Jūs atrodaties šeit

LAP mācību projekta norises vietas (aktuālā informācija)

Tālākizglītība
LAP mācību projekts 2016-2018

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti (LLU) uzsāk vērienīga mācību projekta īstenošanu Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākumu 2014.–2020. gadam ietvaros, kas turpināsies līdz 2018. gada beigām.

Projekta laikā tiks piedāvātas mācības četros mācību blokos – lauksaimniecība, pārtikas produktu (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošana, mežsaimniecība un kooperācija.

Lauksaimniecības blokā būs iespējams apmeklēt 36 tēmu mācību kursus par lauksaimniekiem aktuālām tēmām – savstarpējās atbilstības prasības, lauksaimniecības produktu integrētā audzēšana, agrovide, bioloģiskā lauksaimniecība un lauksaimniecības uzņēmumu efektivitātes palielināšana. Pārtikas produktu ražošanas blokā tiks piedāvātas mācības 16 tēmu kursos – higiēnas prasību nodrošināšana uzņēmumā, pārtikas uzņēmumu paškontroles sistēmas ieviešana (HACCP), pievienotās vērtības radīšana produkcijai, kā arī progresīvu prakses un zinātnes atziņu pielietojamība pārtikas produktu ražošanā. Par mežsaimniecības jautājumiem izglītoties varēs 21 tēmas mācību kursos par mežaudžu ražības un CO2 apjoma piesaistes palielināšanu, meža sertifikāciju, meža bioloģiskās daudzveidības aizsardzību, savvaļas dzīvnieku slimībām, kā arī mežsaimniecības uzņēmuma efektivitātes palielināšanu. Kooperācijas blokā būs iespējams apgūt 3 tēmu mācību kursus par kooperatīvu izveides un kopdarbības pamatprincipiem, kā arī darbības dažādošanu un konkurētspējas palielināšanu.

Liela daļa mācību būs ar 100% atbalsta intensitāti, t. i., dalībniekiem par mācībām nebūs jāmaksā. Šīs mācības būs par savstarpējās atbilstības prasībām, lauksaimniecības produktu integrēto audzēšanu, pastāvīgo pļavu un ganību saglabāšanas nosacījumiem, agrovidi un bioloģisko lauksaimniecību, mežaudžu ražības un CO2 apjoma piesaistes palielināšanu, meža sertifikāciju, meža bioloģiskās daudzveidības aizsardzību un savvaļas dzīvnieku slimībām, kā arī kooperatīvu izveidi un kopdarbības pamatprincipiem.

Atbalsta intensitāte 50% jeb puse no mācību maksas tiks piemērota pārējām mācībām par specifiskajiem lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas un mežsaimniecības tematiem saistībā ar uzņēmumu efektivitātes palielināšanu.

Aicinām lauksaimniekus, mežsaimniekus, pārtikas produktu ražošanā (izņemot zivsaimniecības produktus) un kooperācijā iesaistītos, piedalīties mācībās par aktuāliem tematiem.

Iepriekšēja pieteikšanās uz mācībām ir OBLIGĀTA! Vietu skaits mācību grupās – ierobežots.

Norises vieta Mācību kursa nosaukums Mācību norises laiks Kontaktpersona Papildinformācija Programma
Cēsis Uz tirgu vērsta bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana (augkopībā un lopkopībā) 26.01.2018 līdz 09.03.2018 Dace Kalniņa
Tālr.: +371 28381477
E-pasts: dace.kalnina@llkc.lv
  Programma
Rēzekne Uz tirgu vērsta bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana 14.02.2018 līdz 7.03.2018 Ilona Melne
tālr.28625588
  Programma
Kuldīga Uz tirgus vērsta bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana 15.02.2018 līdz 09.03.2018 Linda Dūdiņa - Hoiere
Uzņēmējdarbības konsultante
Mobilais telefons: 29147935
E-pasts: linda.dudina@llkc.lv
  Programma
Saldus Ganāmpulku novietņu un lauksaimniecības dzīvnieku reģistrēšana, apzīmēšana (gaļas šķirnes liellopi) 26.03.2018 līdz 27.03.2018 Signe Bumbiere
Tālr.: +371 63822480
Tālr.: +371 25494380
E-pasts: signe.bumbiere@llkc.lv
  Programma
Bauska Lauksaimnieciskās ražošanas ietekme uz vidi 06.03.2018 līdz 14.03.2018 Dace Griķe
Mobilais telefons: 29180377
E-pasts: dace.grike@llkc.lv
  Programma
Talsi Uz tirgu vērsta bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana (jaukta tipa saimniecība). 20.02.2018 līdz 13.03.2018 Alfons Spēks
Telefons: 63291908
Mobilais telefons: 26460878
E-pasts: alfons.speks@llkc.lv
  Programma
Madona Uz tirgu vērsta bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana (Jaukta tipa saimniecība) 22.02.2018 līdz 15.03.2018 Anita Briška
Tālr.:+371 64807688
Tālr.:+371 28662917
E-pasts:anita.briska@llkc.lv
  Programma
Balvi Uz tirgu vērsta bioloģiskās lauksaimniecības produktu ražošana (saimniecības specializācija pēc izvēles) (lietpratējiem) 28.02.2018 līdz 02.03.2018 Arita Boka
Tālr.: +371 64507258
Tālr.: +371 29471841
E-pasts:arita.boka@llkc.lv
  Programma
Valmiera Uz tirgu vērsta bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana 19.02.2018 līdz 14.03.2018 Daiga Siliņa
Telefons: 64207459
Mobilais telefons: 29188612
E-pasts: daiga.silina@llkc.lv
  Programma
Aizkraukle

