Jūs atrodaties šeit

Vārmē aizvadītas Govju dienas 2012

Lopkopība

Jau tradicionāli Gaļas un piena šķirņu liellopu audzētāju ciltsdarba organizācija un kooperatīvs ABC ProjektsLPKC rīko Govju dienas. Šogad tās notika 17. un 18. augustā Vārmē.

Pirmā dienā bija atvēlēta teorētisko zināšanu apguvei. Seminārā lekcijas lasīja sertificēta liellopu eksterjera vērtētāja Vizma Sileniece, par Šveices pieredzi gaļas liellopu audzēšanā stāstīja lopkopības speciālists no kompānijas VIANCO AG Hanss Cisvilers, par Šveices–Baltijas kopprojekta Baltic Grassland-Beef piedāvātajām iespējām informēja Dainis Rungulis. Semināru noslēdza tēma par veiksmīgu ekonomisko slimību profilaksi liellopu ganāmpulkos, par kuru stāstīja veterinārārste un lopkopības speciāliste Liesma Vicinska.

Blondo Akvitāņu šķirnes zīdītājgovs

Liellopu vērtētāja Vizma Sileniece stāsīja par govju atnešanās vieglumu, un to ietekmējošiem faktoriem. Lektore uzsver, ka, izvēloties vaislas materiālu, pirmais, kas būtu jāņem vērā, ir atnešanās indekss. Pēdējā laikā zemnieki tam pievēršot lielu vērību, lai būtu vieglas dzemdības, līdz ar to govs un teļa tālākā attīstība notiks veiksmīgāk.

Gaļas un piena lopkopībā atnešanās vieglumu visbūtiskāk ietekmē trīs faktori:

  • ciltsdarbs, ganāmpulka izkopšana,
  • dzīvnieku fizioloģiskā gatavība,
  • dzīvnieku ēdināšana.

Liela uzmanība japievērš dzīvnieka fizioloģiskajai gatavībai, lai tos neapsēklotu pārāk agri. Jāsēklo tad, kad dzīvnieks ir sasniedzis šķirnes īpatnībām atbilstošu dzīvmasu. Dzīvnieku ēdināšanai vajadzētu būt sabalansētai katrā augšanas fāzē, neatkarīgi no tā, vai tas ir piena vai gaļas šķirnes liellops.

Hanss Cisvilers stāstīja par Šveices pieredzi gaļas liellopu audzēšanā un kvalitatīvas gaļas ieguves pamatprincipiem. Šveicē ir reģistrētas 28 gaļas liellopu šķirnes, no kurām iespējams audzēšanai izvēlēties katras saimniecības apstākļiem atbilstošāko. Šveices tirgū notiek cieša sadarbība un panākta uzticība starp visiem ražojošajiem ķēdes posmiem (saimniecība – kautuve – patērētājs). Saimniecībām, kuras ar dažādu programmu palīdzību iesaistās liellopu realizēšanā, jābūt bioloģiski sertificētām. Katrai dzīvnieku grupai pieejams savs realizācijas tirgus, piemēram, 6 -7 mēnešus vecu bioloģiski audzētu teļu iespējams piedāvāt restorāniem. Līdz ar to izveidojušās vairākas audzēšanas programmas – bioloģiski audzēti teļi, nobarojamie liellopi un govis. Tāds sadalījums pastāv dažādās liellopu vecuma grupās. Lai sasniegtu labus rezultātus, panākumu pamatā ir ne tikai liels darbs saimniecībās, bet arī kontrolējošajās iestādēs, lai nodrošinātu produkta izsekojamību, kā arī varētu dzīvnieku apskatīt augšanas laikā. Kopumā Šveices tirgu ar pašražoto liellopu gaļu spēj nodrošināt 80-85% apjomā no pieprasījuma.

Projekta Baltic Grassland–Beef koordinators Dainis Rungulisinformēja par sadarbības iespējām ar VIANCO. Projektā iesaistījušās Baltijas valstis – Lietuva, Igaunija un Latvija. Projekta mērķis ir ekoloģiska dzīvnieku izaudzēšana, lielākoties izmantojot pašražotos barības līdzekļus – zāli, sienu, skābsienu. Iesaistītajām saimniecībām jāatbilst savstarpējās atbilstības prasībām. Veģetācijas perioda laikā visiem dzīvniekiem katru dienu jāuzturas ganībās, tajā skaitā nobarojamajiem liellopiem. Šobrīd testa kaušana veikta Igaunijā un Lietuvā, un izteiktas rekomendācijas vīriešu kārtas liellopus kastrēt. Pirms kaušanas vēlams iepriekš atlasīt kaujamos dzīvniekus un tos intensīvi piebarot.

Veterinārārste Liesma Vicinska stāstīja par slimību profilaksi liellopu ganāmpulkā. Lektore uzsver, ka nereti ganāmpulkos vērojamas pārmaiņas dzīvniekos, kad tie pēc vasaras ganīšanās rudenī ierodas novietnē un sāk zaudēt dzīvmasu. Tādā gadījumā profilaktiski ieteicams ganāmpulkus pārbaudīt divas reizes gadā – pirms ganību sākšanas (aprīlis – maijs) un pēc ganību sezonas beigām (oktobris – novembris). Ganāmpulka veselības stāvoklim jāseko līdzi ik dienu un jāveic profilaktiskie pasākumi.

Otrās dienas izstādes atklāšana

Otrajā dienā, 18. augustā Vārmes pagasta Kalvēs bija iespēja vērot dažādu šķirņu dzīvnieku izstādi. To atklāja ABC Projekts, LPKS un Zemkopības ministrijas pārstāvji, uzrunājot klātesošos. Tālāk sekoja piena un gaļas šķirņu liellopu demonstrējumi. Savā saimniekošanas pieredzē dalījās zemnieku saimniecību Krikši, Celmiņi un Bētas saimnieki.

Limuzīnas šķirnes demonstrējums

Piena šķirnes liellopu demonstrējumus vadīja liellopu eksterjera vērtēšanas speciāliste Vizma Sileniece. Gaļas demonstrējumus vadīja Skaidrīte Kubuliņa, un VIANCO pārstāvis komentēja katra šķirnes dzīvnieka pozitīvās īpašības un trūkumus. Demonstrējumā piedalījās dažādas šķirnes saimniecības, kā arī projekta Baltic Grassland–Beefietvaros audzētie liellopi.

Visas dienas garumā apmeklētājiem bija iespēja apskatīt trušus, kazas, aitas, kā arī dažādu firmu piedāvājumus lauksaimnieciskās darbības uzlabošanai.

Sagatavoja Daiga Baltiņa,
LLKC Lopkopības nodaļas speciāliste lopkopībā

Pievienot komentāru