Jūs atrodaties šeit

LLKC pakāpeniski atsāk izglītošanu klātienē

Tālākizglītība

Sekojot līdzi valdības lēmumiem, ar šī gada 1. jūniju LLKC atsācis klātienes mācību un saimniecību un mežu apmeklējumu nodrošināšanu. Pasākumi tiks atsākti pakāpeniski, ievērojot Veselības ministrijas ieteiktos profilaktiskos pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

 Vislielākā interese patlaban ir par mācībām “Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana”, kas ik gadu tiek uzsāktas maijā un norisinās līdz septembra beigām – laikā, kad ir aktīvs augu veģetācijas periods. Tās paredzētas lauksaimniekiem, kas iesaistījušies LAP 2014.-2020. gadam pasākuma "Agrovide un klimats" aktivitātē "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos" (BDUZ) un, ja ir uzņemtas saistības par ES nozīmes ilggadīgo zālāju biotopiem (kas ir 1. līdz 4. zālāju ražības klase). Tiem ne vēlāk kā saistību perioda otrajā gadā jāiegūst pamatiemaņas zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošanā, apmeklējot mācību kursus un iegūstot atbilstošu dokumentu. Ārkārtējās situācijas ierobežojumu dēļ šīs mācības tika atceltas, taču jūnijā liela daļa ieplānoto mācību tiks atsākta un turpināsies līdz septembra beigām. Sākotnēji uz mācībām tiks aicināti tie lauksaimnieki, kuri mācībām bija pieteikušies iepriekš, taču tie, kuri saistības uzņēmušies tikai šogad, aicināti interesēties dzīvesvietai tuvākajā LLKC birojā par iespējām mācīties. Vietu skaits katrā grupā ir ierobežots, tāpēc uz mācībām ir obligāta iepriekšēja pieteikšanās.

Aktuālā informācija par LLKC rīkotajām mācībām un pieredzes apmaiņas braucieniem atrodama LLKC tīmekļa vietnē http://new.llkc.lv/lv/nozares/talakizglitiba, kā arī LLKC sociālo tīklu kontos.

 

 

Informāciju sagatavoja

Ilze Rūtenberga-Bērziņa,

LLKC sabiedrisko attiecību vadītāja