Jūs atrodaties šeit

Zālēdāju projekta fermu dienas 2017. gadā

Lopkopība
Zālēdāju projekts

LLKC Lopkopības kompetenču centrs turpina Zālēdāju projektu. Iepazīstinām ar šīgada izmēģinājumu tēmām un fermu dienu norises vietām. Iepriekšējā numurā stāstījām par pirmo piecu šīs sezonas fermu dienu saimniecībām, tagad – par turpmākajām.

 

27. jūlijs

Saimniecība: z/s “Dārznieki”.

Saimniece: Ilga Bērtulsone.

Atrašanās vieta: Aizkraukles novada Aizkraukles pagasts.

Nozare: gaļas liellopu audzēšana.

Izmēģinājuma tēma: Virsaugu ietekmes vērtējums uz zelmeņa attīstību sējas gadā un mēslošanas līdzekļu efektivitātes novērtējums daudzgadīgajos zālājos.

Konsultanti: LLKC Aizkraukles KB, Biruta Jansone (ZZI vadošā pētniece).

Mērķis: Novērtēt zālāju audzēšanas tehnoloģiju izvēli, lai nodrošinātu kvalitatīvas un ekonomiski pamatotas rupjās lopbarības bāzes nodrošināšanu lopkopības saimniecībā.

 

17. augusts

Saimniecība: z/s “Kalni”.

Saimnieks: Oskars Tālbergs.

Atrašanās vieta: Talsu novada Valdgales pagasts.

Nozare: piena lopkopība.

Izmēģinājuma tēma: Precīzas ēdināšanas nozīme slaucamo govju ganāmpulkā, urīnviela kā proteīna izmantošanu ietekmējošais faktors.

Konsultanti: Inese Māla (LLKC Saldus KB), Antra Gražule (ēdināšanas speciāliste), Daina Jonkus (LLU profesore).

Mērķis: Veikt fizioloģiskajām vajadzībām atbilstoša slaucamo govju tipa ekonomisko un zootehnisko izvērtējumu, analizēt ēdināšanas tipa ietekmi uz produktivitāti un apkārtējo vidi.

 

24.augusts

Saimniecība: z/s “Ceļmalas”.

Saimnieks: Gatis Gaumanis.

Atrašanās vieta: Burtnieku novada Ēveles pagasts.

Nozare: gaļas liellopu audzēšana.

Izmēģinājuma tēma: Simentāles šķirnes zīdītājgovju ganāmpulka kvalitātes analīze.

Konsultanti: Daiga Baltiņa (LLKC), Daina Kairiša (LLU profesore).

Mērķis: Analizējot Simentāles tīršķirnes zīdītājgovju produktivitātes rādītājus un salīdzinot tos ar saimniecībā izaudzētiem un iepirktiem dzīvniekiem, noteikt ekonomisko izdevīgumu (pirmās atnešanās vecums, pēcnācēji, izmantošanas ilgums u. c.).

 

28. septembris

Saimniecība: SIA “Agro Kaķenieki”.

Saimnieks: Vasīlijs Pravdivecs.

Atrašanās vieta: Dobeles novada Annenieku pagasts.

Nozare: piena lopkopība.

Izmēģinājuma tēma: Novietnes mikrofloras ietekme uz jaundzīvnieku veselību.

Konsultanti: Dainis Arbidāns (LLKC), Anda Valdovska (LLU VF).

Mērķis: Ar ekspresdiagnostikas metodēm noteikt biežākos teļu inficēšanās cēloņus atkarībā no sezonalitātes un novietnes mikroklimata, kas izsauc plaušu un gremošanas trakta saslimšanas teļiem 1 līdz 3 mēnešu vecumā. Aprēķināt tiešos zaudējumus, kas saistīti ar teļu mirstību no infekcijas slimībām. Infekcijas slimību ierobežošanas pasākumi, izmantojot gaisa atsvaidzināšanu.

 

6. oktobris

Saimniecība: SIA “Lāses AM”.

Saimniece: Dace Antanoviča.

Atrašanās vieta: Kuldīgas novada Rumbas pagasts.

Nozare: gaļas liellopu audzēšana.

Izmēģinājuma tēma: Gaļas šķirnes vaislinieku pēcnācēju kvalitātes salīdzinājums.

Konsultanti: Anita Siliņa (LLKC), Daina Jonkus (LLU profesore).

Mērķis: Izvērtēt dažādu vienas šķirnes vaislinieku pēcnācējus. Noteikt faktorus, kas ietekmē pēcnācēju rādītājus vienādos apsaimniekošanas apstākļos.

Informāciju par pieteikšanos konkrētajām fermu dienām varēsiet atrast LLKC mājaslapā www.llkc.lv.

Anita Siliņa

Lopkopības kompetenču centra vadītāja

Foto: Dainis Arbidāns