Jūs atrodaties šeit

Aktuālie kursi

 

Augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju apliecības iegūšanai no jauna

Notikums

Vieta

Atbildīgais

Datums/laiks

AAL pārdevēju apliecību iegūšana no jauna (pamatkurss)

Rīgas iela 34, Ozolnieki, Ozolnieku novads, Ozolnieku pagasts.

Kristīne Žēpere

 (tālr. 29159170; 63007562), zepere.kristine@llkc.lv

13.02.2020

 • Kursu sākums plkst.10:00.
 • Kursu maksa:– EUR 60.00 (t.sk.PVN). Cenā ierēķināts arī maksājums VAAD par apliecību sagatavošanu un testa veikšanu.
 • Uz kursiem līdzi jāņem 1 fotogrāfija (3x4cm), apliecības noformēšanai.

Pieteikšanās anketa

 

 Augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju apliecības pagarināšanai

Notikums

Vieta

Atbildīgais

Datums/laiks

AAL pārdevēju apliecību pagarināšana (pamatkurss)

Rīgas iela 34, Ozolnieki, Ozolnieku novads, Ozolnieku pagasts.

Kristīne Žēpere

 (tālr. 29159170; 63007562), zepere.kristine@llkc.lv

13.02.2020

 • Kursu sākums plkst.10:00.
 • Kursu maksa:– EUR 50.00 (t.sk. PVN). Cenā ierēķināts arī maksājums VAAD par apliecību sagatavošanu un testa veikšanu.
 • Uz kursiem līdzi jāņem 1 fotogrāfija (3x4cm), apliecības noformēšanai

Pieteikšanās anketa

 

Augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecības pagarināšana

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Ozolniekos organizē apmācības apliecības pagarināšanai 2. klases augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem.

Mācību norises vieta: LLKC, Rīgas ielā 34, Ozolniekos.

Mācību norises laiks: 30.01.2020. plkst. 9.00 – 16.00

Galvenās apmācību tēmas:

 • Grozījumi normatīvajos aktos.
 • Administratīvo pārkāpumu kodekss. Administratīvā procesa likums. Galvenie pārkāpumi.
 • Izmaiņas augu aizsardzības līdzekļu reģistrā.
 • Nelegāli vai viltoti augu aizsardzības līdzekļi. Riski. Viltojumu identificēšana.
 • Kultūraugu slimības, nezāles. To klasifikācija. Kultūraugu kaitēkļi.
 • Nezāles, to klasifikācija. Izplatītāko nezāļu raksturojums.
 • Darba aizsardzības prasības strādājot ar augu aizsardzības līdzekļiem.

Līdzi jāņem: fotogrāfija (izmērs 3x4 cm) un vecā augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecība.

Kursu maksa: 45,00 eiro (t. sk. PVN) Cenā iekļauta jaunā apliecība, kuru dalībnieki saņems kursu noslēgumā.

Pieteikšanās mācībām: https://www.mitto.me/apmacibas-30012020/pieteikties

Kontakti: Rudīte Sanžarevska, tel. nr. 26148820, e-pasts: rudite.sanzarevska@llkc.lv

 

Augu aizsardzības līdzekļu profesionālo lietotāju apliecības iegūšana

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Ozolniekos organizē mācību grupu apliecības iegūšanai augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem (PIRKT, LIETOT, TIRGOT 2. reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļus).

Mācību norises vieta: LLKC, Rīgas ielā 34, Ozolniekos.

Mācību norises laiks: četru dienu mācības 20.,21.,26.,27.02.2020. plkst. 09.00

Galvenās apmācību tēmas:

 • Augu aizsardzības jēdziens
 • Normatīvie akti par augu aizsardzības līdzekļu glabāšanu un lietošanu
 • Kultūraugu slimības, kaitēkļi, nezāles un to klasifikācija
 • Integrētā augu aizsardzība, profilakse
 • Darba aizsardzības prasības, strādājot ar augu aizsardzības līdzekļiem
 • Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas

Uz apmācībām līdzi jāņem viena fotogrāfija (izmērs 3x4 cm) apliecības sagatavošanai.

Kursu maksa: 120.00 EUR t.sk. PVN. Mācību maksā tiek iekļauta apmācība, izdales materiāli, kafijas pauze, VAAD tests un apliecība, ko uzreiz saņem mācību noslēgumā.

Pieteikšanās:

https://www.mitto.me/apmacibas-20022020/pieteikties20202020

Plašāka informācija:Tālākizglītības nodaļa, Rudīte Sanžarevska, tālr. 26148820, 63050235, e-pasts – rudite.sanzarevska@llkc.lv.