Jūs atrodaties šeit

Lopkopība

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Jaunpiena izēdināšanas metodes

Nelimitētas jaunpiena (ad libitum) izēdināšanas metodes ietekme uz teles augšanu un attīstību

Ik gadu piensaimniecības visā pasaulē sastopas ar jauniem izaicinājumiem, kas rosina daudzu zinātnieku prātus: kā efektīvi saimniekot, palielinot slaucamo govju ražību pirmajā laktācijā; kā uzlabot ganāmpulka ilgmūžību; kā ražošanas apstākļos, kad ir liela dzīvnieku koncentrācija, telēm panākt labu veselību.

Jaunpiena izēdināšanas metodes teļu izaudzēšanā

Programma: Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākums “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem”.

Iepirkuma identifikācijas Nr. ZM/2018/7_ELFLA.

Tēma: Nelimitētas jaunpiena (ad libitum) izēdināšanas metodes ietekme uz teles augšanu un attīstību. (LAD līguma Nr. LAD100119/P2)

Žurnāla “Latvijas Lopkopis” marta numurā

Kādu lauksaimniecības politiku veidos jaunā Zemkopības ministrijas (ZM) vadība, kā ir zemniekam, piena ražotājam, nonākt lielajā politikā? Par to un nozares aktualitātēm saruna ar ZM parlamentāro sekretāru un Kocēnu novada “Zilūži” saimnieku Jāni Grasbergu. “Mēs redzam trīs svarīgus punktus, ko attīstīt – ekonomiku, vides aizsardzību, kā arī sociālo un kultūrvidi,” uzsvarus liek J. Grasbergs. Tuvākā laika prioritāte ZM būs spēku koncentrēšana Latvijai labvēlīgas ES Kopējās lauksaimniecības politikas sagatavošana periodam no 2021. līdz 2027. gadam.

LLKC – palīgs GLOBALG.A.P. sertifikāta iegūšanai

Lai arī Latvijas ražotāji varētu saņemt GLOBALG.A.P. sertifikātu, kas apliecina drošas un nekaitīgas pārtikas ražošanu, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) apmācīs savus konsultantus darbam ar pašmāju ražotājiem tā iegūšanai. To paredz šonedēļ Jelgavā notikušās starptautiskās konferences “Pārtikas nekaitīgums un ilgtspēja – GLOBALG.A.P. – pasaules standarts, kas to apliecina” ietvaros parakstītais LLKC un GLOBALG.A.P.sadarbības līgums.

Gaļas buļļa auglība

Galvenais mērķis gaļas govju mūžā ir iegūt vismaz vienu teļu no govs gadā. Tas, cik lielā mērā audzētāji sasniedz šo mērķi, ietekmē viņu neto ienākumus. Efektīvas gaļas liellopu audzēšanas pamats ir augsts auglības līmenis katram ganāmpulka dzīvniekam. Tā kā katrs bullis aplec vairākas govis, tad viena šķirnes buļļa atražošanas spēju trūkums vairāk ietekmē ganāmpulka produktivitāti nekā auglības problēmas vienai govij. Izmantojot mazāk auglīgu bulli, var palielināties atnešanās intervāli, var tikt iegūts mazāks teļu skaits un palielināties izmaksas, kas saistītas ar “tukšām” govīm gadā.

Gaļas liellopu pēcnācēju iegūšana – visu gadu vai tikai sezonāli?

Gaļas liellopu pēcnācēju iegūšana var notikt visu gadu vai tikai sezonāli. Katram veidam ir savas priekšrocības un trūkumi. Izmantojiet sev visatbilstošāko metodi!

Pēcnācēju ieguve visu gadu

Šajā variantā atstāj bulli ar zīdītājgovīm kopā visu gadu, un pievieno teles ganāmpulkam, kad tām ir sasniegta dzimumgatavības kondīcija.

Priekšrocības

Govis ražo pienu visu gadu. Šo pienu var izmantot mājsaimniecībā (ja govis ir radinātas slaukšanai).

Buļļa izmantošanas menedžments ir vienkāršs, jo bullis visu laiku ir ganāmpulkā.

Ozolnieki | Kursi gaļas liellopu pārraudzības, snieguma pārbaudes uzsākšanai

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” organizē pamatmācību gaļas šķirņu liellopu ganāmpulku pārraugiem apliecības pirmreizējai ieguvei.

Apmācību struktūra: klātienes nodarbības un patstāvīgais darbs mājās. Noslēgumā eksāmens.

Mācību norises laiks: 25.-26.03. un 02.04.2019.

25.03.2019. sākums plkst. 10.00. Plānota datorizēta nodarbība – līdzi jāpaņem portatīvais dators un piekļuves dati ganāmpulkam. Ja šāda iespēja nav, lūgums paziņot kursa organizatoram.

26.03.2019. sākums plkst. 10.00 tai skaitā izbraukums uz saimniecību.

Kursi gaļas liellopu pārraudzības, snieguma pārbaudes uzsākšanai

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” organizē pamatmācību gaļas šķirņu liellopu ganāmpulku pārraugiem apliecības pirmreizējai ieguvei.

Apmācību struktūra: klātienes nodarbības un patstāvīgais darbs mājās. Noslēgumā eksāmens.

Mācību norises laiks: 25.-26.03. un 02.04.2019.

25.03.2019. sākums plkst. 10.00. Plānota datorizēta nodarbība – līdzi jāpaņem portatīvais dators un piekļuves dati ganāmpulkam. Ja šāda iespēja nav, lūgums paziņot kursa organizatoram.

Žurnāla “Latvijas Lopkopis” februāra numurā

Žurnāla februāra numurā lielā intervija ir Gaļas liellopu audzētāju biedrības valdes priekšsēdētāju Raimondu Jakovicki un Liellopu izsoļu nama vadītāju Kasparu Ādamu. Viņi skaidro, kā vērtēt gaļas liellopu nozares orientēšanos uz bullīšu eksportu, kādas ir liellopu nobarošanas izmaksas, kā veicas liellopu izsolēs un citas nozares aktualitātes. R. Jakovickis stāsta, ka arī šogad tiks turpināta pērn iesāktā tradīcija maijā rīkot vaislas jaunbuļļu izsoli. K. Ādams: “Mūsu mērķis ir panākt, lai saimniekiem būtu prestiži piedalīties vaislas jaunbuļļu izstādēs un izsolēs.”

Ozolniekos papildu seminārs putnkopībā

MĀCĪBU GRUPA PILNĪBĀ NOKOMPLEKTĒTA !!!

 

 Sakarā ar lielo pieprasījumu SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” organizē papildu grupu vienas dienas semināram putnkopībā par cāļu audzēšanu, kopšanu un barošanu.

 

Apmācību struktūra: 1 dienas seminārs.

 

Mācību norises laiks: 20.03.2019. plkst. 10:00.

 

Vieta: LLKC, Ozolnieki, Rīgas iela 34.

 

Lapas