Jūs atrodaties šeit

Ūdens slaucamajām govīm

Lopkopība

Svaigs, brīvi pieejams dzeramais ūdens ir vitāli svarīgs slaucamo govju veselībai un augstiem izslaukumiem. Slaucamajām govīm ar svaru virs 650 kg dienā nepieciešami aptuveni 95-135 l ūdens. Ar dzeramo ūdeni govis uzņem 80 līdz 90 % no kopējās ūdens vajadzības. Svarīgi saprast, ka 30- 50 % no nepieciešamā ūdens daudzuma govis izdzer stundas laikā pēc izslaukšanas.

To zinot, ir jābūt pārliecinātiem un drošiem, ka dzirdnes darbojas un ūdens govīm ir brīvi pieejams. Slaucot govis slaukšanas zālēs, vismaz vienai dzirdnei ir jābūt ātri un viegli pieejamai, govīm atgriežoties no slaukšanas zāles kūtī.

Par ūdens deficītu var liecināt šādas pazīmes:

  • Ļoti cieti mēsli
  • Mazs urīna daudzums
  • Būtiska izslaukuma samazināšanās
  • Urīna un jebkura netīra ūdens dzeršana.

Ja govīm ir redzamas ūdens deficīta pazīmes, tad jāizveido papildu dzeršanas vieta, kas pieejama govīm uzreiz pēc slaukšanas. Ir arī jāpārliecinās vai ūdens plūsma ir pietiekama, kad pie dzirdnes vienlaicīgi dzer daudzas govis. Ūdens plūsmai ir jābūt vismaz 7,5 l/min uz govi. Turot govis nepiesieti, jāatceras, ka grupā vienmēr stingri tiek ievērota hierarhija un vadošās govis var neļaut hierarhijā zemāk esošajām govīm brīvi pieiet pie dzirdnes, tāpēc katrā grupā ir jābūt 2 dzirdnēm.

Papildu informācija: http://www.laukutikls.lv/images/stories/Piena_rokasgramata/edinasanas_ap...

 

Materiālu sagatavoja:

Silvija Dreijere

LLKC lopkopības konsultante

Pievienot komentāru