Jūs atrodaties šeit

Lopkopība

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Žurnāla “Latvijas Lopkopis” jūnija numurā

Kādus kultūraugus Latvijā visizdevīgāk audzēt, kādas ir to cenas, audzēšanas izmaksas un darbaspēka patēriņš, par to “Latvijas Lopkopis” jūnija izdevumā. LLKC Ekonomikas nodaļas eksperti izanalizējuši 157 saimniecību grāmatvedības datus un secinājuši, ka ar peļņu var izaudzēt tikai ziemas rapsi un ziemas kviešus. Pārējo kultūraugu audzēšanā pluss zīmi dod ES atbalsta maksājumi.

Noturīgas veselības pamatprincipi ataudzējamajiem teļiem

Visā pasaulē zinātnieki un piensaimniecības nozares vadošie speciālisti veic dažādus pētījumus par vaislas teļu audzēšanas metodēm, fizioloģiju, kā ar saudzīgām metodēm, izmantojot pētījumos gūtās atziņas, lai ātrāk sasniegtu dzīvnieku vaislas spēju un ātrāku produktīvā mūža uzsākšanu.

Rokasgrāmata par labu lauksaimniecības praksi amonjaka emisijas samazināšanai Latvijā

Zemkopības ministrija, vadoties pēc ieteikumiem, kas sniegti ANO EEK 2014.gada Pamatkodeksā par labu lauksaimniecības praksi amonjaka emisiju ierobežošanai un sadarbībā ar lauksaimniecības nozares ekspertiem no Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra un lauksaimnieku nevalstiskajām organizācijām, ir sagatavojusi rokasgrāmatu par labu lauksaimniecības praksi amonjaka emisijas samazināšanai.

Piena ražošanas izmaksu analīze demonstrējumu saimniecībās

Pēdējos piecus gadus no 2015. līdz 2019. gadam svaigpiena iepirkuma cena ir svārstījusies 23 % robežās, bet pēdējie trīs gadi mazākām saimniecībām bijuši veiksmīgākie pēdējo piecu gadu periodā, par ko liecina izslaukuma pieaugums par vairāk nekā 14 %. Stabila iepirkuma cena 29–30 centi/kg bija radījusi drošības sajūtu saimniekos, kas ir veikuši investīcijas pamatlīdzekļos un iegādājušies dārgāku lopbarību vai piedevas.

Ekonomisks risinājums slaucamo govju fermai

LLKC Inženiertehniskā nodaļa sagatavojusi tipveida būvprojektu slaucamo govju fermai ar ietilpību 50 līdz 65 slaucamām govīm.

Būvprojekts sagatavots ar mērķi paplašināt piena lopkopības nozarē strādājošo mazo uzņēmumu  un saimniecību redzesloku par iespējamo ekonomisko fermas tehnisko risinājumu, kā arī pielietotajiem materiāliem.

Būves plānojums

Būves plānojums ir vienkāršs – ar nodalītām tehniskajām telpām un atsevišķi stāvošu slaukšanas zāli.

Attālināti notiks E-lauka diena par slaucamo govju ganību sistēmām

LLKC sadarbībā ar zemnieku saimniecību “Ramanīši”, biedrību “Latvijas Zemnieku federācija” un AREI aicina apmeklēt e-lauka dienu par slaucamo govju ganību sistēmām.

Norises datums: 18.06. 2020. Laiks: plkst. 9.30-11.10.

E-lauka dienā būs iespēja uzzināt par slaucamo govju ganību sistēmām, lopbarības zālaugiem un ganību ierīkošanu. Varēsiet iepazīties ar  demonstrējuma starprezultātiem z/s “Ramanīši”.

Lauka diena par slaucamo govju ganību sistēmām

LLKC sadarbībā ar zemnieku saimniecību “Ramanīši”, biedrību “Latvijas Zemnieku federācija” un AREI aicina apmeklēt e-lauka dienu par slaucamo govju ganību sistēmām.

Norises datums: 18.06. 2020. Laiks: plkst. 9.30-11.10.

E-lauka dienā būs iespēja uzzināt par slaucamo govju ganību sistēmām, lopbarības zālaugiem un ganību ierīkošanu. Varēsiet iepazīties ar  demonstrējuma starprezultātiem z/s “Ramanīši”.

Sagatavoti bruto segumi par 2019. gadu

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) Ekonomikas nodaļa, sadarbojoties ar augkopības un lopkopības ekspertiem, kā arī lauksaimniecībām, sagatavojusi 214  bruto segumus dažādiem kultūraugiem un lopu grupām par 2019. gadu. Bruto segumi tiek izstrādāti, lai veicinātu lauksaimnieciskās ražošanas procesu racionalizēšanu un optimizēšanu lauksaimniecībās. 

Attālināti notiks lauka diena par jēru augšanas rādītājiem

LLKC sadarbībā ar SIA “Ances”, biedrību LAAA un AREI aicina apmeklēt e-lauka dienu par jēru augšanas rādītāju analīzi.

Norises datums: 17.06. 2020. Laiks: plkst. 10.00-11.50.

Pasākuma laikā būs iespēja uzzināt par Latvijas tumšgalves jēru augšanas rādītājiem demonstrējumā un par dažādu līniju vaislas teķu meitu pēcnācēju kvalitātes analīzi. Kā arī būs iespēja dzirdēt par kuņģa, zarnu trakta parazītu ietekmi uz aitu veselību un attīstību.

Optimāls risinājums slaucamo govju fermai

LLKC Inženiertehniskā nodaļa sagatavojusi  tipveida būvprojektu slaucamo govju fermai ar ietilpību 50 līdz 65 slaucamām govīm.  Būvprojekts sagatavots ar mērķi paplašināt piena lopkopības nozarē strādājošo mazo uzņēmumu un saimniecību redzesloku par iespējamo optimālo fermas tehnisko risinājumu, kā arī pielietotajiem materiāliem.

Būves plānojums

Būve sadalās divos blokos: slaucamo govju fermas un administratīvais bloks, būvei tiek paredzēts 1. stāvs un divslīpu jumts.

Lapas