Jūs atrodaties šeit

Lopkopība

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Veselīga kaza – ilgtermiņa ieguldījums kazu ganāmpulka izveidē

Kazkopības saimniecībā „Bērzi” 9. septembrī notika seminārs par vaislas kazu izaudzēšanu, izmantojot dažādus ēdināšanas un turēšanas veidus. Semināru organizēja Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Lopkopības kompetenču centrs Zālēdāju projekta ietvaros.

Kā izvairīties no karstuma stresa govīm

Svaigs gaiss ir viens no galvenajiem govju veselības priekšnoteikumiem. Slaucamās govis pašas saražo ļoti daudz siltuma, tāpēc viskomfortablāk tās jūtas no -5 līdz +5⁰C. Temperatūrai paaugstinoties, govīm ir jāsāk sevi dzesēt. Atkarībā no gaisa mitruma karstuma stress govīm sākas, temperatūrai paaugstinoties virs +20 līdz +23⁰C. Šādā temperatūrā liellopi ir izsmēluši sava organisma spējas pašatdzesēties, un dzīvniekiem ir nepieciešama mūsu palīdzība.

Vaislas teļu augšanas un attīstības nosacījumi

  Piensaimniekiem tiek atgādināts, ka lielāka uzmanība jāpievērš pareizai vaislas teļu izaudzēšanai, kas nodrošinātu ātrāku šo dzīvnieku izmantošanu vaislai, taču praksē ne visi saimnieki to spēj īstenot. Lai sasniegtu mērķi – uzsākt pirmo laktāciju govīm, vaislas teļu izaudzēšanā ir jāievēro vairāki nosacījumi, kuri tiek analizēti un aplūkoti Latvijas Lauku un konsultācijas centrs (LLKC) realizētajā demonstrējumā ar tēmu: Nelimitētas jaunpiena (ad libitum) izēdināšanas metodes ietekme uz teles augšanu un attīstību. 8.lote (LAD līguma Nr. LAD100119/P2).

Latvijas zirgu šķirnes ķēvju salīdzinājums

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs šogad uzsācis demonstrējumu zirgkopībā par tēmu “Latvijas siltasiņu zirgu šķirnes ķēvju salīdzinājums ģenētiskās efektivitātes uzlabošanai populācijā”.

Demonstrējuma vadītāja ir LLKC Ogres KB vadītāja, lopkopības konsultante Aija Luse, zinātniskā konsultante – Latvijas Lauksaimniecība universitātes Mg. agr. Laine Orbidāne, bet demonstrējums tiek veikts, Ivetas Janelsiņas zirgkopības saimniecība Druvas, Allažu pagastā, Siguldas novadā.

​Uzsākts videi draudzīgas daudzlauku ganību sistēmas demonstrējums

LLKC uzsācis demonstrējumu par videi draudzīgas, daudzlauku ganību sistēmu piena lopkopības saimniecībā ar mērķi samazināt produkcijas pašizmaksu. Demonstrējuma vadītāja ir LLKC Preiļu konsultāciju biroja  lopkopības konsultante Zita Briška, zinātniskā konsultante – Dr.agr. Iveta Gūtmane, demonstrējums tiek veikts: z/s “Ramanīši”, Lielie Anspoki, Saunas pagastā, Preiļu novadā, kurā tiek apsaimniekotas 48 slaucamās govis un vasaras periodā govis piek ganītas.

Latvijas tumšgalves šķirnes teķu meitu kvalitātes salīdzinājums

Šogad Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) uzsācis demonstrējumu: Dažādu līniju vienas šķirnes teķu meitu kvalitātes salīdzinājums kvalitatīvu jēru ieguvei bioloģiskajā saimniekošanas sistēmā. 2lote (LAD līguma Nr. LAD100119/P27)

Lapas