Jūs atrodaties šeit

Mācību prakšu saimniecību tīkls Latvijā

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" piedāvā 26 moderno prakšu saimniecību vietas, kurās iziet praksi un gūt pieredzi. Ir aptverta visa Latvija un dažādas darbības sfēras - dārzkopība, laukkopība, lopkopība, bioloģiskā lauksaimniecība, lauku tūrisms. Saraksts regulāri tiek aktualizēts ar jaunāko informāciju.

MODERNO TEHNOLOĢIJU PRAKSES VIETAS 2021

Inga Avota
SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs",
Tālākizglītības nodaļa
Tālrunis: 63050220, mob.tālr. 22577789
e-pasts:inga.avota@llkc.lv