Jūs atrodaties šeit

Klimatvieda lopkopības prakse Latvijā

LLKC Lopkopības nodaļas vadītāja Silvija Dreijere, izmantojot Latvijas Lauksaimniecības universitātes pētījumu ieteikumus, sagatavojusi materiālu kopu par klimatviedu lopkopības praksi Latvijā. Materiālu kopā ietverti padomi lauksaimniekiem par barības devu plānošanu liellopiem, ganību sezonas pagarināšanu, intensīvo ganīšanu, lopbarības kvalitātes uzlabošanu un tiešu organiskā mēslojuma iestrādi augsnē.

Barības devu plānošana liellopiem 

Ganību sezonas pagarināšana 

Intensīva ganīšana, kas notiek bieža liellopu rotācija pa ganībām

Lopbarības kvalitātes uzlabošana 

Tieša organiskā mēslojuma iestrāde augsnē