Jūs atrodaties šeit

Lopkopība

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Piena lopkopības saimniecību apmeklējums

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs komplektē grupu divu  dienu braucienam pa trijām piena lopkopības saimniecībām.

Saimniecību brauciena mērķauditorija: saimniecību vadītāji, darbinieki, pārraugi, piena ražotāji, veterinārārsti un citi nozares interesenti, kas var pierādīt savu iesaisti lauksaimniecībā. (Brauciena ietvaros kvalifikācijas paaugstināšanai ir iespēja iegūt 8 praktiskās nodarbības, kas ir pietiekami, lai pagarinātu pārraudzības apliecību).

Organizē piena lopkopības saimniecību apmeklējumu

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs komplektē grupu divu  dienu braucienam pa trijām piena lopkopības saimniecībām.

Saimniecību brauciena mērķauditorija: saimniecību vadītāji, darbinieki, pārraugi, piena ražotāji, veterinārārsti un citi nozares interesenti, kas var pierādīt savu iesaisti lauksaimniecībā. (Brauciena ietvaros kvalifikācijas paaugstināšanai ir iespēja iegūt 8 praktiskās nodarbības, kas ir pietiekami, lai pagarinātu pārraudzības apliecību).

​Dzīvnieku patversmes un mīļdzīvnieka īpašnieka atbildība

Zemkopības ministrija vēlas atgādināt visiem mājas (istabas) dzīvnieku īpašniekiem, ka viņu pienākumos ietilpst gan rūpes par dzīvnieka veselību un labturību, gan arī pienākums nodrošināt suņa apzīmēšanu ar mikroshēmu un reģistrēšanu vienotajā valsts mājas (istabas) dzīvnieku reģistra datu bāzē, ko uztur Lauksaimniecības datu centrs (LDC).

Komplektē mācību grupu gaļas liellopu ganāmpulka pārraugiem

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs komplektē mācību grupu snieguma pārbaudē un pārraudzībā gaļas liellopu ganāmpulkā pārrauga darba tiesību iegūšanai.

Mācību struktūra: Apgūstot teorētiskās un praktiskās nodarbības un nokārtojot rakstisku eksāmenu, tiek saņemts apliecinājums par kursa apguvi.

Žurnāla “Latvijas Lopkopis” janvāra numurā

Žurnāla janvāra numurā lasiet interviju ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra valdes priekšsēdētāju Mārtiņu Cimermani par situāciju piena nozarē un priekšnosacījumiem tās attīstībai. M. Cimermanis: “Ir vismaz trīs vaļi, uz kuriem balstās nozare – resurss ražošanai, zināšanas un tirgus spēks – spēja pārdot. Klimats un augsne mums ir piemērota lopkopībai, bet izglītības sistēma ir ļoti sliktā stāvoklī. Katrs gads, ko pavadām, nelabojot šo sistēmu, mūs attālina no mērķa – veselīga piena nozare.” Vērtējot piena nozares spēlētāju tirgus spēku, M.

LLKC paveiktais 2018. gadā

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrā aizvadīts darbīgs gads. Piedāvājam atskatīties uz vairākās nozarēs paveiktajiem svarīgākajiem darbiem.

VALSTS LAUKU TĪKLS

Noorganizētas 3 reģionālās konferences (kopā 210 dalībnieki) par Kopējās lauksaimniecības politiku pēc 2020. gada un Lauku attīstības programmas  aktualitātēm: Kuldīgā, Ilūkstē un Saulainē.

Apkopoti izmēģinājumu rezultāti augkopībā un lopkopībā

LLKC konsultantu ierīkoto izmēģinājumu rezultāti apkopoti ikgadējā izdevumā “Izmēģinājumi augkopībā un lopkopībā 2018”. Izmēģinājumi 2018. gadā tika ierīkoti augkopības un lopkopības saimniecībās.

Augkopībā tika salīdzinātas atšķirīgas sējas tehnoloģijas rapša sējumā, kā arī novērtēta dažādu kaļķojamo materiālu lietošanas efektivitāte ziemas kviešos. Izdevuma lasītājiem būs iespēja arī uzzināt par kūtsmēslu lietošanas efektivitāti laukaugu sējumos, izmantojot inovatīvu tehnoloģiju Latvijā – kūtsmēslu skābināšanu.

Iznācis žurnāla “Latvijas Lopkopis” 50. jubilejas numurs

Decembrī iznāk LLKC žurnāla “Latvijas Lopkopis” 50. numurs, kurā ierasti daudz lietderīgas informācijas visiem lauksaimniekiem un nozarē strādājošajiem. Paldies visiem žurnāla lasītājiem un abonētājiem, kuri novērtē mūsu darbu, un apņemamies arī turpmāk ikvienam saprotamā valodā sniegt padomus saimniekošanai un rakstīt par nozares aktualitātēm.

Lapas