu mācības ar teorētiskām un praktiskām nodarbībām. Pārrauga tiesību iegūšanai noslēgumā paredzēts eksāmens.

Mācību norises laiks: 25.09.; 26.09. un 02.10.2018.

 • 25.09. Sākums plkst. 09:30. Plānota datorizēta nodarbība – līdzi jāpaņem portatīvais dators un piekļuves dati ganāmpulkam. Ja šāda iespēja nav, lūgums paziņot.
 • 26.09. Sākums plkst. 09:30 Šajā dienā paredzēts arī izbraukums uz saimniecību SIA Mazburkas.
 • 02.10. Sākums plkst. 10:00 Paredzēts arī eksāmens.

Mācību norises vieta:

 • Teorētiskā daļa t.sk. eksāmens: LLKC, Ozolnieki, Rīgas iela 34.
 • Praktiskā daļa 26.09.: SIA “ Mazburkas”, Mazburkas, Smārdes pag., Engures nov., LV-3129 GPS 56.947910, 23.176890

Mācību maksa: kārtojot eksāmenu pārraudzībā aitkopībā, dalības maksa ir 60,00 eiro t. sk. PVN. Visiem pārējiem interesentiem dalība pirmajās mācību dienās ir bezmaksas.

Galvenie mācību temati:

 • Reģistrētās aitu šķirnes;
 • Aitu ēdināšana, turēšana;
 • Pārraudzības darba organizācijas sistēma;
 • Ciltsdarbs;
 • Praktiskā saimniekošanas pieredze;
 • Veterinārijas un labturības prasības aitkopības saimniecībā.

Vietu skaits ierobežots. Lūdzam obligāti pieteikties līdz 24. septembrim (ieskaitot) zvanot/rakstot un nosaucot vārdu, uzvārdu, telefona numuru un e-pasta adresi uz kuru tiks nosūtīta detalizētāka mācību programma.

Papildu informācija un pieteikšanās: LLKC, Tālākizglītības nodaļas izglītības projektu vadītāja Rudīte Sanžarevska, tālr. 26148820, 63050235, e-pasts – rudite.sanzarevska@llkc.lv.

 

Apmācības augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecības pagarināšanai

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Ozolniekos organizē apmācības apliecības pagarināšanai 2. klases augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem (iepriekš dzeltenās apliecības).

Mācību norises vieta: LLKC, Rīgas ielā 34, Ozolniekos.

Mācību norises laiks: š.g. 15. oktobris, plkst. 9.00 – 16.00

Galvenās apmācību tēmas:

 • Grozījumi normatīvajos aktos.
 • Administratīvo pārkāpumu kodekss. Administratīvā procesa likums. Galvenie pārkāpumi.
 • Izmaiņas augu aizsardzības līdzekļu reģistrā.
 • Nelegāli vai viltoti augu aizsardzības līdzekļi. Riski. Viltojumu identificēšana.
 • Kultūraugu slimības, nezāles. To klasifikācija. Kultūraugu kaitēkļi.
 • Nezāles, to klasifikācija. Izplatītāko nezāļu raksturojums.
 • Darba aizsardzības prasības strādājot ar augu aizsardzības līdzekļiem.

Līdzi jāņem: fotogrāfija (izmērs 3x4 cm) un vecā augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecība.

Kursu maksa: 45,00 eiro (t. sk. PVN) Cenā iekļauta jaunā apliecība, kuru dalībnieki saņems kursu noslēgumā.

Plašāka informācija un pieteikšanās mācībām:

Rudīte Sanžarevska, tel. nr. 26148820, e-pasts: rudite.sanzarevska@llkc.lv

 

Apmācības augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatora apliecības iegūšanai

      SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības” centrs organizē apmācību grupas apliecības iegūšanai augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoriem – traktoristiem, personām, kuras smidzina augu aizsardzības līdzekļus.

Apmācību struktūra: noklausoties vienas dienas lekcijas un nokārtojot rakstisku testu, tiek saņemta apliecība.

Mācību norises vieta: LLKC, Ozolniekos, Rīgas iela 34.

Mācību norises laiks:

 • 18. oktobrī plkst. 10.00-17.00

Galvenās apmācību tēmas:

 • Normatīvie akti par augu aizsardzības līdzekļu glabāšanu un lietošanu
 • Nelegāli vai viltoti augu aizsardzības līdzekļi. Riski. Viltojumu identificēšana
 • Darba aizsardzības prasības, strādājot ar augu aizsardzības līdzekļiem
 • Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas

Mācību maksa: 50,00 eiro (t. sk. PVN).

 Mācību maksā iekļauta apmācība, izdales materiāli, VAAD tests un apliecība, ko uzreiz saņem mācību noslēgumā.

Uz apmācībām līdzi jāņem viena fotogrāfija (izmērs 3x4 cm).

Plašāka informācija un pieteikšanās: Rudīte Sanžarevska, tālr. 26148820, 63050235, e-pasts – rudite.sanzarevska@llkc.lv Lūdzam obligāti pieteikties!