Jūs atrodaties šeit

Slaucamo govju pirmās atnešanās vecums

Lopkopība
Demonstrējumi lopkopībā

Programma: Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākums “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem”.

Iepirkuma identifikācijas Nr. ZM/2018/41_ELFLA.

Tēma: “Slaucamo govju pirmās atnešanās vecuma ietekme uz dzīvnieku veselību, produktivitāti, pēcnācēju kvalitāti” (LAD līguma Nr. LAD160419/P24).

Mērķis: Izvērtēt un nodemonstrēt slaucamo govju pirmās atnešanās vecuma ietekmi uz dzīvnieku veselību, pēcnācēju kvalitāti un produkcijas ieguvi un ekonomiskāku slaucamo govju ganāmpulka apsaimniekošanu.

Samazinot slaucamo govju pirmās atnešanās vecumu, iegūt veselīgākus pēcnācējus un palielināt piena ieguvi pirmajā laktācijā vismaz par 335-400 kg, nosakot ekonomisko efektivitāti.

Projekta Nr. 19-00-A00102-000007.

Projekta īstenošanas laiks: 2019.-2022. gads.

Projekta īstenotājs: SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”

Partneri: SIA “Vienotnes”, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads; APP Agroresursu un ekonomikas institūts; biedrība “Zemnieku saeima”.

Projektā plānotās aktivitātes un rezultāti: Demonstrējuma laikā tiks veidotas vaislas telīšu pētījumu grupas no saimniecībā izaudzētiem dzīvniekiem, kas atnesīsies ar atšķirīgā laikā.  Dzīvniekiem tiks noteikta kondīcija, dzīvmasa un augums visām grupās iekļautajām telēm dažādos vecuma posmos, sākot ar teles apsēklošanu, pārbaudītu grūsnību un izsekojot līdz dzīvnieku otrajai laktācijai. Tiks izvērtēta atnešanās norise un pēcnācēju kvalitāte grupu dzīvniekiem; izvērtēti grupu pēcnācēju augšanas parametri; uzskaitīti un analizēti grupu dzīvnieku ražības rādītāji; veiktas izslaukuma prognozes; izsekota un izvērtēta pēcatnešanās perioda veselība grupu dzīvniekiem, izvērtēti iegūto pēcnācēju veselības rādītāji. Demonstrējumā plānots noteikt telīšu izaudzēšanas ekonomisko efektivitāti, īpaši izvērtējot ieņēmumu palielinājumu vai samazinājumu. Tiks nodrošināta publicitāte demonstrējumam, organizējot lauka dienu reizi gadā, demonstrējuma noslēguma seminārā tiks sniegta informācijas par iegūtajiem rezultātiem. Rezultāti tiks publicēti LLKC mājaslapā.

Demonstrējuma ierīkošanas vietas: SIA “Vienotnes”, novietne ”Mazbebri”, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads.

Kontaktpersona: LLKC Cēsu konsultāciju biroja lopkopības konsultante Andra Seredina, e-pasts: andra.seredina@llkc.lv,  tālr. 26171795.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests