Jūs atrodaties šeit

Pašlaik augi vēl nav īsti sasnieguši pļaušanas stadiju

Lopkopība

Šonedēļ Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) lopkopības speciālisti Kurzemē, Zemgalē un Latgalē apsekoja saimniecības, lai konstatētu, kāds ir zālāju stāvoklis. Secināts, ka pašlaik augi vēl nav sasnieguši pļaušanas stadiju. Daļa zemnieku uzskata, ka pļaušana jāsāk tad, kad zālāji ir aptuveni 30 cm augstumā, taču saimnieki, kuri vēlas iegūt gan pietiekami daudz zaļmasas, gan nezaudēt tās kvalitāti, gaida, kad stiebrzāles sāk vārpoties, bet tauriņzieži –pumpuroties neilgi pirms plaukšanas. Provizoriski augi labākajos laukos varētu pļaušanas stadiju sasniegt tuvāko nedēļu laikā, bet par aktuālāko informāciju ziņosim nākamajās Lauku E–Lapās, informatīvajā biļetenā Lauku Lapa un LLKC mājaslapā, kur tiks sniegta papildu informācija par zālāju kvalitāti pēc proteīna satura noteikšanas analīzēm.

LLKC Jēkabpils un Madonas reģionālo biroju vadītāja Ziedīte Bimšteine:„Otrdien, 21. maijā pabiju trīs saimniecībās Viesītes novadā. Augu garums pārbaudītajos laukos bija atšķirīgs. Vienā tas bija 40 līdz 50 cm augstumā no augsnes (gan stiebrzāles, gan tauriņzieži – vēlīnais āboliņš, lucerna). Otrā saimniecībā augu garums bija ap 20 cm (gan stiebrzāles, gan tauriņzieži – vēlīnais āboliņš). Trešajā saimniecībā augu garums stiebrzālēm un vēlīnajam āboliņam bija ap 20 cm, lucernai – ap 45 cm. Stiebrzālēm pašlaik notiek stiebrošana, tauriņziežiem – zarošana. Redzējām arī pa kādai kamolzālei, kas jau sāk vārpot. Zālāji lielākoties pārziemojuši labi, to biezība ir normāla. Tika sagatavoti arī zālāju paraugi, lai noteiktu sausnas, kopproteīna un kokšķiedras daudzumu tajos.”

LLKC Lopkopības nodaļas speciālists Kārlis Zauers: „Trešdien, 22. maijā apmeklēju vairākas saimniecības Tukuma novadā. Augu garums apsekotajos laukos bija atšķirīgs. Lucerna vidēji sasniedza 40 līdz 50 cm augstumu, stiebrzāļu āboliņa maisījums – vidēji 30 līdz 35 cm. Stiebrzālēm sākusies stiebrošanas stadija, tauriņziežiem – zarošanās stadija.  Kamolzālei vārpošanās vēl netika novērota. Zālāji lielākoties pārziemojuši labi, to biezība ir apmierinoša. Diemžēl atsevišķās vietās, gan nelielās platībās, meliorācijas problēmu dēļ augi ir arī izslīkuši.”

LLKC Balvu reģionālā biroja vecākā speciāliste lopkopībā Hermīne Leišavniece:„Trešdien, 22. maijā apmeklēju septiņas saimniecības Balvu un Rugāju novados. Zāles paraugi tika ņemti no dažādu sastāvu zālājiem. Augu garums saimniecībās bija atšķirīgs. Stiebrzāļu garums bija sākot no 25 līdz 52 cm. Sarkanā āboliņa (vidējā) garums bija no 20 līdz 37 cm. Lucernas lauks tīrsējā bija sasniedzis vidēju biezību, nav izlīdzināts, augu garums sniedzās no 35 līdz 52 cm. Otrajā saimniecībā, kur lucerna sēta maisījumā ar stiebrzālēm, lucernas garums bija 63 cm, stiebrzālēm – 52 cm. Visās saimniecībās stiebrzāles atrodas stiebrošanas stadijā, bet tauriņzieži – zarošanas stadijā. Zālāji pārziemojuši salīdzinoši labi, biezība normāla. Zāles kvalitāte labāka ir laukos, kas tiek mēsloti.”

Drīzumā LLKC izveidos savā mājaslapā sadaļu Pļaušanas serviss, kurā regulāri tiks atjaunota centra konsultantu apkopotā informācija par zālāju kvalitatīvo stāvokli Latvijas reģionos. Tiks publicēti arī analīžu rezultāti par sausnas un proteīna saturu zaļmasā. Informatīvā izdevuma Lauku Lapa nākamajā – jūnija numurā tiks publicēts Kārļa Zauera sagatavotais materiāls par zāles pļaušanas optimālā laika izvēli starp augu stiebrošanas un vārpošanas stadijām.

 

Sagatavoja Dace Millere, LLKC Informācijas nodaļas vecākā komunikāciju speciāliste

 

Pievienot komentāru