Jūs atrodaties šeit

Svarīgi lauksaimniekiem, kuri apsaimnieko bioloģiski vērtīgus zālājus

Tālākizglītība

Lauksaimniekiem, kuri iesaistījušies LAP 2014.-2020. gadam pasākuma “Agrovide un klimats” aktivitātē Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos” (BDUZ) un, ja ir uzņemtas saistības par Eiropas Savienības nozīmes ilggadīgo zālāju biotopiem (kas ir 1. līdz 4. zālāju ražības klase), ne vēlāk kā saistību perioda otrajā gadā jāiegūst pamatiemaņas zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošanā, apmeklējot mācību kursus un iegūstot atbilstošu dokumentu.

Jau tagad vērojama liela interese par mācībām “Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana”, taču vēršam uzmanību uz to, kā tās šogad tiks uzsāktas aprīļa vidū un norisināsies līdz septembra beigām – laikā, kad ir aktīvs augu veģetācijas periods. Mācības ilgst 2 dienas un tajās paredzētas gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības uz lauka. Dalība mācībās ir bez maksas.

Lauksaimniekiem, kuriem BDUZ aktivitātē 2020. gads ir otrais saistību gads, mācības jāapmeklē līdz š. g. 30. maijam, tāpēc iesakām jau tagad sazināties ar tuvāko LLKC reģionālo biroju un pieteikties mācībām. Tabulā norādītas tuvākajā laikā ieplānotās grupas, taču pēc dalībnieku pieprasījuma var tikt organizētas arī papildu mācības. Vietu skaits katrā grupā ir ierobežots, tāpēc uz mācībām ir obligāta iepriekšēja pieteikšanās.

Aktuālā informācija par šīm un arī citām mācībām pieejama LLKC mājaslapā http://new.llkc.lv/lv/nozares/talakizglitiba/macibu-pasakums-2018-2022

N.p.k. Norises vieta Mācību datumi  Kontaktpersona
1 Aizkraukle 12.05.-19.05.2020. Valentīna Beča, tālr. 26158775, e-pasts: valentina.beca@llkc.lv
2 Alūksne 12.05-19.05.2020. 14.08-21.08.2020. Nikolajs Irtiševs, tālr. 29489092, e-pasts: nikolajs.irtisevs@llkc.lv
3 Balvi 25.05. un 26.05.2020. 28.05. un 29.05.2020. Arita Boka, tālr. 28629188, e-pasts: arita.boka@llkc.lv
4 Bauska  08.05.-13.05.2020.  14.05.-26.05.2020. Dace Griķe, tālr. 29180377, e-pasts: dace.grike@llkc.lv
5 Cēsis 20.05.-27.05.2020. Dace Kalniņa, tālr. 28381477, e-pasts: dace.kalnina@llkc.lv
6 Daugavpils 21.04.-28.04.2020. 23.04. -30.04.2020. 05.05.-11.05.2020. 07.05.-14.05.2020. 18.05.-22.05.2020. Artis Simanovičs, tālr. 26662013, e-pasts: artis.simanovics@llkc.lv
7 Gulbene 21.05.-28.05.2020. Inga Freimane, tālr. 25634417, e-pasts: inga.freimane@llkc.lv
8 Jēkabpils 28.04.-05.05.2020. Anita Putka, tālr. 26511269, e-pasts: anita.putka@llkc.lv
9 Krāslava 05.05.-11.05.2020. Terēze Braževiča, tālr. 26320141, e-pasts: tereze.brazevica@llkc.lv
10 Kuldīga  07.05.-14.05.2020. Linda Dūdiņa-Hoiere, tālr. 29147935, e-pasts: linda.dudina@llkc.lv
11 Liepāja 19.05. un 20.05.2020. Aleksejs Kačanovs, tālr. 27843096, e-pasts: aleksejs.kacanovs@llkc.lv
12 Limbaži 30.04.-07.05.2020. Zaiga Blaua, tālr. 29397490, e-pasts: zaiga.blaua@llkc.lv
13 Ludza 05.05.-12.05.2020. Karīna Koroļonoka, tālr. 28632059, e-pasts: karina.korolonoka@llkc.lv
14 Madona 25.04.-02.05.2020. 29.04.-06.05.2020. 30.04.-07.05.2020. 27.04.-08.05.2020. Aija Vīgnere, tālr. 28675443, e-pasts: aija.vignere@llkc.lv
15 Ogre 20.05.-27.05.2020. Elīna Masteiko, tālr. 28331239, e-pasts: elina.masteiko@llkc.lv
16 Ozolnieki 16.05.-22.05.2020. 23.05.-13.06.2020. Rudīte Sanžarevska, tālr. 26148820, e-pasts: rudite.sanzarevska@llkc.lv
17 Preiļi 06.05.-13.05.2020. 07.05.-14.05.2020. Ilga Ušacka, tālr. 28621460, e-pasts: ilga.usacka@llkc.lv
18 Rēzekne 19.05.-26.05.2020. 20.05.-27.05.2020. 21.05.-28.05.2020. Valija Jekimova,
tālr. 28373688, e-pasts: valija.jekimova@llkc.lv
19 Sigulda 15.04.-17.04.2020. Kristīne Ragaine, tālr. 26307940, e-pasts: kristine.ragaine@llkc.lv
20 Talsi 06.05.-12.05.2020. Alfons Spēks, tālr. 26460878, e-pasts: alfons.speks@llkc.lv
21 Tukums 21.05.-28.05.2020. Jana Tramdaha, tālr. 20227566, e-pasts: jana.tramdaha@llkc.lv
22 Valka 12.05.-18.05.2020. 22.05.-28.05.2020. Valda Empele, tālr. 29445406, e-pasts: valda.empele@llkc.lv
23 Valmiera 29.04.-06.05.2020. Daiga Siliņa, tālr. 29188612, e-pasts: daiga.silina@llkc.lv
24 Ventspils 13.05.-20.05.2020. Īrisa Roze-Posuma, tālr. 29277011, e-pasts: irisa.roze@llkc.lv

Uzziņai. Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, LAD līguma Nr. LAD131118/P44
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Jolanta Sūna,  
LLKC Tālākizglītības nodaļas vadītāja vietniece
e-pasts:
jolanta.suna@llkc.lv
tālr. 22018942