Jūs atrodaties šeit

Aktuālie kursi

Organizē semināru gaļas liellopu pārraudzībā

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs organizē mācības gaļas liellopu ganāmpulku pārraudzībā darba tiesību iegūšanai vienā ganāmpulkā.

Jau esošajiem gaļas liellopu pārraugiem iespējams iegūt kvalifikācijas stundas, sazinoties un vienojoties ar atbildīgo speciālistu.

Mācības tiek organizētas, pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 566 “Kārtība, kādā apmāca fiziskās personas, kas veic lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju, un kārtība, kādā šīm personām izsniedz un anulē sertifikātus un apliecības” un to aktuālajiem grozījumiem.

Apmācību struktūra: Apgūstot teorētiskās un praktiskās nodarbības un nokārtojot rakstisku eksāmenu, tiek saņemta apliecība par kursa apguvi.

Mācību norise:

 • Teorētiskās nodarbības 30. oktobrī LLKC, Ozolnieki, Rīgas iela 34 plkst. 10.00.
 • Praktiskās nodarbības 31. oktobrī, izbraukšana plkst. 9.00 no LLKC Ozolniekiem uz z/s “Krasti-B” Mazzalves pagastā, Neretas novadā.
 • Teorētiskās nodarbības un eksāmens 7. novembrī LLKC, Ozolnieki, Rīgas iela 34 plkst. 10.00.

Galvenās mācību tēmas:

 • Lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas un ciltsdarba pamati;
 • Lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšana un labturība;
 • Ganāmpulku un lauksaimniecības dzīvnieku reģistrēšana un dzīvnieku apzīmēšana;
 • Pārraudzības darba organizācijas sistēma un dokumentu aizpildīšana.

Mācību maksa: 70,00 eiro, t. sk. PVN. Mācību maksā tiek iekļauta apmācība, transports uz/no saimniecības, kafijas pauzes, izdales materiāli, fermas apmeklētāja komplekts.

Sakarā ar saimniecības apmeklējumu grupā plānoti maksimāli 20 dalībnieki. Lūdzam obligāti pieteikties līdz 27. oktobrim (ieskaitot), zvanot/rakstot un nosaucot vārdu, uzvārdu, telefona numuru un e-pasta adresi, uz kuru tiks nosūtīts mācību plāns un aktuālā informācija par kursu.

Uzmanību! Pirmajā mācību dienā 30.10. sakarā ar datorizētām nodarbībām, ierašanās ar portatīvajiem datoriem (ja nav pieejams, dators iepriekš jāpiesaka atbildīgajam speciālistam)

Kontakti: LLKC Tālākizglītības nodaļa, Rudīte Sanžarevska, tālr. 26148820, 63050235, e-pasts – rudite.sanzarevska@llkc.lv.

 

Apmācības darbiniekiem par labturības prasībām kautuvē

 „Kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasības”

(cūkas, liellopi, aitas, kazas, zirgi)

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” organizē apmācības kautuvēs strādājošajiem saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1099/2009, par dzīvnieku aizsardzību nonāvēšanas laikā un MK noteikumiem Nr. 21 „Kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasības”, kas nosaka, ka nonāvēšanu un saistītas darbības (apiešanās, savaldīšana, apdullināšana, efektīvas apdullināšanas novērtēšana, dzīvu dzīvnieku iekāršana važās/pacelšana, atasiņošana, reliģiskā kaušana) veic tikai tādas personas, kurām ir atbilstīga kvalifikācija.

Apmācību struktūra: Kurss sastāv no divām daļām: teorētiskās daļas un praktiskās daļas. Apgūstot abas kursa daļas un nokārtojot rakstisku eksāmenu, tiek saņemts kvalifikācijas sertifikāts. (Kvalifikācijas sertifikātā norāda tās dzīvnieku sugas un apdullināšanas iekārtas, kuras ir apgūtas praktiskajās nodarbībās).

Mācību norises vieta:

 • Teorētiskā daļa: LLKC, Ozolnieki, Rīgas iela 34.
 • Praktiskās nodarbības: plānots SIA Šķietnieki IS, Šķietnieki, Dobeles novads, Zebrenes pagasts.

Mācību norises laiks:

 • teorija: š.g. 26. oktobrī plkst. 10:00
 • praktiskās nodarbības oktobra beigas – novembra sākums.

Lektors: PVD PUD vecākā eksperte Inga Skādule

Galvenās apmācību tēmas –

 • Likumdošanas prasības
 • Dzīvnieku fizioloģija, uzvedība un stresa faktori. Stresa mazinošu apstākļu radīšana kautuvē
 • Stresa ietekme uz gaļas kvalitāti
 • Tehnoloģiskie procesi kautuvē. Dzīvnieku apdullināšanas aprīkojums, apdullināšana, atasiņošana
 • Personāla higiēna
 • Higiēnas prasības dzīvnieku kautuvēs

Kursu maksa: Apmaksa par kursiem notiek pirms praktiskajām nodarbībām. 90.00 EUR (t.sk. PVN)

Lai pieteiktos, jāiesniedz informācija par kursa dalībniekiem: vārds, uzvārds, personas kods, ar kādām dzīvnieku sugām un iekārtām konkrētajai personai būs jāstrādā.

Plašāka informācija un pieteikšanās: Rudīte Sanžarevska, tālr. 26148820, 63050235, rudite.sanzarevska@llkc.lv

Lūdzam obligāti pieteikties līdz 25. oktobrim (ieskaitot).

 

Kursi „Sistēmas (HACCP) izveides pamatprincipi pārtikas aprites uzņēmumos”

Mācību mērķis: Pārtikas uzņēmumu un organizāciju speciālisti iegūst zināšanas, kas ļauj veikt paškontroli, novērst jebkuru darbību vai procesu, kas nelabvēlīgi ietekmē pārtikas nekaitīgumu, un nodrošināt attiecīgās pārtikas aprites drošības procedūras vai kontroles pasākumus, to ieviešanu pārtikas saglabāšanā un pārbaudē.

Īsi par to, kas ir HACCP:

 • HACCP – pārtikas uzņēmuma paškontroles sistēma - dokumentēts pasākumu komplekss, kas nodrošina higiēnas un pārtikas aprites produktu atbilstību valsts un pārtikas uzņēmuma noteiktajām kvalitātes un nekaitīguma prasībām.
 • Paškontroles sistēma paredz novērst jebkuru darbību vai procesu, kas nelabvēlīgi ietekmē pārtikas nekaitīgumu, un nodrošina attiecīgas pārtikas drošības procedūras.

Mācību norises vieta: LLKC, Ozolnieki, Rīgas iela 34

Mācību norises laiks: 19.-20.10.2017. plkst. 10:00

Galvenās apmācību tēmas:

 • HACCP definīcijas, HACCP vēsture
 • ES likumdošanas prasības, HACCP ieviešanas priekšrocības un trūkumi
 • Labas prakses vadlīnijas
 • HACCP principi

Lektors: PVD Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas vadītāja Tatjana Marčenkova

Dalības maksa: 20.00 EUR (t. sk. PVN) Dalības maksā iekļautas lekcijas, izdales materiāli, kafijas pauzes un kursa apguvi apliecinošs dokuments.

Plašāka informācija un pieteikšanās: Rudīte Sanžarevska, tel. nr. 26148820, e- pasts: rudite.sanzarevska@llkc.lv