Jūs atrodaties šeit

Aktuālie kursi

„Dzīvnieku pārvadāšanas noteikumi”

LLKC Ozolniekos tiks rīkotas vienas dienas apmācības Dzīvnieku pārvadātājiem un savākšanas centru darbiniekiem par labturības prasībām pārvadāšanas laikā.

Mācību norises vieta: SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) Ozolnieki, Rīgas iela 34

Mācību norises laiks: 2018. gada 26. martā plkst. 10.00

Galvenās apmācību tēmas –

 • Dzīvnieku fizioloģija un uzvedība
 • Vispārīgie dzīvnieku pārvadāšanas nosacījumi. Pārvadājuma dokumenti. Dzīvnieku piemērotība pārvadāšanai. Pārvadāšanas noteikumi attiecībā uz transportlīdzekļiem
 • Stresa jēdziens, dzīvnieku aprūpe ārkārtas gadījumos.
 • Labturības prasības un noteikumi pārvadāšanas laikā
 • Regula (EK) Nr. 1/2005

Lektore: PVD Novietņu uzraudzības daļas eksperte Tatjana Pastare

Kursu maksa: 50.00 eiro (t.sk. PVN)

Kursa nobeigumā dalībnieki iegūst kvalifikācijas sertifikātu lauksaimniecības dzīvnieku pārvadāšanai pa LR un uz ES valstīm.

Plašāka informācija un pieteikšanās: Rudīte Sanžarevska, tel. nr. 26148820, e- pasts: rudite.sanzarevska@llkc.lv

Piesakoties jāiesniedz dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas datums un dzimšanas vieta, kas nepieciešams sertifikāta sagatavošanai, kā arī norēķinu rekvizīti.

 

Apmācības augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apliecības iegūšanai

LLKC Ozolniekos tiek rīkota mācību grupa apliecības iegūšanai augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem (PIRKT, LIETOT, TIRGOT 2. reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļus).

Apmācību struktūra: noklausoties lekcijas un nokārtojot rakstisku testu, tiek saņemta apliecība.

Mācību norises vieta: Apmācības notiks LLKC, Rīgas ielā 34, Ozolniekos.

Mācību norises laiks: 3 dienas: 11.-13.04.2018. plkst. 09.30

Galvenās apmācību tēmas:

 • Augu aizsardzības jēdziens
 • Normatīvie akti par augu aizsardzības līdzekļu glabāšanu un lietošanu
 • Kultūraugu slimības, kaitēkļi, nezāles un to klasifikācija
 • Integrētā augu aizsardzība, profilakse
 • Nelegāli vai viltoti augu aizsardzības līdzekļi. Riski. Viltojumu identificēšana
 • Darba aizsardzības prasības, strādājot ar augu aizsardzības līdzekļiem
 • Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas

Uz apmācībām līdzi jāņem fotogrāfija (izmērs 3x4 cm)

Kursu maksa: 90,00 eiro t.sk. PVN. Mācību maksā tiek iekļauta apmācība, izdales materiāli, kafijas pauze, VAAD tests un apliecība, ko uzreiz saņem mācību noslēgumā.

Plašāka informācija un pieteikšanās:

Tālākizglītības nodaļa, Rudīte Sanžarevska, tālr. 26148820, 63050235, e-pasts – rudite.sanzarevska@llkc.lv

Lūdzam obligāti pieteikties!

 

Apmācības augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatora apliecības iegūšanai

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs organizē apmācības apliecības iegūšanai augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoriem (smidzinātājiem)– personām, kuras izsmidzina augu aizsardzības līdzekļus. Šis apliecību veids neiekļauj AAL iegādāšanos.

Apmācību struktūra: noklausoties vienas dienas lekcijas un nokārtojot rakstisku testu, tiek saņemta apliecība.

Mācību norises vieta: LLKC, Ozolniekos, Rīgas iela 34.

Mācību norises laiks: 13.04.2018. 10.00

Galvenās apmācību tēmas:

 • Normatīvie akti par augu aizsardzības līdzekļu glabāšanu un lietošanu
 • Nelegāli vai viltoti augu aizsardzības līdzekļi. Riski. Viltojumu identificēšana
 • Darba aizsardzības prasības, strādājot ar augu aizsardzības līdzekļiem
 • Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas

Mācību maksa: 50,00 eiro (t. sk. PVN). Mācību maksā iekļauts VAAD tests un apliecība, ko uzreiz saņem mācību noslēgumā.

Uz apmācībām līdzi jāņem fotogrāfija (izmērs 3x4 cm)

Plašāka informācija un pieteikšanās: Rudīte Sanžarevska, tālr. 26148820, 63050235, e-pasts – rudite.sanzarevska@llkc.lv. Lūdzam obligāti pieteikties!