Ganāmpulku novietņu un lauksaimniecības dzīvnieku reģistrēšana, apzīmēšana

01.03.2018 līdz 15.03.2018 Valentīna Beča
Mobilais telefons: 26158775
E-pasts: valentina.beca@llkc.lv
  Programma
Krāslava Lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības ražojošās saimniecībās 08.03.2018 līdz 29.03.2018 Terēze Brazeviča
Telefons: 65681102
Mobilais telefons: 28370906
E-pasts: tereze.brazevica@llkc.lv
  Programma
Liepāja Latvijas un citu valstu kooperatīvu formas, iespējas un pieredze 12.04.2018 līdz 18.04.2018 Aleksejs Kačanovs
Tālr.: +371 27843096
E-pasts: aleksejs.kacanovs@llkc.lv
  Programma
Ozolnieki : Integrētā augu audzēšanas sistēma un lauksaimnieciskā ražošana 15.03.2018 līdz 22.03.2018 Laura Kirsanova
Tālr.:+371 63007564
Tālr.:+371 29630799
E-pasts:laura.kirsanova@llkc.lv
  Programma
Ozolnieki Meliorācijas sistēmas, to kopšana un uzturēšana 14.03.2018 līdz 16.03.2018 Ivars Kalnītis
Tālr.:+371 63050235
Mob. tālr.:+371 29175921
E-pasts:ivars.kalnitis@llkc.lv
  Programma
Ozolnieki Meliorācijas sistēmas, to kopšana un uzturēšana 21.03.2018 līdz 23.03.2018 Ivars Kalnītis
Tālr.:+371 63050235
Mob. tālr.:+371 29175921
E-pasts:ivars.kalnitis@llkc.lv
  Programma
Madona Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana 11.05.2018 līdz 18.05.2018 Aija Vīgnere
Madonas biroja vadītāja
Tālr.:+371 28675443
E-pasts:aija.vignere@llkc.lv
  Programma
Alūksne Uz tirgu vērsta bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana 05.04.2018 līdz 15.05.2018 Sarmīte Svilāne
Telefons: 64307012
Mobilais telefons: 26384907
E-pasts: sarmite.svilane@llkc.lv
  Programma
Jēkabpils Sabiedrības un dzīvnieku veselība 05.04.2018 līdz 13.04.2018 Anita Putka
t.65207071, mob.26511269
 anita.putka@llkc.lv
  Programma
Krāslava Lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzība, vērtēšana, mākslīgā apsēklošana, olšūnu un embriju transplantācija 09.04.2018 līdz 23.04.2018 Terēze Brazeviča
Telefons: 65681102
Mobilais telefons: 28370906
E-pasts: tereze.brazevica@llkc.lv
  Programma

(izņemot zivsaimniecības produktus)

Pieteikties mācībām

Pieteikties mācībām

Norises vieta Mācību kursa nosaukums Mācību norises laiks Kontaktpersona Papildinformācija Programma
Limbaži Latvijas un citu valstu kooperatīvu formas, iespējas un pieredze 04.04.2018 līdz 13.04.2018 Zaiga Blaua
64023774
29397490
zaiga.blaua@llkc.lv
  Programma

Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020.gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

PielikumsIzmērs
llkc11ce09.pdf320.59 KB
llkc02ba09.pdf335.9 KB
llkc11ta09.pdf375.71 KB
llkc10bl07.pdf283.69 KB
llkc11vl13.pdf262.78 KB
llkc03ai04.pdf279.71 KB
llkc75li07.pdf296.85 KB
llkc04kr05.pdf294.77 KB
llkc75lp07.pdf475.23 KB
llkc11ku08.pdf329.17 KB
llkc07oz33.pdf367.83 KB
llkc21oz32.pdf312.91 KB
llkc11re06.pdf335.19 KB
llkc21oz34.pdf354.66 KB
llkc08ma16.pdf294.75 KB
llkc11al09.pdf339.84 KB
llkc11ma15.pdf349.01 KB
llkc05jp11.pdf291.93 KB
llkc03sa07.pdf263.51 KB
llkc30kr06.pdf288.71 KB