Jūs atrodaties šeit

Spriež par piena nozari pēc kvotu atcelšanas

Lopkopība

Pēc piena kvotu atcelšanas ES likumdošanai un atbalsta mehānismiem būtu jāmazina piena cenu straujās svārstības, jānodrošina pienācīgi ienākumi piena ražotājiem un jāgarantē, ka piena ražošana notiek visā ES. Par situāciju pēc piena kvotu atcelšanas spriests ES lauksaimnieku un lauksaimniecības kooperatīvu interses pārstāvošā sabiedriskās organizācijas COPA–COGECA ārkārtas Piena darba grupas sanāksmē, kurā kā eksperte no Latvijas piedalījās Latvijas Zemnieku Federācijas (LZF) pārstāve Silvija Dreijere.  Sanāksmē apspriests COPA–COGECA sagatavotais dokuments likumdevējiem, kurā ietverti trīs pasākumu bloki.

1. Pasākumi tirgus nepastāvības novēršanai – robežcenas noteikšana svaigpienam; finanšu instrumentu pielietošana piena produktu tirdzniecības noietam; eksporta kompensācijas – diskusijas, kāda ir to nākotne? Iespējamie pasākumi tirgus svārstību mazināšanai  COPA–COGECA skatījumā būtu šādi:

  • īsākas piena piegāžu ķēdes (mazāk starpnieku);
  • krīzes situācijās atjaunotas eksporta subsīdijas;
  • ienākumu/peļņas apdrošināšana (šāds modelis darbojas ASV);
  • krīzes gadījumos – piena uzpirkšanas shēmas iedarbināšana .

2. Pienācīgu ienākumu nodrošināšana piena ražotājiem – taisnīgāka piegādes ķēžu funkcionēšana, piena produktu patēriņa veicināšana; pasākumi piena ražošanas izmaksu optimizēšanai, tādējādi paaugstinot saimniecību konkurētspēju. COPA–COGECA ienākumu nodrošināšanai saimniecībās rosina peļņas neaplikšanu ar nodokļiem piena ražošanai labvēlīgos periodos, tiesa, ar nosacījumu, ka tā pēc kāda laika tiek investēta atpakaļ saimniecībā. Šāds pasākums gan tiek ieteikts kā brīvprātīgs, nevis obligāts. Vēl viens ierosinājums – gan saimniecībām, gan pārstrādes uzņēmumam brīvprātīgi veidot riska fondu, kur līdzekļi tiktu uzkrāti labajos laikos, kad piena cena ir augsta. Ienākumu nodrošināšanai kā galvenie tiek minēti jau ES iestāžu apstiprinātie ”piena paketes” pasākumi, kas paredz ražotāju grupu līgumu slēgšanu ar pārstrādi par pārdodamā piena apjomiem un cenām; vienlīdzīgāku peļņas sadali piena produktu piegādes ķēdē no zemnieka līdz veikalam. Svarīgs instruments ir piena produktu popularizēšana, starp kuriem nozīmīgākais pasākums ir ”Skolas piena programma”.  Par šo pasākumu iestājas arī Latvija, uzsverot, ka programmas īstenošanai nepieciešams palielināt ES līdzfinansējumu um mazināt birokrātiju, tādējādi stimulējot skolas aktīvāk piedalīties programmā. Tomēr svarīgākie pasākumi piena nozares saglabāšanai un attīstībai, konkurētspējas paaugstināšanai jaunajām dalībvalstīm ir tie, kas tiek iestrādāti nākamā perioda Lauku attīstības plānos.

3. Piena ražošanas nodrošināšana visas ES teritorijā.Šeit galvenais pasākums ir atbalsts piena ražošanai kalnainos apvidos, un tieši jūnija sanāksmē izdevās pievienot arī piena ražošanas atbalstīšanu mazāk labvēlīgajās teritorijàs (MLA).

Priekšlikumu, kam būtu jānodrošina piena ražotāju stabilitāte pēc 2015. gada, gatavošana turpināsies arī jūlijā.

 

Sagatavoja LLKC Sabiedrisko attiecību
vadītāja Iveta Tomsone

Publikācija no informatīvā izdevuma "Lauku Lapa" Nr. 7 (100)

Pievienot komentāru