Jūs atrodaties šeit

LAP mācību projekta norises vietas (aktuālā informācija)

Tālākizglītība
LAP mācību projekts 2016-2018

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti (LLU) uzsāk vērienīga mācību projekta īstenošanu Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākumu 2014.–2020. gadam ietvaros, kas turpināsies līdz 2018. gada beigām.

Projekta laikā tiks piedāvātas mācības četros mācību blokos – lauksaimniecība, pārtikas produktu (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošana, mežsaimniecība un kooperācija.

Lauksaimniecības blokā būs iespējams apmeklēt 36 tēmu mācību kursus par lauksaimniekiem aktuālām tēmām – savstarpējās atbilstības prasības, lauksaimniecības produktu integrētā audzēšana, agrovide, bioloģiskā lauksaimniecība un lauksaimniecības uzņēmumu efektivitātes palielināšana. Pārtikas produktu ražošanas blokā tiks piedāvātas mācības 16 tēmu kursos – higiēnas prasību nodrošināšana uzņēmumā, pārtikas uzņēmumu paškontroles sistēmas ieviešana (HACCP), pievienotās vērtības radīšana produkcijai, kā arī progresīvu prakses un zinātnes atziņu pielietojamība pārtikas produktu ražošanā. Par mežsaimniecības jautājumiem izglītoties varēs 21 tēmas mācību kursos par mežaudžu ražības un CO2 apjoma piesaistes palielināšanu, meža sertifikāciju, meža bioloģiskās daudzveidības aizsardzību, savvaļas dzīvnieku slimībām, kā arī mežsaimniecības uzņēmuma efektivitātes palielināšanu. Kooperācijas blokā būs iespējams apgūt 3 tēmu mācību kursus par kooperatīvu izveides un kopdarbības pamatprincipiem, kā arī darbības dažādošanu un konkurētspējas palielināšanu.

Liela daļa mācību būs ar 100% atbalsta intensitāti, t. i., dalībniekiem par mācībām nebūs jāmaksā. Šīs mācības būs par savstarpējās atbilstības prasībām, lauksaimniecības produktu integrēto audzēšanu, pastāvīgo pļavu un ganību saglabāšanas nosacījumiem, agrovidi un bioloģisko lauksaimniecību, mežaudžu ražības un CO2 apjoma piesaistes palielināšanu, meža sertifikāciju, meža bioloģiskās daudzveidības aizsardzību un savvaļas dzīvnieku slimībām, kā arī kooperatīvu izveidi un kopdarbības pamatprincipiem.

Atbalsta intensitāte 50% jeb puse no mācību maksas tiks piemērota pārējām mācībām par specifiskajiem lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas un mežsaimniecības tematiem saistībā ar uzņēmumu efektivitātes palielināšanu.

Aicinām lauksaimniekus, mežsaimniekus, pārtikas produktu ražošanā (izņemot zivsaimniecības produktus) un kooperācijā iesaistītos, piedalīties mācībās par aktuāliem tematiem.

Iepriekšēja pieteikšanās uz mācībām ir OBLIGĀTA! Vietu skaits mācību grupās – ierobežots.

Norises vieta Mācību kursa nosaukums Mācību norises laiks Kontaktpersona Papildinformācija Programma
Jelgava Kvalitatīvas lopkopības produkcijas ražošana (putnkopības nozare) 08.05.2018 līdz 19.06.2018 Dace Drošprāte
Tālr.: 28663620
e-pasts: dace.drosprate@llkc.lv
  Programma
Valmiera

Lauksaimnieciskās ražošanas ietekme uz vidi

14.06.2018 līdz 17.06.2018 Daiga Siliņaa
Telefons: 64207459
Mobilais telefons: 29188612
E-pasts: daiga.silina@llkc.lv
  Programma
Preiļi Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana 14.06.2018 līdz 19.06.2018 Jolanta Augšpūle
Uzņēmējdarbības konsultante
Tālr.:+371 26788681
E-pasts:jolanta.augspule@llkc.lv
  Programma
Cēsis Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana 13.06.2018 līdz 19.06.2018 Dace Kalniņa
Cēsu biroja vadītāja p.i.
Mobilais telefons:28381477
Fakss:64130022
E-pasts:dace.kalnina@llkc.lv
  Programma
Kuldīga Ganāmpulku, novietņu un lauksaimniecības dzīvnieku reģistrēšana, apzīmēšana 19.06.2018 līdz 20.06.2018 Linda Dūdiņa - Hoiere
Uzņēmējdarbības konsultante
Mobilais telefons: 29147935
E-pasts: linda.dudina@llkc.lv
  Programma
Krāslava Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana 26.06.2018 līdz 27.06.2018 Terēze Brazeviča
Telefons: 65681102
Mobilais telefons: 28370906
E-pasts: tereze.brazevica@llkc.lv
  Programma
Rēzekne Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana 27.06.2018 līdz 28.06.2018 Ilona Melne
tālr.: 28625588
e-pasts: ilona.melne@llkc.lv
  Programma

(izņemot zivsaimniecības produktus)

Pieteikties mācībām

Pieteikties mācībām

Norises vieta Mācību kursa nosaukums Mācību norises laiks Kontaktpersona Papildinformācija Programma

Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020.gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

PielikumsIzmērs
llkc21oz34.pdf354.66 KB
llkc05jp11.pdf296.95 KB
llkc02vl15.pdf355.13 KB
llkc08ce11.pdf293.4 KB
llkc08kr07.pdf306.42 KB
llkc26je06.pdf332.75 KB
llkc08re08.pdf286.44 KB
llkc03ku09.pdf275.9 KB
llkc08pr10.pdf286.04 KB